Tetrády lunárních zatmění v 1.tisíciletí p. Kr.

 

Tady jsou vsechny tetrady zatmeni v tomto tisicileti a jen zbezny pohled nam poskytne uzasne vysledky:

Five Millennium Catalog of Lunar Eclipses

 

II. STOLETI PO KRISTU.

1. Tetrada: 162 - 163

 

2. Tetrada: 180 - 181

Tato 2. tetrada vypadá, ze souvisi s koncem Markomanských valek.

 

3. Tetrada: 198 - 199

 

XV. STOLETI PO KRISTU.

Je nazyvano "stoletim inovaci" a erou objevu.

 

1. Tetrada: 1428 - 1429

Objev Ameriky cinskou flotilou

 

2. Tetrada: 1457 - 1458

Pachacuti Yupanqui - Inka uskutečnil správní reformy, zavedl kečuánštinu jako jediný úřední jazyk říše. Do jeho doby spadá rozsáhlá přestavba hlavního města Cuzka (např. přestavba ústředního slunečního chrámu Coricancha).Vystavěl též pevnost Sacsayhuamán a patrně též i královský velkostatek a kultovní centrum Machu Picchu.Pozvedl kult Boha-stvořitele Viracochy. Jeho reformátorskou činnost odráží i jeho jméno Pachakutiq, jež znamená Reformátor světa.

3. Tetrada: 1475 - 1476

 

4. Tetrada: 1493 - 1494

Kolumbus objevuje Ameriku

Objev knihtisku Gutenberg – 1440


XVI. STOLETI PO KRISTU.

Je nazýváno "stoletím inovaci" a érou objevu. Je začátkem Novověku.

Je charakterizována oddělením moci světské a církevní. Porobení a vykradení
dvou amerických Ríši. Aztécké a Incké.

 

1. Tetrada: 1504 - 1505

K teto tetrade jen usmevna historka:

“Kolumbus vyuziva zatmeni Luny na Jamajce, aby zastrašil domorodce, aby poskytnulit své jídlo.”

 

2. Tetrada: 1515 - 1516

1517 Martin Luther uveřejnil svých 95 tezí. Začala německá reformace

 

3. Tetrada: 1522 - 1523

1522 Hernán Cortés jmenován místokrálem Nového Mexica

a ukradené aztécké zlato obnovuje evropské hospodářství

1523 Rozpadla se Kalmarská unie, na níž král Gustav I. Vasa

definitivně osamostatňuje Švédské království

 

4. Tetrada: 1533 - 1534

1533 císař říše Inků Atahualpa popraven, jeho říši zabírá Španělsko a do Evropy proudi

dasli nakradene zlato z rozsahle rise Inku a obnovuje skomirajici evropskou ekonomiku

1543: Mikolás Kopérnik publikuje “De revolutionibus”,

ve ktere navrhuje heliocentricky solarni system (predtim ho definovali pouze Pythagorejci)

 

5. Tetrada: 1562 - 1563

1562 - 1598 ve Francii proběhly Hugenotské války

 

6. Tetrada: 1580 - 1581

1582 - papež Řehoř XIII. zavedl Gregoriánský kalendář

 

XX. STOLETI PO KRISTU.

Toto století charakterizují hlavně technologické pokroky, hlavně ve vede obecně, speciálně v medicíně. Ukončení otroctví v tzv. rozvinutých zemích a osvobození žen ve valné většině zemí. Prohloubila se však nerovnost mezi lidmi, distribuce bohatsvi mezi zeměmi, a také se zvětšily rozdíly v kvalitě života obyvatel různých oblasti sveta. Od pádu Berlínské zdi začal fenomén globalizace planety.

 

1. Tetrada: 1909 - 1910

Tuto tetrádu charakterizují hlavně:

Mexická revoluce

Ústava Jihoafrické Unie,

Konec čínské dinastie Qing

Začátek Čínské Republiky

První abstraktní akvarel

 

2. Tetrada: 1927 - 1928

Znovuspojeni Ciny v r. 1928

Staly Mezinarodni Soudni Dvur,

ratifikovan paktem Kellog-Briand 1928,

který zakazuje válku jako nástroj národnostních politik

 

3. Tetrada: 1949 - 1950

Marchalluv plan

 

4. Tetrada: 1967 - 1968

Prvni kompjutry.

Vznik internetu.

Foto globu z obezne drahy Zeme.

 

5. Tetrada: 1985 - 1986

Michail Gorbacov a "Perestrojka".