Transpersonální planety a Společnost Bílého Draka

ASPEKTY TRANSPERSONÁLNÍCH PLANET V GLOBÁLNÍM VÝVOJI.

 

Současná kvadratura těles Urana a Pluta (90°úhel mezi planetami) je symbolem krystalizace a vzniku první viditelné formy toho, co má počátek v konjunkci. Tato kvadratura se poprvé exaktně uzavřela na začátku června 2012 a naposled bude exaktně uzavřena na začátku dubna 2015. Exaktně znamená v toleranci 1° zodiaku. Toto období můžeme charakterizovat jako období tlaku na aplikaci zcela nových prvků jak ve společnosti, tak ve filozofiia vědě (objevených ve fázi Pluta ve Střelci). Je také charakterizováno spojením prakticky všech tajných (i kriminálních) společností a agentur stejně jako největších vojenských potenciálů světa v boji za jeho transformaci, zlepšení života na této planetě, a hlavně implementaci nového finančního, a tedy i ekonomického systému, který byl neustále zneužíván a v rukou několika kriminálních rodin, které se odmítli vzdát jeho manipulace. Vůdčí silou tohoto úsilí se staly země BRICS - spojení 200 zemí této planety, právě za tímto účelem.

Uran a Pluto bylo v konjunkci v letech 1962 – 1969. Mluvím teď obecně o situaci na celém světě. Tyto léta charakterizuje tzv. hnutí hippies, ale hlavně vzniknuvší ideály láskyplné kooperace mezi národy, které se toto hnutí, resp. jeho lídři snažili prosadit; zastavení válek a mírovou spolupráci. Bylo ve znamení Panny. Panna je symbolem očištění, kategorizace (pořádku a dávání věcí do škatulek) a kritiky ve smyslu hodnocení. Takže v procesu globálního vývoje humanity byl zahájen proces postupného očišťování. Všechno bylo potlačeno, podupáno, zatlačeno do podzemí apod. Nicméně studenti z té doby nezapomněli, a dál pomalu a pomalu transformovali svět. Ti studenti jsou nyní v akademických institucích a profesory na univerzitách, ale také v aktivním politickém životě.

Nejdříve vysvětlím cyklický význam Pluta tranzitujícího znamením Střelce předcházející nynějšímu Kozorohu (léta 1995-2008). Střelec je symbolem filozofie, "osobního světopohledu", jak říká prof. Neubauer, ale také dálek, cestování a exotiky. Není bez zajímavosti, že v souhvězdí (!)Střelce (čili znamení Štíra) také leží Galaktické Centrum – masívní černá díra zakrytá obrovskou zářící hvězdnou hmotou – Galaktickým jádrem.

Pluto tranzitující tímto sektorem zodiaku tedy funguje jako transformační časový cyklus. Tady je třeba pochopit elementární rozdíl mezi slovy re-formace a trans-formace či trans-figurace.

Re-formačním je myšleno reformace čili přeskupení prvků v rámci určitého elementu, celku, holonu, ze kterého se tento celek skládá. Na hodnotové úrovni kupř. znamená re-formace přeskupení v žebříčku hodnot. Přemístění hodnot nebo také změna preference a priorit určitých hodnot. Tak funguje Uran.

Trans-formace znamená změna prvku v úplně jiný prvek, element. Proto je symbolem Pluta pták Fénix. Sám sebe pálíce v ohni povstane opět ze svého vlastního popela. Mnohdy také Pluto souvisí se spálením minulosti, totální destrukcí určitého projektu (i v harmonických aspektech kupř. sextilu!), aby mohlo být vytvořeno místo a čas pro úplně nový projekt či začátek.

Pluto tedy v průběhu znamením Střelce zcela transformovalo na globální úrovni filozofické základy našeho světa, vědy a společnosti. Spálilo staré nefunkční víry a názory na naši existenci v rámci širšího celku - naší Galaxie Mléčné Dráhy a ostatních galaxií a vesmíru vůbec. Dostali jsme finální důkazy toho, že ve Vesmíru nejsme sami a nejsme nejvyvinutější, ani nejchytřejší a ani nejmírumilovnější, ale právě naopak! Že jsme právě odhodili zvířecí plenky, a že budeme do našeho bratrského galaktického společenství jak humanoidních tak nehumanoidních civilizací přijmuti s velkou láskou a potleskem, ale také za určitých podmínek.

 

 Na globální úrovni se v tomto období (1995 – 2008) stalo pár důležitých věci:

 

1)    v r.1994 skončil mandát Federálních Rezerv na správu světového finančního systému.

2)    začal pomalu, ale jistě proces odtajňování,odhalování a prozrazování (díky tomu, že všichni, kteří pracovali na tajných programech v 60. tých a hlavně v 70. tých letech mohli mluvit, protože smlouvy, které je zavazovaly k mlčenlivosti byly většinou na 25 let) inteligentní mimozemské aktivity spojené přímo s naší civilizací. A dlouhodobě. S tím přímo souvisí odtajnění 100 let utajované technologie volné elektromagnetické energie, která leží víc jak sto let v sejfech bankovních korporací (konkrétně JP Morgan Chase). Volné energie proto, že všechna vesmírná plavidla jiných civilizací (z jiných solárních soustav a galaxií) od nejmenších až po ty největší používají právě tento typ energie. Hovoří o tom Steven Greer a jiní specialisté z tohoto odvětví fyziky. Došlo to tak daleko, že byl založen oficiálně nový obor exopolitika. Spousta zemí odtajnila své utajované materiály o těchto kontaktech a pozorováních. Brazílie, Mexiko, Anglie, Rusko..aj.

3)    Lidské vědomí se transformovalo a velmi rozšířilo o nikdy nevídané poznatky. Kvantita získávání poznatků se začala rozvíjet exponenciálně na všech úrovních vědy a poznání vůbec. Lidé začali být v masovém měřítku pomocí nezávislých kanálů obeznamováni s podvody jejich vlád. Ze začátku se tomu říkalo "konspirační teorie". Toto sousloví, které vymyslely agentury elit pro ty z nás, kteří rádi nepoužívají vlastní mozek je vlastně logickým nesmyslem.Stejně tak jako existují tajné služby a agentury na všech úrovních života - nejenom v každém státě, tak také existují tajemství. Ať už obchodní nebo lékařská, ale také jiná, neoficiální, soukromá. To nikdo nepopírá. Nicméně sousloví "kospirační teorie chce říct, že žádná tajemství neexistujou, politici jsou hodní strýčci, stejně jako bankéři a elitní firmy. Život je růžovou zahradou, a my jejími rozkošně roztančeními báječnými uživateli. Každé dítě, které umí číst ví, že takový pohled na svět spíš svědčí o mentální ndostatečnosti a retardovanosti svého autora. Všichni relativně inteligentní a relativně vzfělaní lidé schopní relativní tvorby svého vlastního názoru ví, že "konspirační teorie" je nic neříkající nesmysl, ale že existuje reálná konspirační praxe. Utajování moderních energetických zdrojů a vynálezů, stejně jako utajování procesu tvorby peněz, a o politických a ekonomických vládnoucích hierarchiích a jejich propojení ani nemluvě, aj..Důkazů k tomu jsou stohy.

Jakmile Pluto vstoupí do Kozoroha, ale stejně také jestliže uzavře kvadraturu s Uranem, dochází k systémový změnám ve smyslu evolučních skoků v rámci stávajícího sociálního a hodnotového systému. V Kozorohu znamená konkrétně transformaci managementu, vlády – symbol Kozoroha v mundánní astrologii. Obecně to znamená jakéhosi globálního managementu, globální vlády a to proto, že znamení fungují jako archetypy na kolektivní – globální úrovni. Pluto souvisí s procesem spálení mostů a jeho symbolem je pták Fénix pálící sám sebe na popel, ale znovu povstávající v nové formě právě z tohoto popela. Do Kozoroha vstoupilo r. 2008 a bude tam do r. 2024.

Kozoroh je podobně jako Slunce symbolem vlády, ale jako managementu, nikoliv osobnosti či osobností jako Slunce. Z hlediska zodiaku je znamení Kozoroha nejvyšší místo, osa Medium Coeli, která tvoří jeho hranici je osou "růstu nahoru, ať už profesního nebo duchovního". Proto znamená také vládu a management řízení, ale více na archetypální úrovni, nevědomé a ve smyslu globálním, pro celou planetu. Týká se tedy v současné době nejbohatších rodin planety, bankéřských rodů, které si přivlastnili (většinou uplacenými a zlegalizovanými podvody) západní finanční systém.

Pluto - transformační princip; masy; ale také bohaté vrstvy-bůh Plutón vládne bohatým na zemi a mrtvým v podzemí; v případě Česka – v II.domě může znamenat sílu nadnárodních kartelů, které vyvlastnili České Republice všechen těžký průmysl, půdu, ale i movitý majetek – banky; taktéž znamená plutokratickou kontrolu veškerých státních zdrojů; v pozitivním módu také sílu těchto zdrojů či sílu českého národa, lidově řečeno "udělat z hovna bič". 

 

Tranzit Pluta v Kozorohu tedy znamená, že vládnoucí rodiny budou v celém světě do základů vyměněny, dojde k výměně vládnoucích rodin planety. Tedy nikoliv k přeskupení, ale k totální změně vládnoucích prvků! Buď se tedy současné vládnoucí elementy přemění formou plutonického spálení mostů se svou minulostí a nastartují nový model vědomí, nebo budou muset odstoupit a uvolnit místo právě tomuto.

 

To je to, co se v současné době reálně děje. Už to prošlo i zprávami, že se změnili nástupci jak v anglické, tak holandské a španělské královské rodině. Ale oproti těm důležitým, hlubším, toto jsou úpravy pouze kosmetické. V Asii také dochází k tomu, že se dostávají k moci původní královské rodiny, a v Japonsku je také silné pravicové hnutí japonských patriotů zpřízněných s císařskou rodinou, které chce v nejbližší době odstranit "služebníka Federálních Rezerv" premiéra Abeho, který neustále skupoval bezcenné americké dluhopisy a zotročoval tak japonskou ekonomiku. Když se tato ekonomika přidá k zemím BRICS, bude vyhráno na celé čáře. V Číně je to obdobné, ale ta si nicméně udržuje svůj původní status z důvodů nutnosti nynější soudržnosti. Xi-Jinping je synem Maova kamaráda, kterého Mao "zametl" na venkov, když příliš kritizoval "kulturní revoluci". Mladý Xi-Jinping tedy vyrůstal v rodině disidenta, i když elitního. To, že je nyní presidentem svědčí hodně o radikální změně čínského kursu. Stojí za to přečíst si jeho životopis stejně tak, jako poslechnout si některé z jeho základních projevů na summitech zemí BRICS. Číňané také už vydali prohlášení o rušení pracovních táborů a sledují politiku zajištění stability nejnižších a středních vrstev stejně tak, jako tvrdý boj proti korupci, kdy spousta čínských lokálních guvernérů už uteklo před čistkami do Koreje, nebo dává své příkazy telefonem z venkova - mají strach ze zatčení.

V roce 2011 se začala formovat "Společnost Bílého Draka" z "Řádu Bílého Draka" tím, že začaly fůzovat různé dračí rodiny. Řád Rudého, Modrého a Zeleného Draka se spojili. Jsou to supertajné elitní čínské společnosti. Pak se připojili k uskupení SBD.  Čankajšek byl například členem Modrého. Původní název "Řádu Bílého Draka" byl "Řád Černého Draka" a byla to tvrdá kriminální organizace sestávající z 3.500 profesionálních ninjů – zabijáků vycvičených v asijských bojových uměních, kteří pracovali pro Federální Rezervní Systém a jejich rodiny tak, že zabíjeli nebo vyhrožovali všem pokrokovým politikům, kteří chtěli svou zem dostat zpod područí tohoto podvodného finančního systému, nebo vědcům, kteří objevili a chtěli popularizovat nové zásadní energetické objevy, či novinářům, kteří prohlédli korporátní lži a začali psát pravdivě aj. To byl případ Benjamina Fulforda, bývalého korporátního novináře píšícího pro "Forbes". Zabili či umučili k smrti také několik japonských premiérů, kteří chtěli buďto vyměnit dluhopisy Spojených Států nebo je přestat kupovat. Ale v této práci nebyli samotní. Fulfordovi napřed vyhrožovali a pak, když zjistili, že "kabala" alias Rotschildové chtějí fyzicky zlikvidovat většinu asijské populace, otočili o 180°,a stali se jejich nepřáteli a ochránci Benjamina Fulforda. Záhy po té se stává jejich mluvčím. Po té přišel první tvrdý impakt do rodiny Rotschild. Vyhrožovali, že jestliže rodina nepředá celý západní finanční systém do rukou zodpovědných lidí celé planety, fyzicky zlikvidují nejen celou rodinu, ale celou elitu, která jako chobotnice ovládala finanční a korporátní nandárodní byznys. Celkově by se jednalo asi o 6 miliónů nejbohatších lidí na světě sdružených v satanistické organizaci "Bohemia Groove". Je to popsáno v mnoha knihách a článcích + videa na you-tube.

https://www.morningliberty.com/tag/rothschild-family-offers-white-dragon-society-25trillion/

Rothschildové nabídli Společnosti odstupné 25 biliónů dolarů (25 triliónů v anglosaském počtu), za to, že přestane vyhrožovat. Při jednání nabízeli 50 a pak dokonce cokoliv :-)). Jednatel Společnosti se jim vysmál a řekl, že vyhrůžka trvá. Po několika měsících a po spojení s dalšími západními tajnými spolky mimo jiné Lóže P2, MI5, MI6, vojenská námořní kontrarozvědka USA, CIA, NSA a hlavně Pentagon. Došlo k jednání s generálním štábem Pentagonu a tento se přidal k aktivitám a podpoře záměrů "Společnosti Bílého Draka". Došlo k tomu ke konci roku 2011. Na začátku roku 2012 provedli generálové Pentagonu čistku a zbavili funkcí 26 vysokých důstojníků Pentagonu pracujících (spíše podplácených) pro Federální Rezervy. Pak jsem viděl zprávu, že bylo zbaveno funkce 200 lidí v Pentagonu. Poslední zpráva byla, že dostali pod kontrolu velení jaderných sil, které bylo kompletně prorostlé tajnou společností Dominiánů, která byla odnoží Rothschildovských a Rockeffelerovských tajných esoterních spolků.

Další věcí, kterou jsem chtěl zmínit je totální transformace Vatikánu. Každý papež v minulosti, který chtěl provést audit Vatikánské banky, byl zavražděn. Nepřežil pár týdnů. To, že Papež František tento audit provedl, sesadil mafiány, kteří čistili peníze z drog a obchodů se zbraněmi a podplácení politiků (informace, že každý nově zvolený prezident dostal svůj účet u Vatikánské banky s hotovostí, a jel na návštěvu za H. Kissingerem, který mu jasně řekl, že bude poslouchat, nebo zmizí ze scény ať už politicky a ekonomicky nebo i fyzicky) a navíc zbavil kněžství 400 pederastálních kněží, je úspěch za kterým stojí naprosto reformovaná Lóže P2, která ho chrání. A spolupracuje se zájmy SBD. Tato lóže má také černou fašistickou minulost. Nyní jsou vyjednavateli v projektu "Nové světové vlády sobě rovných států", který je ekvivalentem spojení BRICS, který má zabránit válkám v budoucnosti a bezproblémové kooperaci mezi národy.

Vše a ještě více o tom všem (začátcích SBD) je v tomto rozhovoru Davida Wilckoka s Benjaminem Fulfordem:

www.czechfreepress.cz/tema-tydne/80-zemi-sveta-vytvorilo-alianci-proti-intrikam-stareho-svetoveho-radu.html
 

https://benjamin-fulford-cz.webnode.cz/

 

Záměry SBD jsou dva hlavní:

1)    masívní finanční kampaň proti chudobě v což se může počítat odpuštění všech státních a některých soukromých dluhů na celém světě, nepodmíněný základní příjem pro každou osobu na planetě 

 

2)    okamžitá kampaň a akce na zamezení destrukce životního prostředí.     

 

Dále jsou potom podružné kampaně za proměnu pouští v zelené zahrady, a postupné rozšiřování přístrojů na volnou energii, která by měla vytlačit atomové elektrárny. Postupně a v klidu.

Na této "světové revoluci" je zajímavé, že nejde zespoda, jako mnoho revolucí v minulosti, tzv. "z lidu", ale že ji provádí ty nejbohatší a zároveň nejtajnější entity, které jsme, ale i nejsme ještě schopni představit. Tady chci jenom už dodat, že Velmistr Řádu Bílého Draka je také osobním mistrem bojových umění Vladimíra Putina a on, stejně jako Xi-Jinping jsou čestnými členy Společnosti Bílého Draka.