HOROSKOPY STÁTŮ.

ASTROLOGICKÉ POZNÁMKY KE SVĚTOVÉMU VÝVOJI.

Rok Ovce - 2015

PŘIJDE TEDY KONEČNĚ ROK OSLAV PLANETÁRNÍHO SJEDNOCENÍ ?

 

ZATMĚNÍ MĚSÍCE - POSLEDNÍ Z TETRÁDY

28. ZÁŘÍ 2015

PŘES ÚZEMÍ

RUSKA, EVROPY, STŘEDNÍHO A BLÍZKEHO VÝCHODU, SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERIKY

 

OTEC FRANTIŠEK A JEHO NEBESKÁ KAVALERIE

aneb

geopoliticke, finanční a sociální globální transformace triumvirátu

Vladimir, Xi František.ÚVOD

Na to, abychom pochopili v jakém prostředí papež František operuje je třeba se především podívat na jeho vlastní řád - jezuitský řád - v poněkud jiném světle. Také musíme nahlédnou do toho, co to je vlastně Vatikán. Nejedná se totiž “pouze” o církev, jak již mnozí zasvěcení vědí, ale o “podstatu” lidského zotročovaní na této planetě formou jak právní, tak náboženské - mentální.

Tento koncept pracovního i mentálního zotročování, a institucionální kontroly začíná dnem vašeho narození (tzv. rodný list - základ celého “Matrixu” západni společnosti), prvním “svatém” přijímaní atp... A v neposlední řadě je to taktéž korporace-firma.

Z časových a tématických důvodů se však tomuto příliš obšírnému tématu musíme vyhnout a věnovat se jedinečné postavě, která se vyskytla v současnosti - Jorge Maria Bergogliovi neboli otci Františkovi.

 

 

JEZUITI.

Tovaryšstvo Ježíšovo vzniklo 15. srpna 1534, kdy sedm studentů Université de Paris vedených Ignácem z Loyoly složilo vstupní sliby v kapli sv. Denise na Montmartru. Vznik řádu byl 27. září roku 1540 stvrzen bulou Regimini militantis ecclesiae papeže Pavla III.

Hlavní činnosti řádu byla misijní, vzdělávací a vědecká činnost.

V 2. polovině 18. století se vliv jezuitů začal omezovat a roku 1773 byl řád na nátlak evropských panovníků papežem Klementem XIV. Zrušen. Jezuité mohli až do roku 1814 dále působit jen v Rusku a Prusku. Dokument největšího významu byl napsán v listopadu roku 1772 a podepsán 21. července roku 1773 – bula, rušící jezuitský řád navždy a neodvolatelně, Dominus ac Redemptor Noster.

S tím, jak se politické klima r. 1814 v Evropě poněkud stabilizovalo a mocní monarchové, jež kdysi volali po zrušení jezuitů, již pozbyli své síly podpořili papeže Pia VII., se zasadili o obnovení řádu Tovaryšstva Ježíšova v katolických zemích Evropy. Co se samotného Tovaryšstva týče, to se na prvním generálním shromáždění po obnově usneslo, že bude rozvíjet svou činnost i nadále stejným směrem jako před zrušením, jež bylo přikázáno roku 1773. Řád působí dodnes.

 

Generál jezuitů končí.

V říjnu minulého roku oznámil generál jezuitského řádu Adolfo Nicolas (78), že má z důvodu svého věku úmysl rezignovat na svůj úřad. Jezuitští generálové, zvaní kdysi pro svou moc i „černí papežové“, jsou voleni na doživotí. Poprvé se svého úřadu předčasně vzdal Peter Hans Kolvenbach roku 2008. Tento generál jezuitů byl přímo napojen na Ilumináty a jejich chazarskou, sio-nacistickou mafií, proto byl také přinucen Lóží P2 se své funkce vzdát.

Španěl Nicolas byl zvolen téhož roku jako jeho nástupce a 29. v řadě jezuitských generálů, začínající zakladatelem řádu Ignácem z Loyoly. Jezuité dnes působí ve 125 zemích světa a mají kolem 19 000 členů.


 

Případ Opus Dei.

Opus Dei, historický rival jezuitů, jak se zdá ztratil v těchto letech “církevního jara” veřejnou publicitu, ale stačí se jen trochu porozhlédnout abychom poznamenali, že prakticky všichni muži (viz. kapitola u konce článku) z ekonomické Františkovy skupiny, kteří jsou přímo pověření radikální proměnou vatikánské banky (Institutu pro religiósní práce) z korupční žumpy světové politické scény a světové prádelny peněz č.1 v ctihodnou institucí, přináleží řadu Opus Dei, který ovládal a ovládá kompletně celý vzdělávací systém Španělska od základních po vysoké školy. Bez příslušnosti k řádu můžete klidně zapomenout na jakoukoliv kariéru v těchto oblastech. Nebude vám umožněn postup a ani vydávání knih. 

V žádném případě však Františkovo ponechání této nejdůležitější instituce v rukou “starých profesionálů” nemůžeme brát jako gesto benevolence vůči lidem z Opus. Ale pouze jako gesto smíření. Hlavním účetním, který vše hlídá, je totiž jeden z nejméně známých španělských kardinálů a Františkův osobni poradce Santos Abril y Castelló, který prakticky celý svůj život působil v diplomatických funkcich prakticky v půlce světa a také v Římě. Je to esenciálni člověk v soustrojí Vatikánu. V červenci r. 2014 jej František jmenoval ničím menšim než předsedou Komise kardinálů dohlížejících na IOR (Institutu pro religiózní práce), čimž rozumime hlavního učetního Vatikánské banky. V této organizaci je také mnoho členů Opus Dei (taktéž kupř. jako Juan Jose Omella).


Opus versus Jezuité.

To je stav církve, ve které se nachází Jorge Maria Bergoglio . Že všech španělských biskupů, je pouze jeden - Juan Antonio Martínez Camino - , ve stejném řádu jako papež František. Jezuité jsou totiž jediným řádem, který byl v minulosti schopný konfrontovat Opus Dei.

Když diktátor Francisco Franco jmenoval poprvé ministra, který byl členem Opus Dei, zakladatel řádu, Josemaria Escriva de Balaguer, euforicky zvolal před svými žáky: "Tak nás udělali ministry!". Bylo to v šedesátých letech a pak, Legionáři Krista (Jezuiti), bez jakéhokoliv hluku, a byli ve Španělsku hodně početní, konkurovali mocensky, vlivem i frankismem se služebníky Opus, kteří byli o mnoho víc hlučnější a viditelnější. Dnes v plné demokracii mají Legionáři Krista již více ministrů ve španělské vládě a vládnoucí Partido Popular (přemalování frankisti) než Opus.

Soupeření mezi těmito dvěma hnutími veřejné tak skřípalo, že Pedro Arrupe, jeden z hlavních duchovních vůdců jezuitů, které Jan Pavel II pověřil odpovědností, aby se otevřel více levicovým postojům, což je zasadní pro podporu sociální spravedlnost, veřejně prohlásil, že "když vidíme jak se chová Opus Dei, jakobychom se dívali do zrcadla a říkali si: takto to opravdu nemůže zůstat."


Tajná zpráva o Opus Dei.

V tajné zprávě, kterou si nechal Benedikt XVI vypracovat k vyčištění církve, se mluví hlavně o Opus Dei - katolicko-fašistickém řádu ovládajícím španělský průmysl a španělský vzdělavací systém. Případy korupce tohoto řádu ve Vatikánské bance (spravujou ji jen účetní Opus Dei, avšak pod dohledem jednoho z největších jezuitských kamarádů Františka!) a jiné zabirají hodně z 317 stránkové tajné zprávy. Ze zprávy bude také čerpat František, který teprve přijme definitivní ozhodnutí o budoucnosti těchto Legionářů Krista, protagonistů těch nejtemnějších udalostí katolicismu v době jeho působení. Takovou byla kupříkladu vražda šéfa banky Ambrosiano, Calviho, přezdívaného “Boži bankéř”, díky svému řízení IOR (Vatikánské banky), který pravděpodobně nechtěl vydat gangsterům-členům neapolské Opus Dei jejich peníze ulité ve fondech katolické církve v IOR.. případ byl pečlivě naaranžován tak, aby jako viníci byli označení členové jezuité, zatímco Opus Dei zůstal opět ve stínu.


 

ARCHONTI – JEZUITI

Interview s Cobrou

. Archonta chápeme jako stvoření, které bylo podrobeno velice silnému nepřirozenému mutačnímu procesu. V pradávné galaktické historii to byla jistá skupina bytostí, které byly velmi mocnými Anděly a chtěli zakoušet hmotu, takže jednoduše vymysleli technologií založenou na elektromagnetickém poli, které ohýbalo časo-prostorové kontinuum a této technologií, která proměnila jejich vědomí, se vystavili. A to je zdroj jejich zla, jak bys to ty mohla popsat a, i když byli i před tím velmi silnými Anděly, po té se z nich stali také velmi mocní Andělé, řekl bych přímo démoni. A právě tito vytvořili současnou karanténu planety země a vládli tomuto místu posledních 25.000 let a teď je čas, aby odešli, jejich čas jednoduše skončil.

...Můžu tady vysvětlit, že 90% jezuitů jsou lidé dobrého srdce a skutečně věří, že všechno je OK a mají svůj kontakt se zdrojem, ale zbylých 10% nejsou a mezi těmito 10% jsou jisté frakce, které jsou extrémně nebezpečné až ďábelské, zlé a musí být zastaveny; a tito v současnosti řídí celou organizaci, a ne jenom organizaci, nyní kontrolují jistě rozsáhlé fyzické oblasti planety.

....Takže, jak říkáš, před 100 lety byli skutečně bojovným řádem a vyvíjeli se tak, že nyní můžeme říci, že ovládají vojenske síly nepřímo skrze jejich kontakty, zvláště s Rothschildy. Takže tady máme několik málo vysoce postavených Archontů v jezuitské frakci a ti kontrolují Rothschildy, a Rothschildi mají velice hluboké konexe ve vojensko-průmyslovém komplexu a skrze něj kontrolují armády v celém světě, kontrolují fyzickou rovinu planety a samozřejmě skrze Rothschildovu frakci také finanční systém, ale právě těchto pár Archontů uvnitř jezuitské frakce určuje co se stane, a co ne.

.kabala potřebuje na svou přímou kontrolu řekněme několik málo miliard dolarů každý den; na kontrolu médií, na kontrolu armády a vůbec na zachovaní existence svojí show a jestliže neseženou těchto několik miliard, řekněme 1 nebo 2 denně, tak se ocitají tváří tvář skutečným a zásadním problémům.

 


NĚKTERÉ VÝZNAMNÉ OBCHODNÍ VAZBY A MAJETEK VATIKÁNSKÉ BANKY

IOR – ISTITUTU PRO NÁBOŽENSKÉ PRÁCE.

 

Zde uvádíme jenom několik základních údajů, které se vyskytují poměrně frekventovaně v různých médiích a knižnich publikacích:

 

."Vatikán má velké investice s Rothschildy v Británii, Francii a Americe, s Hambros Bank, s Credit Suisse v Londýně a Curychu. Ve Spojených státech má velké investice s Morgan Bank, Chase-Manhattan Bank, First National Bank of New York, Bankers Trust Company a další.....


…."Vatikán má miliardy akcií v nejsilnějších mezinárodních korporací, jako je Gulf Oil, Shell, General Motors, Bethlehem Steel, General Electric, International Business Machines, TWA, atd....."


….."Jisté mínění o nemovitostech a jiných formách bohatství kontrolovaným katolickou církví můžeme získat poznámkou jednoho člena New Yorské katolické konference, a sice "že jeho církev pravděpodobně zařadí na druhé místo jen ve Spojených státech amerických v celkových ročních nákupech."....


….."Další prohlášení jednoho katolického kněze, které bylo publikováno celonárodně, je možná ještě výmluvnější. "Katolická církev," řekl, "musí být největší společností ve Spojených státech. Máme pobočku v každé čtvrti. Naše aktiva a držení nemovitosti musí být vyšší než ty z Standard Oil, AT & T., A US Steel dohromady. A náš seznam příspěvků platících členů musí být na druhém místě za daňovým seznamem vlády Spojených států."...

 

."Katolická církev – kdyz spočítáme všechny její aktiva dohromady - je také nejimpozantnějsim makléřem na světě. Vatikán, nezávisle na každém nastupujícím papeži, se stále více orientoval na USA. The Wall Street Journal uvedl, že finanční spolupráce Vatikánu a USA byla tak velká, že se velmi často obchodovalo - prodej nebo nákup - zlato v řádech mnoha milionu (a mnohdy i více) dolarů najednou."...

 

.“Možná, že jen málo lidí také ví, že zbrojovka Pietro Beretta Ltda. (největší zbrojní průmyslu na světě) je řízena Holdingem SpA Beretta a majoritní akcionář Beretta Holding SpA po Gussallim Ugo Berettovi , je IOR (ústav pro náboženské práce) běžně známý jako Vatikánská banka, soukromá instituce, která byla založena v roce 1942 papežem Piem XII se sídlem ve Vatikánu.”.......etc.

 

Vatikán je také – pro ty, kdo to nevědí – majitelem dvou satelitů na sledování Slunce SOHO1 a SOHO2.

 

...A myslím, že s tímto výčtem bychom mohli pokračovat na několika stránkách. Proto tohoto, ryze “ilustračního”, snažení necháme, neb je pro nás poněkud zavádějící. O vatikánských majetcích si snad nikdo z nás iluze nedělá. A hlavně, ... aktuálně může být už vše ůplně jinak ..

 


 

RYCHLÝ PŘEHLED POSLEDNÍCH PAPEŽŮ.

 

Pius XII vládl Vatikánu neblomně konzervativním postojem v období 19 let jako všemocný král.

Za ním pak Jan XXIII udělal prudké otočení církevním volantem, svolal církevní koncil a udělal to, že se církev otevřela světu a času, ve kterém žijeme.

Pavel VI pokračoval v Janem nastaveném směru.

Po kratičkém přerušení Janem Pavlem I, kterého pro jistotu otrávili pro započaté dalši radikální reformy a avizovaný audit IOR,

přišel polák Jan Pavel II, který dal další obrátku církve, ale tentokrát ve smyslu opačném, a Řím se upnul na celých 27 let k tvrdě konzervativně-televizní a masové každodennosti.

 

 

FRANTIŠEK.

Není to tak dávno co jsem si začal klást otázky: “Kdo je vlastně José Bergoglio alias papež František? Jaké to dělá obrovské kroky a posuny v cirvi, a proč má přitom proti sobě tolik 've víře kovaných' katolíků? Jaký je jeho vztah k celosvětovemu Hnutí Resistence proti Federálním Reservám a finančnímu světovému systému veřejných dluhu? Řidi on a Lóže P2 politickou čistku spanělského systému, a jestli ne on, kdo tedy? etc….”

To co víme je, že spolupracuje s Resistencí stejně jako Lóže P2, která ho bez debaty chrání jako oko v hlavě. A s největsi pravděpodobnosti je František, spolu s Vladimirem Putinem a Xi-Jinpingem, dalši velmi kličovou postavou, která - at už byla přimo infiltrována Resistencí nebo ne – zasahuje velmi tvrdě a nekompromisně do hroutíci se mocenske kabalisticke struktury světa. Starobylá Lóže P2 (zapomente na wikipedii, je řizena a kontrolována chazary....je eba si zvyknout, ze ne vše vygooglujete, a když, tak je to lež) je zase součástí daleko širší intel-komunity, ve které spolupracuje množství tajných východních i západních řádů (i těch původně i současné kriminálních) a světové známých státních i soukromých výzvědných a informačních agentur s širokou obcí východních bojových umění se sidly po cele planetě, která je známá jako Společnost Bílého Draka. V českých zemích poněkud podceňována, díky české extrémní závislosti na korporátně-manipulačních a dezinformačních médiích.

 

. Podle jednoho zdroje zednářské lóže P2 vysoké úrovně vyhrála v Itálii jednu důležitou bitvu frakce Papeže Františka, a jako konsekvence, zednářská lóže P2 teď požaduje, aby byl Papež František jmenován osobou M1, osobou, která rozhoduje jakým způsobem se budou vytvářet a distribuovat peníze. Nicméně je jedna silná frakce vojáků a tajných agentur USA, kteří si přejí totálně zrušit celou kabalistickou strukturu....

..“V každém případě, jak jsme už informovali, SBD měla jména a adresy 500 osob v Itálii popsaných jako „lůza“, a hned poté P2 změnila svůj tón, a nabídla se pracovat skrze papeže Františka. Papež František se zdá být skutečně dobrým křesťanem, a mohl by být tou dobrou osobností, která bude dohlížet na proces pravdivosti a usmíření, které je potřeba pro to, aby se konečně ukončila nadvláda kabaly. Taktéž podporuje plán SBD pro realizaci masívní kampaně na ukončení chudoby a zabránění destrukci životního prostředí.”

Komentář Benjamina Fulforda z  17.9. 2013


 

V současnosti SBD zahrnuje asi 200 miliónů osob připravených k případné intervenci. SBD se vždy definuje jako pojistka, která se otevře v nejhorším případě (ve svém silovém módu), kdy už nebude zbývat jiná cesta. Její členové však pracují na svých cílech neustále. A to hlavně v oblasti sdílení důvěrných informací, které slouží k odvolávání kabalistických lidrů z veřejných funkci hlavně státních, adiminstrativnívch a obranných sektorů. Mottu Proprio také rozšiřuje pravomoci tohoto uskupení skrze Vatikán a Loži P2 k přímému obviňování a trestání KOHOKOLIV z globálních nadnárodních finančních korporací či vlád. Mnohé z nich jsou tak tupé, že to ještě ani dnes netuší ...

Záměrem Společnosti Bílého Draka je nejen finální demontáž kabaly ze světového finančnictví, nastavení rovnoprávného světového finančního systému a sociálního řádu, a zastavení destrukce životního prostředí, ale také dát základy a podporovat rozvoj VIZE lidské společnosti. K tomu by měla sloužit Benem a SBD navrhovaná Agentura pro globálni plánováni.

Abychom mohli přežít jako lidstvo a planeta, musíme mít jasnou a správnou vizi shodnou s Univerzálním záměrem. Vizi shodnou s jedinou možnou alternativou přežití pro všechny. Evoluční biologie tuto cestu nazývá kooperaci či symbiózou, esoterni filosofie potom významové nijak se nelišícím termínem od dvou předchozích - láska. To je neodiskutovatelným faktem našeho současného stavu. Vymanění se ze stavu predátorského naprogramování a mentální manipulace ve vědě, umění, filosofii atp.. a společnosti celkově. Ale vraťme se k našemu “argentinskému hipisákovi” jak mu říkají ve Vatikánu. Tou nejdůležitější akci, na kterou je František v poslední době soustředěn, je pravděpodobně masová akce proti chudobě.

Aspoň se zdá, že všechny jeho nejdůležitější akce i výroky směřují neprosto neochvějně do tohoto bodu.


 

CAGLIARY – SARDINIE.

Nač jsou nám obrovské majetky a Vatikánská banka?

K pánu Bohu si je i tak nevezmeme a můžeme alespoň pomoct chudým tohoto světa.”

"Nechceme tento globalizovaný ekonomický systém, který nám tak ubližuje a škodí.

V centru (ekonomického systému) mají být muži a ženy, tak jak to chce Bůh, a ne peníze."

"Svět se stal modloslužebníkem tohoto boha zvaného peníze."


 

Papež František ke 300.000 za městem u katedrály v Cagliari, Sardinie

 

 

BOLÍVIE.

Současná cesta Františka do zemí Jižní Ameriky obsahuje obvyklý socialistický a anti-kapitalistický vzkaz, který naléhá na strukturální změny v globální ekonomice, která ohrožuje celý Ježíšův projekt," charakterizuje Františkovu cestu Farrell.

 

Země, bydlení a práce jsou "posvátná práva".

Každý má Bohem dané právo na práci, na vlastnictví pozemků a bydlení”,

je bráno jako pravděpodobně nejvíce odvážné tvrzení papeže Františka.

Samozřejmě, že to nejsou žádné sliby ani cíle současných ekonomických systémů v USA a ani jinde na světě. A to ani v rámci tradičního učení katolické církve,

i když tato zastává myšlenku důstojné práce, neuvádí právo udělené Bohem, říká novinář. 

 

"Řekněte 'Ne!' ekonomice vylučování a nespravedlnosti, kde kralují peníze místo služby.

Tato ekonomika zabíjí. Tato ekonomiku vylučuje. Tato ekonomika ničí Matku Zemi",

volá papež František.

 

Miliardy lidí už nemůžou déle čekat na změny.
S odvoláním na ekonomické nespravedlnosti řekl, že:

 

"...jak se zdá, čas se naplnil, nedošlo k tomu, abychom válčili mezi sebou, ale zato jsme se naučíli,

jaké jsou základy našeho domu"

.

.a jinde mobilizuje lidi:

"...řekněme bez obav: chceme změnu, skutečnou změnu, změnu struktur."

 


 

NĚKOLIK ZAJÍMAVÝCH DETAILŮ Z HOROSKOPU OTCE FRANTIŠKA..

 

STELLIUM.

Stellium na rozhraní Střelce a Kozoroha je symbolem silné, autodidaktické a osobnosti s rysy geniálního, revolučniho a intuitivního myšlení (Uran trig. Merkur) a jeho excelentních manažerských a organizačních schopnosti, stejne jako potřeba sloužit druhým, které jsou přímo spjaty s jeho veřejnými originálními výstupy a prohlášenimi (Uran v X. dome). Dohromady mu tyto vlastnosti rozvijeji pevná přatelství, která jsou tvořivá a zaměřena na změny ve standardním žebříčku hodnot.

Stellium se nachází v VI. domě, na Descendentu, a bude aktivováno Lunární Eclipsou (a která bude viditelná, resp. začne v Rusku a skončí ve Spojených Státech, přičemž jeho totalita zasáhne jednak Evropu, Střední i Blízký Východ a Afriku, ale hlavně Severní, Jižní a Latinskou Ameriku), a která uzavře s Františkovým Jupiterem skoro exaktní T- Kvadraturu.

Toto vzniklé “Téčko” nám napovídá svým kardinálním módem, že přijde nějaká akce, kličové rozhodnutí, začátek něčeho nebo příliv iniciativy.

Když hlouběji rozebíráme tuto kardinální T - kvadraturu, musíme si uvědomit její psychologický základ, kterým je právě Lunární Eclipsa, resp. opozice Slunce ve Vahách s Lunou v Beranu, která se akčně a v klíčových rozhodnutích plynoucích pravděpodobně nejen z jeho projevu, ale celkového dlouhodobého a celoživotního postoje projeví právě ve smyslu jeho jupiteriánské práce ve smyslu expanze obecného vědomí. Takovýto Jupiter – mundánně prakticky celý půlrok “plonkovni” cili fokální planeta formace Trychtýř – se již projevil kupřikladu ve forme digitalizace 4000 utajovaných starověkých a středověkých manuskriptů z Vatikánské knihovny, ale hlavně službě druhým. Znamená také obrovské pracovní nasazení, stejně jako velká schopnost brát si neustále jeden úkol za druhým.

Avšak konkrétně u Františka půjde v rámci eklipsy o rozšíření jeho manažerského vlivu (VI. dům) na obrovskou sféru aktivit z nichž musíme zmínit, v průběhu tohoto článku, aspoň některé konkrétně.


 

JUPITER stál v doběj jeho narození na 4º Kozoroha v VI. domě. Symbolem stupně je obraz:

Skupina lidí se chystá vyplout s velkou kánoí. Připravují ji a vybavují na cestu.

Schopnost využít přírodních zdrojů a základních dovedností, aby bylo dosaženo skupinového cíle.

Vzhledem k tomu, že v původní verzi byla tato scéna zachycena jen v náznaku, jedná se spíše o poukaz na zahájení cesty, kterou podnikne ucelená skupina lidí, kteří snad onu velkou kánoi postavili. Vidíme zde společný podnik, který je zřejmě reakcí na potřebu změny lokality. Společenská skupina svým rozhodnutím opustit místo, které zná a kde přebývala, zde silněji než kdy předtím demostruje svou homogenitu a společnou vůli. Zodiakální znamení Kozoroha tuto společnou vůli sosustreduje vkonkretni činy. Činí tak ve smyslu společensko - politických opatření a pod jasné vymezeným vykonym vedením. A to i tehdy, když se k rozhodnutí dospělo ve vzájemné shodě.

V tomto ctvrtem symbolů padesáté páté pěticlene sekvence se skrývá náznak, jak udělat něco konkrétního. “Kánoe” může mít téz speciální technický význam, protože k tomu, aby se mohla pohybovat potřebuje vodu. Může tedy poukazovat na společnou citovou reakci na určitou situaci. Hlavní důraz však spočívá na SKUPINOVÉ AKTIVITĚ, za okolností, kdy je nutná změna.


 

ZÁKLAD TETRÁDY 2014 - 2015.

 

Základní osou celé nynější dvouleté tetrády zatmění je osa BERAN - VÁHY. Co znamená? Na této ose se celé dva roky – synchronně s eclipsami tetrády, stačí si udělat časový harmonogram světových události - řeší přenastavení sféry IDENTITY jednotlivých zemí světa (Beran) a sféry jejich vzájemných VZTAHŮ. Mění se to, že země aliance BRICS již nejsou podřízené kolonie Spojených Států a jejich bankovního systému - Spolecnosti Federálních Reserv.

Mars zde může symbolizovat dynamický potenciál nějaké vojenské akce, která bude mít světový význam ve smyslu očisty (Panna-Asc-Mars) důležité pro stabilitu vzájemných vztahů (Slunce-Váhy-II.dům), které jsou zase důležité pro instinktivni transformaci a zavádění nového finančního systému a jeho intenzívních vztahů (Luna-Beran-VIII.dům).      

Česká Republika, stejně jako Kanada, Japonsko či celá Evropa je dosud US-chazarskou kolonii jak ve smyslu politickém, tak také finančním - ČNB nebyla jestě znárodněná a nepatří lidu České Republiky, ale bankéřské, chazarské rodině Rothschildů stejně tak, jako celá sít' centrálních bank i s jejich služebnikem guvernérem Singrem a celou bankovni radou. Tito služebnici jsou dosazováni do svých funkcí, aby regulovali finanční toky z České Republiky do kapes nadnárodnich korporaci, přičemž jim za nehty zbyde extrémně vysoká odměna za odůvodneni těchto krádeži majetku všech Čechů. To je jejich primárním ůkolem.

Nicméně jde o PŘEVRAT. To je to, co právě probíhá v celém světě. Je to finanční a sociální revoluce, která nemá v historicky doložené době obdoby, a proto je doprovázená barbarskými diverzními akcemi (jako zoldáky na Ukrajině či ISIS – sionisticka, izraelská proxy armáda) starých finančních elit a jejich centra - chazarske kabaly, které si právě tuto změnu nepřály. Touto změnou je zrušení finančního systému založeného na dluhu a jeho nahrazení finančním systémem spravedlivým pro všechny zůčastněné narody. Takovým systémem již disponují země resitence - blok BRICS.

 

SABIÁNSKÁ SYMBOLIKA ZATMĚNÍ LUNY. 

                    

SLUNCE

5º Vah

Muž zjevuje svým studentům základy vnitřních vědomostí, na nichž může být budován nový svět.

Symbol mluví o nutnosti toho, aby se mladé duše učily od učitele, který už se díky své dlouho trvající zkušenosti dobral pevných a zářivých pravd, tzv. idejí - semen.

Staré přísloví, platné dnes jako dříve, říká, že: Když je žák připraven, objeví se Mistr. Může se však objevit v mnoha přestrojeních. To co je důležité není Mistr sám, ale jeho Mistrovství,

které od-halí či zjeví, a které je ukryto v jeho osobě. A ono Mistrovství je třeba hledat skrze jeho osobu, nikoliv v něm.

Vztah mezi žákem a učitelem musí být takový, že pravda v žáku zdraví pravdu v učiteli. Symbol evokuje zásadní, byt poněkud mysteriózní proces

TRANSMISE.

To co je vysíláno (předáváno), je-li situace skutečně prihosná a správné pochopená všemi účastníky, není pouze vědění. Je to “jsoucnost”.

 

 

LUNA.

5º Berana

Trojúhelník s křídly.

Schopnost sebetranscendence.

Tento stupeň je symbolem touhy po dosažení vyšších stupňů existence, ryzí aspirace či oddanosti, symbol bhakti. To, co se vynořilo v první fázi procesu diferenciace,

si začíná uvědomovat možnost dosáhnout ještě výše. Princip “levitace” můžeme chápat jako jeden ze dvou základních faktorů evoluce.

Vynořující se bytost ji glorifikuje a zbožšťuje, je to však zatím pouhý ideál; na tomto stupni však celá bytost pociťuje dětskou touhu po jeho možném uskutečnění.

Přichází vize

NOVÉ DIMENZE bytí,

která vyvolává tvůrčí úsilí.


 


 

BOLÍVIE.

 

Vo štvrtkovom vystúpení pápež František kritizoval súčasný kapitalizmus za

bezhraničné naháňanie sa za peniazmi“

a nazval ho „diablovým hnojom“.

Obvinil lídrov zo strachu, pretože odmietajú chrániť planétu pred vykorisťovaním.

Vo svojom vystúpení v Bolívii vyzval chudobných a utláčaných

povstať proti „novému kolonializmu“,

vrátane proti korporáciam,

obchodným spoločnostiam,

agentúram poskytujúcim pôžičky

a proti „monopolizácii informačných prostriedkov“.

Vyjadril sa, že systém ktorý dnes existuje vyvoláva veľkú nespokojnosť

u farmárov, robotníkov a mnohých ľudí všeobecne.

Poznamenal, že náš spoločný dom sa špiní a rozbíja a že najväčšou hanbou je

odmietanie a neochota ho brániť.

 


A JAKÝ JE FRANTIŠEK?

Divný typ, tento argentinský jezuita, vášnivý a vždy usměvavý, před kterým se třesou staré struktury pokaždé, když promlouvá (a mluví pořád). Když však přijdeme na to, za čím vším František a jeho věrní stojí, může se nám stát, že budeme přinejmenším překvapení.

To jsem zůstal i v momentech, kdy jsem přišel na to, KDO je vlastně Vladimír Putin i Xi-Jinping, i v momentech, když jsem přišel na to KDO je vlastně Kristina Kirschner, Dilma Rousseff a jiní hrdinové současné světové finanční a sociální revoluce. A v této revoluci nejsou tyto osobnosti voleny “náhodou”, jak vidíme v mocenských strukturách kabaly, či zfalšovaným volebním softwarem, jako se to děje běžně a jiz dlouhá léta v Japonsku či US. A hlavně: nejsou to loutky. Jejich volebni procesy byly korektní a většinou pod dohledem mezinárodnich institucí. To v českých zemích ještě není zvykem. V českých zemích se místo zfalšovaného softwaru používá – kromě standartního falšování preferencí uplacenými agenturami - tlupa, která za sebou prostě jen zabouchne dveře. Na český “intelekt” to úplně stačí.Všichni tito lidři budou za několik málo let, než se usadí prach z nynějších změn, figurovat v přepsaných učebnicích skutečné historie lidstva jako velké postavy ”období přechodu” na normální život. Přechodu z planety migrujících tupých, využívaných a na smrt vyždímaných otroků v planetu svéprávných, rozvíjejících se a naplňujicich lidí.

To je základní směr reforem.

 

 

Otec František, jak se nejraději nechává nazývat, je přeci jenom úplně jiný typ papeže. Takový, který se na vatikánském stolci ještě za celá staletí neobjevil co tato instituce existuje. Jeho výjimečnost nejen, že přesahuje všechny dosavadní papeže, ale dokáže se také výjimečně harmonicky skoordinovat s celým Hnutím Resistence proti Federálním Reservám – tedy s alianci BRICS a jeho představiteli i nejdůležitějšími požadavky krizové doby, a také s univerzálními požadavky Společnosti Bílého Draka. Se všemi těmito má mnoho společných cílů. A jeho každodenní management a organizačni talent (VI.dum) je na první pohled velmi výkonný.


 

SLUNCE V VI. DOMĚ VE STŘELCI.

Toto postavení symbolizuje vysoké ideály, povaha jeví nádech vznešenosti a je zaměřena k povznášení druhých. Tím plní důležitý zákon a povznáší sama sebe. Takový člověk je velkorysý, lidumilný, a proto oblíben mezi všemi známými. Často jsou mu udělována vyznamenání a zastává zodpovědné funkce, je pověřován úkoly, které vyžadují zvláštní vytříbenosti a není možno učinit lepšího výběru, neboť jsou to lidé s výraznou čestností.

Naznačuje také hodnotu, kterou má pro tohoto člověka cesta služby a oddanosti, a tuto cestu může osvěcovat mistrovský jedinec. Tvrdá práce nebo soustředění vyvolá z hloubi osobnosti energie pocházející z prvotního zdroje síly. Krizím a změnám bude takový člověk čelit s velkou silou a důvěrou. Taková osobnost by si měla uvědomit, že proměnlivému osudu je nutno čelit, a že je možné mu čelit s úspěchem. Je možno očekávat smysl pro oddanost velmi vzrušujícímu úkolu, avšak Slunce v domě, který se vztahuje také ke zdraví a nemoci, může také naznačovat nutnost využití síly vůle pro sebeuzdravení. Neznamená nízkou vitalitu, nýbrž spíše koncentraci životních energií s cílem překonání určité slabosti, karmy nebo důsledků chyb.

 

 

SLUNCE stálo v doběj jeho narození na 26 Střelce v VI. domě. Symbolickým obrazem tohoto stupně je:

Vlajkonoš uprostřed bitvy.

Symbol nám nabízí představu jedince, který se s noblesou podřizuje kolektivním hodnotám a cílům.

 

Vlajka je symbolem organizovaného společenství lidských bytosti, národa a společenské třídy. V klasické bitvě se ten, kdo nese vlajku, má cítit jako představitel integrity a jednoty své skupiny. Jeho osobní blaho by proto mělo být celé podřízeno blahu “většího Celku”, jehož zástavu nese, a ztotožnit se s ním. Za určitých okolností je každý člověk schopen jednat jako uvědomělý a zodpovědný, činný představitel lidstva. Tento symbol se v podstatě ptá:”Jsi schopen převzít tuto roli?”

Tento první stupeň padesáté čtvrté petičlene sekvence zobrazuje, co může znamenat společenské vědomí v nejvyšším slova smyslu. Vlajkonoš je neozbrojen, bezbranný; přesto může být tím, kdo způsobí, že se skupina ve svém úsilí sosutředi a vzchopí. Toto je symbol:

ZASVĚCENÍ SE IDEÁLU.

Slunce symbolizuje vždy základní zaměření jedince - jeho metu, jeho cíl, ke kterému každý neochvějně směřuje.

Stelliem zvýrazněná oblast VI.domu – jako u Františka - je postavení vyskytujíci se často u klasických - naturálních manažerů nebo prostě lidí s přirozenou a spontánní organizační kapacitou..


 

Toto je papež, který nežije v přepychových Apoštolských Palácích, ale v obyčejném hotelu Svaté Marty. Papežští designéři trpí jako na mučidlech, protože František je vidět vždy stejně (je zvyklý nosit svou starou mitru, kterou si přivezl z Buenos Aires).

František také do nekonečna opakuje prakticky na všech setkáních, že chce církev chudou a pro chudé, a že člověk nemá odsuzovat, ale chápat; je typ člověka, který zuřivě bojuje proti pederastální rakovině (v minulosti utajované všemi předchůdci vyjma Ratzingera), který neváhá omývat nohy delikventům, objímat ty, kteří právě vystoupili z pater (patera=dřevěná loďka, ve kterých přijíždí uprchlíci), mluvit úplně radikálně odlišným způsobem o homosexuálech, kritizovat pokrytce, falešné lidí a korupčníky.

Ano, nechá se přitom obklopovat mocnou skupinou (Lóže P2 a Il cenacolos), která mu pomáhá vyčistit ”černý zákal” vatikánských financí, přivazovat na krátký řetěz některé preláty, kteří žijí luxusním životem, a jasně, že poopravovat (v této chvíli jen poopravovat) hierarchii, stejně tak římskou, jako i mnohých jiných zemí a posílat do důchodu neústupné starce, kteří už nejsou schopni následovat tohoto “argentinského hippisaka”, jak jej velmi často nazývají (posledním případem je mluvčí amerického Kongresu, známý sio-nacistický poskok Böehner).


 

TURINO – ITÁLIE.

František naznačil přes víkend na návstěvě v Turinu v Itálii,

že výrobci zbraní a ti, kteří investují do zbrojního průmyslu

jsou pokrytci, když si říkají křesťané.

 

"Nutí mě to myslet na ... lidi, manažery, podnikatele,

kteří si říkají křesťané a kteří vyrábějí zbraně," řekl na shromáždění mládeže v Turíně, Itálii.

To budí trochu nedůvěru, ne?"

Pokud jde o ty, kteří investují ve zbrojní průmysl, František měl stejně tvrdá slova:

"Duplicita je měnou dneška ... říkají jednu věc a dělají jinou."

 

Připomínky papeže na ty, kteří mají prospěch a zisk ze zbrojního průmyslu

byly sdělovacími prostředky široce viděny jako nejtvrdší doposud.

 

František potom mluvil na stejnou adresu

o selhání světových mocností zastavit nacisty během holocaustu, tázaje se,

proč bomby nebyly použity k zastavení transportů do koncentračních táborů.

 

"Tyto velmoci měly fotografie železničních tratí,

když vlaky vyjely do koncentračních táborů, jako je Auschwitz,

zabíjet Židy, a také křesťany, a také Romy, a také homosexuálovy," řekl František.

"Řekněte mi, proč nebombardovali [ty železnice]?"

 

Tyto poznámky následovaly komentáře papeže to o změně klimatu,

které umísťují převážnou část viny na lidské činnosti.


 

Oficiální horoskop otce Františka (data jsou z oficiálního registru osob) je horoskopem čilého a komunikativního, pragmatického manažera, který má velmi svobodomyslné názory, hlavně ve vztazích ke svému okolí - miluje svobodu a přeje tuto svobodu všem. To je obsahem jeho Venuše a Luny ve Vodnáři. V VII. domě individuálního horoskopu to znamená, že tuto svobodu přeje hlavně svému okolí. Ale také to, že je na své svobodomyslné kamarády fixován, což je doloženo jejich koncentrací a svoláváním do práce bezprostředně po zvolení do funkce, jako v případě J.M.Castilla i jiných. S touto pozicí Luny jsou osobní city také silně zabarvený vysoce vyvinutým sociálním vědomím, a zcela jistě i vysokou sociální inteligencí.


 

 

V HAVANĚ .

"Mladý muž, který není schopen snění se uzavírá sám sobě."

 

Tuto neděli se papež Francisco našel s mladými Kubánci v kulturním centru Felixe Varely v Havaně.

Během setkání papež varoval, že současný svět je ničen válkou a vyzval k zastavení krveprolití v zemích, kde probíhá konflikt.

 

"Svět je ničen nepřátelstvím a největším nepřátelstvím je válka, a dnes vidíme, že svět je zničena válkou, protože oni nejsou schopni vyjednávat"

 

Papež také kubánské mládeži naznačil, že je důležité vytvořit přátelství mezi různymi společnostmi tak, aby byla tato schopna zabránit válkám.

 

"Kde je rozdělení, tam je smrt. Tam je smrt v duši, která zabila schopnost spojit se, zabíjíme přátelství mezi různymi společnostmi, aniz bychom byli schopni ho vytvářet." řekl.

 

Papež dal navíc důraz problému nezaměstnanosti mladých lidí,

která existuje ve světě, a usnadňuje šíření násilí.

 

"Mladí lidé jsou vyloučeni, protože nemohou najít práci a co tedy zbývá mladým nezaměstnaným v zemi,

která není schopná nalézt pracovní příležitosti.

Pro tohoto mladého muže jediné co zbývá je

být závislým,

nebo spáchat sebevraždu,

nebo jít a hledat destruktivní armádu, která vytváří války", řekl.

 

Na závěr papež vyzval, aby mladí lidé neztráceli schopnost snít.

 

"Předmětem života musí začit být schopnost snít,

a mladý muž, který není schopen snění se uzavírá sám před sebou.

Hledá obzory, sní o tom, že váš svět může být jiný.

Sníš o tom, že pokud člověk ze sebe vydá to nejlepší pomůže to světu být jiný.

Nezapomeňte, a sněte".

 

 

LUNA V VII. DOMĚ VE VODNÁŘI.

Znamená, že takový člověk disponuje bujnou fantazií a dovede si vytvořit představy, které jsou skoro hmatatelné. Kromě toho nejsou tito lidé závislí na rozumovém úsudku, neboť je mimořádně vyvinutá jejich intuice. Povahu mají družnou, přívětivou a zdvořilou, a důsledkem je mnoho přátel a dobrá pověst v okolí.

Společnictví je velmi výhodné, stejně jako všechny záležitosti, které mají vztah k veřejnosti, neboť takový člověk je populární.

 

 

FRANTIŠEK O SVÉ VLASTNÍ POPULARITĚ.

 

"Ježíš byl populární ve své době, ale skončil na kříži.”

 

"Často přemýšlím, co bude mým křížem, jaký je můj kříž. Kříže existují. Není je vidět, ale jsou."

 

"A také Ježíš, byl ve své době velmi populární, a pak skončil, jak skončil, ne?

Takže nikdo nemá koupeno pozemské štěstí."

 

Studie zveřejněná v prosinci Pew Research Center udává, že:

84% dotazovaných z Evropy

78 % v USA a

72% v Latinské Americe

Celkově máme tedy obraz papeže velmi pozitivní.

 

Pro zásadní změnu chování, kterou vede církev, chce František počítat se všemi. Nebo aspoň se všemi možnými. Protože ví, že jestliže toho nedosáhne, tato změna bude jen jednodenní květinkou a jeho pontifikát přejde stejně, jako přejde jaro. A le to, o co se pokouší je přesvědčovat - nikoliv nařizovat - všechny, nebo aspoň všechny možné, že staré povýšené, aristokratické, přepychové a někdy napůl mafiánské způsoby z církevní hierarchie a kurie nejsou nyní pouze anachronismem, ale také kontraproduktivní a velmi nebezpečné pro vlastní církev.

 

LUNA v rozběžné fázi 47º od SLUNCE.

symbolizuje fázi růstu vnímání a osvobozování se od starých struktur. Je to Františkova instinktivní potřeba. Tato soli-lunární fáze hovoří o instinktivní schopnosti rozvíjet zdroje, které budou sloužit k ochraně a udržování Nové Vize. Symbolizuje charakter více nebo méně úporné bojovné aktivity proti starým formám, kterým se také může - v jeho případě delikátně - vysmívat. Je to fáze průbojnosti, víře v sebe sama, snaze překonat překážky při plnění příkazů vnitřního hlasu nebo v životním puzení.

 

 

LUNA stála v době jeho narození na 13º Vodnáře. Symbolem tohoto stupně zvěrokruhu je obraz:

Barometr.

Schopnost odkrýt základní přírodní jevy, která nám dovolují, abychom předem plánovali naše jednání.

Symbol evokuje to, že už nesestupuje ani nestoupá, ale se jedna o přírodní zákony, jejichž nedílnou součástí jsou kauzální vztahy a přechody od jedné přírodní podmínky k další. Barometr registruje tlak vzduchu; a dnešní změna tlaku vzduchu nám poskytuje určitý ukazatel toho, jaké počasí bude zítra. V určitém smyslu je to moderní vědecký ekvivalent archaického předpovídání pomocí různých omen.

U zvířat je to podobně: v závislosti na tom, jak drsná má přijít zima jim na podzim roste řidší nebo hustší srst. Plánování blízké budoucnosti je možné, neboť potenciál (či semeno) budoucnosti již působí ve dřeni přítomnosti.

Třetí symbol seesate třetí sekvence říká, že je navýsost důležité - pomoci jakýchkoliv prostředků a na jakékoliv úrovni vědomí - získávat poznatky o kauzálním rozvoji. V nejširším smyslu to znamená být si vědom cyklických procesů, což zahrnuje astrologii. Klíčovým slovem je zde:

PŘEDVÍDÁNÍ.

 

Většina vatikánské i obecně křesťanské komunity ví, že nemůže pokračovat ve způsobech a zvycích z časů Pia XII a současné žít v moderním světě. Je čas změny chování. A musí to udělat celá církev. A navždy, ať už bude jeho nástupcem kterýkoliv papež. Protože František se vzbouřil proti tomu, aby církev dělala co chce papež. Chce, aby církev dělala to, co si žádá evangelium. A navíc chce, aby se sama církev stala myslící bytostí.

Pracuje tak pro budoucnost, ne jenom pro tentokrát, a hlavně má jasnou vizi, která je naprosto koherentní nejenom s celkovou spirituální vizi aktuálního vývoje našeho malého planetárního světa, ale také s dlouhodobou a čím dále více emergujici vizi jeho místa v daleko rozsáhlejším vesmírném řádu ostatních bytostí a světů. A to je něco, co neměl žádný papež před ním.


 

Šokoval svým prorockým vyhlášením, při kterém se přítomným tajil dech:

1. Kdo jsem já? Bůh, polobůh, zástupce Boha?


Ne, jen člověk, tak jako vy všichni.


 

2. Proč vlastně hypnotizujeme socializaci?

Naučme se žit s Bohem a tak, nemusíme jako náměsíční chodit do kostela, jako nemocní na dialýzu.

Jste nemocní?

Naučte se žít, jinak budete do kostela chodit celý život a přesto se to nenaučíte nikdy.

Církev je vlastně vaše zvláštní škola.


 

3. Ve jménu církve se omlouvám všem nevinným lidem za všechny války světa,

pod které byly vždy podepsané církve a náboženství.

Od nespravedlivých křižáckých výprav až po projevy dnešní náboženské nesnášenlivosti IS.


 

4. Také se omlouváme za všechny sexuální zvěrstva páchané na dětech.

Je nám známo že všechny sexuální úchylky jsou projevem

a důsledkem potlačování přirozených potřeb člověka.

A my jsme jen lidé.

Když se budeme hrát na bohy, příroda si své udělá i naše prohřešky patří k tělu …

Dnes jsem pochopil, že to není Bůh co stvořil člověka na svůj obraz,

ale člověk stvořil Boha na svůj obraz!

 

 

URAN V X. DOMĚ V BÝKU.

URAN stál v době Františkova narození v jeho X. domě na 6º Býka jehož symbolem je:

Visutý most nad hlubokou soutěskou.

Tento symbol můžeme chápat jako: Zápas o vyčleňování pomocí spolupráce ve skupině.

Člověk, který si prožil deprivaci a samotu, může dát svému emocionálnímu životu novou podstatu tím, že se zúčastní kolektivního projektu – spojí se s ostatními. Všechny velké evoluční změny, vyžadují překonávání zásadních nesnází. Musí být učiněn krok vpřed, přestože vyvijejicicho se člověka ohrožuje propast. Není to už osobní Prázdnota - “otevřený hrob”, je to právě průrva, jenž je nedílnou součástí “krajiny”, v níž musí proběhnout evoluce člověka. Prostřednictvím moci kolektivní myslí či společenství na základě vazby na minulost je potřeba vytvořit spojení a vybudovat most přes kaňon.

Toto je první stupeň osmé pětičetné sekvence procesu “Substanciace”. Člověkem postavený most, vybudovaný díky kolektivní dovednosti, ztělesňuje a demonstruje lidskou schopnost PŘEKONÁVAT PŘEKÁŽKY

a dosáhnou evoluční kontinuity a expandovat do vesmíru.


 

Ovšem, počítá František opravdu se všemi? To jistě ne. Má nepřátele, kteří mluví pokaždé hlasitějším hlasem a většina z nich je v církevní hierarchii. A nejenom v římské kurii. Když uloží kanonizovat Jana XXIII ve stejném chvíli jako Jana Pavla II, kterého se zbavili; když nařizuje blahořečení Pavla VI (zapomenutý papež kvůli kterému nikdo neplakal, jak sděluje RAI ve svých dokumentech), a když silně tlačí na rehabilitaci a blahořečení salvadorského arcibiskupa Oscara Arnulfa Romera, který byl zavražděn pravicovými extremisty, zatímco odříkával mši a Římem rozvážně zapomenut po celých 35 let, dělá dvě základní věci.

První z nich je historickou spravedlnosti. A tou druhou je, že ve svých přepychových pantoflích šlape na kuří oka. Dalším velkým významným poznatkem je, že velmi často vše konzultuje se svým předchůdcem. Benediktem XVI, který klidně stárne několik kroků od něj. A dělá to s nejlepšími úmysly a skutečnou upřímnosti. Tou stejnou upřímnosti s jakou vysvětluje svému předchůdci, že prioritou není re-evangelizace okázalé Evropy (velký Ratzingeruv projekt), ale postarat se o chudé. A Ratzinger to akceptuje bez nejmenších problémů. Protože ví a protože vidí, že tento papež má úplně jiné způsoby chovaní, úplně odlišné od jeho vlastních. A jsou to způsoby velmi obtížné a riskantní. Ale pravě ty jsou klíčem ke všemu.


 

Pápež František priťahoval vo štvrtok pozornosť davov z nezvyčajného dôvodu - odskočil si z Vatikánu do Ríma kúpiť nové okuliare. Optik zvyčajne chodieva s novými okuliarmi do Vatikánu, ale tentoraz trval pápež na tom, že osobne navštívi optiku v centre Ríma. Pred obchodom, v ktorom František strávil asi hodinu a na konci nástojil na tom, že za seba zaplatí, sa medzičasom zhromaždili davy ľudí.Pápeža sprevádzali asistent, ochrankár a niekoľko policajtov, informovala BBC........ Keď bol František ešte arcibiskupom v Buenos Aires, často sa prechádzal ulicami a používal aj verejnú dopravu.V magazíne National Geographic tento mesiac priznal, že túži po prechádzke ulicami Ríma, pretože v Buenos Aires rád chodil po meste.”


 

PŘÍPAD JANA PAVLA I, ZAVRAŽDĚNÉHO VATIKÁNSKOU MAFIÍ.

Byl jednou jeden papež, který se jmenoval Jan Pavel I, a jeho čas v úřadu na papežském stolci netrval déle než třicet tři dní, a také musíme dodat, že se někdo pokusil o to, aby z povrchu zemského zmizely veškeré vzpomínky na něj. Třicet tři dní, překvapivě klíčové čislo v zednářských lózich. Ví se, že jeho smrt byla zahalena temným zednářským tajemstvím a Vatikán se po podivných událostech jeho smrti, obecně srozumitelných v numerologickém počtu (čislo 33 – zednářský klič), ponořil do dlouholetého zarytého mlčeni a likvidace jakýchkoliv důkazů a informací.

Tento papež se snažil reformovat církev zevnitř, a protože chtěl Vatikán eliminovat satanistické zednářské kulty, ve kterých bylo zapojeno více než 120 kardinálu a členu kurie. Navíc byly ve Vatikánu jestě další lóže, jako slavná Lóže P2. Chtěl ukončit konexe Vatikánu a kurie s mafií, a také legální i ilegální bankovní transakce, které měla katolická církev s bankovní mafií (hlavne na Viagru a anti-koncepci).

Papež Luciani alias Jan Pavel I byl zabit, resp. otráven tak, že mu podali jed namísto jeho léků přímo lidé z Vatikánu, a tělo se záhadně nabalzamovalo dříve, než vůbec mohla být provedena pitva, jinak by se zjistilo, že byl zabit přimo někým z Vatikánu. Také je překvapující, že podle lidí z Vatikánu, kardinál Villot uklízel pokoj papeže ještě před tim, než přijela policie. Jakoby neměl jinou chvíli na úklid mistnosti hned poté, co papež zemřel. Také byly zřejmě nalezeny nějaké dokumenty na těle papeže, obviňující jeho vrahy. Taktéž je veřejně známo, že byly odstraněny důkazy, a před příjezdem policie vstoupilo do papežské místnosti mnoho lidí. Toto všechno sdělily bezpečnostní sily italskeho státu novinářum, hned jak se události vyvijely.

 

 

JMENOVÁNÍ PAPEŽEM A PLANETA PLUTO.

 

V době, kdy byl jmenován papežem překročil Pluton jeho Descendent a splynul s místem ekliptiky, kde v době jeho narození stál Merkur.

 

Přechod Pluta přes Descendent je jedno z nejdůležitějších období lidského života, kdy člověk zpravidla překračuje práh do úplně jiné sociální skupiny, třídy či úrovně. Do “jiné úrovně bytí” v rámci svého vztahu ke svému okolí, ale také v rámci formy navazování těchto vztahů. Většinou je také “až na přenesená zlatá zrnka z minulého cyklu“ doprovázeno tzv. “spálením mostů” se svou sociální minulostí, se svou bývalou sociální skupinou atp.

Ví se také, že Kiko Argüello, velmi popudlivý lidr Neokatekumánálni Cesty (nejpočetnější a nejmocnější cirkevní skupina na světě), lezl po zdích kapituly, když protodiakonicky kardinál, francouz Tauran, chvějící se nervozitou a taky “parkinsonem”, vyšel na balkón té noci 13. března a oznámil jméno kardinála z Buenos Aires. Je pravdou, že František dostatečně přistřihal křidýlka všem těmto kikum, jak už to udělal Ratzinger, ale neskrývá, že se s nimi cítí dobře a chce zachovat spojení. To ano: tato spojení však vytváří a režíruje on, a nikoliv nepředvídatelný, optimistický autor písní/malíř z Leonu, který řídí svou Cestu železnou rukou a způsoby televizního kazatele.

 

Pluto se nacházelo asi 30´délkových od nativitniho postavení Merkuru, tj. v exaktní konjunkci na 12º Kozoroha, na Descendentu. Co to znamená?

Tento 12º Kozoroha je v Sabianskych symbolech popsán jako:

Názorná přírodovědná přednáška seznamuje s málo známými aspekty života.”

Klíčovou myšlenkou tohoto stupně by tedy mohla být schopnost zkoumat neznámé oblasti a objevovat zákonitosti, jimiž se řídí složité přírodní procesy. Je to bod intelektuálního hledání, bádání a výzkumu.

 

Obecná definice Merkura nás vede k pochopení Františkova způsobu myšlení, který je ryze Epimétheovský, čili více konzervativní, vycházejíci z minulé zkušenosti, zároveň, jak říká Sabiánský symbol, velmi vědecký a zkoumavý. Navíc je díky současnému tranzitu Pluta jdoucí do těch největších možných hloubek a pochopení.

Popisuje nám tedy Františkovu mysl a do jeho sociálního okolí zaměřenou komunikaci. Tato komunikace je vědecký jasná a intelektuálně strukturovaná.

Dalším synchronním rysem je právě to, že svobodozednářská Lóže P2 a Vatikán (což je stejně, jako bychom řekli František) ovládli US Nejvyšší Soud a Interpol. Je to jen důsledek jeho “Mottu Proprio”, ve kterém František vlastně přebral kompletne celý trestné právní mezinárodní systém – pravni system cele planety - do svých rukou. Nevím, kolik lidí, kteří to četli, si je vlastně plně vědomo dosahu těchto faktů. Proto jsme mohli vidět zatykače na Sorose a Davida Rothschilda pozvaného k výslechu francouzskou policií za finanční podvody se stovkami penzijních fondu či obvinění Hillary Clintnove z masových vražd (a nikoliv jen za notebook s tajnymi daty zapomenutý ve sprše hotelu). Tisíce obvinění a nekompromisní soudy se satanistickou pedofilni sítí hlavně ve Spojených Státech a Velké Británii, kde jsou jen prvním schodkem k obviněním a soudům ve vyšších patrech systému.


 

V období tranzitu Pluta - a speciálně konjunkce - s Merkurem dochází k radikálním myšlenkovým posunům a velmi hlubokému analytickému myšlení. Je to aspekt detektivního vyšetřování nebo hlubokého vědeckého studia jakýchkoliv problémů.

Pluto - které je ve Františkově osobním horoskopu retrográdní, naznačuje nutkání k činnostem, které směřují proti dosud panujícímu systému hodnot, coz je definice retrogradity.

A František JE rebel na první i na druhý pohled – jinymi slovy “argentinsky hippie”, jak uz jsme zminili. To co dela, je ZRUŠENÍ DOSAVADNÍCH PRAVIDEL HRY, které se dlouhou dobu vydávaly za “hodnoty”. A v tom má podporu celého světa.

Na společensko-kulturní úrovni, která je zástupnou úrovní pro Františkovu funkci papeže - hlavy katolické církve - jednak prohlubuje osobní i politické krize a konverze v tom smyslu, že se snaží učinit každou velkou proměnu nezvratnou tím, že – jak už jsme zmínili - “spaluje mosty” k ne-aktuálním způsobům myšlení a jednání, přátelům či sociální skupině, po nichž by se dalo ustoupit zpět.

V období jeho tranzitu se také nekompromisně a nelítostně rozbíjí všechny tradiční koncepty a na individuální úrovni, která pak koresponduje s Františkovým osobním duchovním a individuálním vývojem. Představuje spolupráci s velkými nadosobními či zcela novými kosmickými principy a zákony, do jejichž služeb se jedinec dává a nechává se jimi zároveň vést, nebo se aspoň nějakým způsobem obohacuje za společenských a politických událostí a krizí, které se v období tranzitu udejí.

Na vyšší transpersonální úrovni pak může takové období plutonského tranzitu - za mnohdy tragických okolností (velmi pravdepodobne byly prislusnici jeho rodiny, ktera mela podivnou autonehodu zavrazdeni na objednavku) - ukázat rozvíjející se osobnosti její vpravdě osudové - karmické, esenciální poslání jeho života.

O tom bych, vzhledem k jeho současným aktivitám vůbec nepochyboval.

 

Merkur - zástupný symbol logického, diskurzivniho intelektu, logické komunikace s mentalitou orientovanou na své okolí

 

Pluto v konjunkci s Merkurem (učebnicový výklad)

...V mnoha směrech je to výukové období. Myšlenky a názory na mnoho zalezitostí se radikálně mení od způsobu, jakým se projevovaly v minulosti. V jiném případě nabírá všechno myšlení, komunikace a interpersonální interakce se sociálním okolím na velkém významu a intenzitě. Zaměření osobnosti na pravdu je daleko hlubší než v jiných obdobích. Je to obzvláště dobrý tranzit pro vyšetrovaní a výzkum, speciálně však v určitých skrytých, nejasných nebo tajných záležitostech. Vnímání je v tomto období velmi zostřené, takže člověk může vidět fakta daleko jasněji a může tak vytěžit lepší pohled na věc. …. jedincovými myšlenkami a názory může být provokována opozice, která může škodit. Plutónské energie nejdou tak lehce ovládat, pokud má člověk sobecké motivy. ...Tento tranzit přináší senzační, nové pochopení životu, jestliže je člověk dostatečně přizpůsobivý v sebevzdělávání.... Staré způsoby v tomto období tlačí na to, aby člověk přezkoumával své myšlení, a pomáhají tak najít chybná místa. Důležité je však nepodřizovat se automaticky myšlenkám svého okolí....

                                                 R. Hand: Planets in Tranzit.


 

FRANTIŠEK A JEHO ZÁSADNÍ BOJ PROTI CHAZARSKÉ POLITICKÉ MEGA-KORUPCI. AUDIT IOR - VATIKÁNSKE BANKY.

František se ve své naprosto neslýchané protikorupční kampani ( o které chazarská média samozřejmě mlčí!) rozmáchl heroický a v pravdě “vatikánském stylu” bičem a začal.
Zrušil nejméně 3000 korupčních kriminálních účtu u IOR (Vatikánské banky), na které byly zasílány každému nové zvolenému politiku (prezidenti, premiéři, ministři financí, vnitra atd..) úplatky. Každý nové zvolený politik (kdekoliv ve světě) měl u IOR účet od nějž dostal heslo od Henry Kissingera - jako zástupce US vlády a FEDu - při prvním rozhovoru-setkání s ním a klíče od skříňky, O tento audit se již pokoušel papež Jan Pavel I, stejně jako o dalši zásadní reformy církve. Byl posléze nalezen mrtev. Údajná příčina byl infarkt (pilulky a sprey způsobující infarkt znala CIA už od 80. let.
Zbývá jen dodat, že také několik amerických prezidentů, ale i japonských premiérů bylo zavražděno nájemnými vrahy bankéřů FEDu (často najímali Yakuzu), když chtěli prosadit zákon, aby dolary byly tištěný americkým ministerstvem financí, a nikolv soukromou chazarskou firmou: Společnosti Federálních Rezerv.
Co se týče pederastie bylo do dnešního dne zbaveno kněžství 847 kněží.

 

PŘÍPAD SMITHONIANSKÉHO INSTITUTU.

Rozhodnutím Nejvyššího soudu USA byla donucena nejprestižnější historická instituce na světě - Smithsonian Institution -, která je známou Rockefellerovou vlajkovou lodí na poli historické vědy, uvolnit utajované dokumenty z počátku 1900, které potvrzují, ze se organizace podílela na obrovském historickém zakrývání důkazů ukazujících Giganty - lidské ostatky v desítkách tisíců, které byly odkryty při vědeckých archeologických výzkumech po celé Americe a byly organizovaně ničeny administrátory na vysokých postech Smithonianského Institutu za účelem “ochrany” tradiční chronologie lidské evoluce v té době.

Americký Institut Alternativní archeologie ( AIAA ) tvrdí, že Smithsonianský Institut někdy během a brzy po r. 1900 zničil tisíce obřích lidských pozůstatků, což nebylo bráno tímto Smithsonianským Institutem na lehkou váhu a reagoval tím, že zažaloval AIAA pro pomluvu organizace a snahu se poškodit pověst 168 let staré instituce.

Zlomu v soudním případu bylo dosaženo, když byla 1,3 m dlouhá lidská stehenní kost ukázána u soudu jako důkaz, že takové obří lidské kosti skutečne existují. Důkaz byl obrovskou ránou pro právníky Smithsonianského Institutu, protože kost byla ukradena ze Smithsonianského Institutu jedním z jejich vysoce postavených kurátorů v polovině r. 1930. Tento kurátor vlastnil kost po celý svůj život, až na smrtelné posteli přiznal písemně všechny krycí operace Smithsonianského Institutu.

"Je to hrozná věc, která se děje k americkým lidem" napsal v dopise. "Skrýváme pravdu o předchůdcich lidstva, našich předcích, obrech, kteří se pohybovali po zemi jak bylo připomenuto v Bibli a prastarých světových textech». Nyní tedy Nejvyšší soud USA donutil Smithsonianský Institut k veřejnému uvolnění utajovaných informací o čemkoli týkající se "zničení důkazů týkajících se pahorku stavitelu kultury" a také "ve vztahu k lidským kostrám větší výšky než obvykle". AIAA , která tímto proces vyhrála je velmi nadšená.

Je to jeden z dalsích důkazů - střípků, že Nejvyšší Soud Spojených Státu Amerických již není v rukou Rockefellerovy kabaly, protože tento výsledek soudního rozhodnutí by v takovém případě nebyl možný a můžeme zde jasně vidět také jistý zásah, resp. supervizi buďto Lóže P2 nebo Františka samotného jenž mají ve svých rukou nyní jak Interpol, tak Nejvyšší Soud US.


 

 

MOTTU PROPRIO.

VYDÁNO 11. července 2013.

Podle Nové adventní katolické encyklopedie, Motu Proprio v latině znamená "sám od sebe", a je to název úřední vyhlášky vydané papežem osobně v jeho funkci a prostřednictvím kanceláře nejvyššího suverénního papeže. Avšak nikoli v jeho funkci apoštolského vůdce a učitele univerzální církve. Řečeno bez obalu:

Motu Proprio je nejvyšší forma právního nástroje na planetě v souladu s jeho původem, vlivem a konstrukcí v západo-římském světě. Předstihuje všechno, co by mohlo být vydané Organizací spojených národů, Vnitřní a Ústřední správou církve (Inner and Midlle Temple = Temple Church. Jsou to dvě ze čtyř anglických nejstarobylejších právnických společností), korunou (královnou) Velké Británie nebo jakoukoliv jinou monarchií, monarchou ci jakoukoliv hlavou státu nebo nebo jiného všeobecně respektovaného světového právního orgánu.

Pokud jste členem Organizace spojených národů, nebo jste uznáni Spojenými státy nebo Spojeným královstvím, nebo máte bankovní účet kdekoli na planetě, pak Motu Proprie je nejvyšší právní nástroj i pro vás, o tom není pochyb.

V případě Motu propria vydané Františkem dne 11. července 2013 jde o nástroj několika funkcí a vrstev.

V první řadě, může být legálně vykládáno tak, že se vztahuje na místní záležitosti správy Svatým stolcem.

Ve druhém případě se dokument týká skutečnosti, že Svatý stolec je oporou pro celý globální systém práva, tedy někdo, kdo sedí v kanceláři kdekoliv na světě, je rovněž předmětem těchto limitů a toho, že jakákoliv imunita již neplatí.

Za třetí vidíme, že Svatý stolec a univerzální církev se jasně oddělují od nihilistického světa profesionální elity, jež i nadále, jak čas znovu a znovu dokazuje, je souborem duševně chorých zločinců, divoce nepříčetných a bez touha udělat cokoliv čestného, dokud nebudou odstaveni od moci kýmkoliv, resp. jakýmkoliv subjektem, který se postará o zákonnost a právo.

Věk římského kultu, jak se nejprve tvořil v 11. století a který překonal katolickou církev, kterou jako první uznali Karlovci v 8. století, pak Svatá křesťanská říše a Byzantská církev z 13. století, a potom celý svět, tak jak se ustavil v 16. století právě zanikl onoho 14. března 2013 při zvolení Františka do jeho funkce.

Tento dokument vydaný Františkem je historický na více úrovních, ale nejvýznamnější a překonávající všechny ostatní je v tom, že uznává nadvládu zlatého pravidla, stejné to učení je připisováno Ježíši Kristu a nejvlastnějsímu poslání práva - že totiž VŠICHNI jsou předmětem práva a NIKDO nestojí nad zákonem. (pozn. rozuměj tomu tak, "i navzdory tomu, že všemu vládnou peníze.")


 

 

CIVILNÍ ROZKAZ PAPEŽE FRANTIŠKA PREZIDENTU BARACKU OBAMOVI.


 

CIVILNÍ ROZKAZ - 4. ČERVENEC 2014

(výňatek)

Vydává se všem členům domácích policejních sil, US Marshals Service, Provost Marshalům, členům Americké Barové Asociace a amerických ozbrojených služeb.

Tyto organické americké státy Unie známé jako Spojené státy americké (hlavní) na základě plenární civilní síly na zemi, tímto jmenují Generála Cartera F. Hama a jeho nástupce, pod vedením náčelníků štábů a s jejich plnou podporou, k vedení a velení Velké Armáde Republiky (dále jen GAR).

Pokud by bylo nutné potlačit jednotky komerčních žoldáků působící pod záminkou, že jsou agentury federální vlády, včetně - ale bez omezení na - Ministerstva vnitřní bezpečnosti, Krizového řízení administrativní správy, Internal Revenue Service, Úřadu pro alkohol, tabák a střelné zbraně, etc.., generál Ham převezme okamžite velení a řízení všech ozbrojených sil a služeb prináležícich Spojeným státům americkým (hlavním), umístěným v severní Americe, a musí je spojit pod jeho velením jako Velkou Armády Republiky. K tomuto budou použity všechny síly letecké, pozemní a námořní.

Veškeré náklady a ztráty vzniklé v důsledku nasazení Velké Armády Republiky se účtují jak bylo předem stanoveno. Velká Armáda Republiky musí vyvinout veškeré úsilí, aby ušetřila životy a majetek, zatímco bude podnikat jakékoli kroky ve státech Unie, a to bez bez výjimky. GAR je těmito rozkazy jednoznačně umožněno působit na celém územi padesáti (50) organických států za účelem zajištění životů a majetku amerických států a amerických státních občanů. GAR není cizí armáda a je složena převážně z amerických státních občanů.

Pokud je to nutné, aby zaujmula bojové pozice v terénu, musí místní velitelé na základě jejich autority vynaložít veškeré komunikační úsilí a zdůvodnit jejich přítomnost na americké státní půdě, aby byly urychleně zastaveny nepřátelské akce, a rozšiřovat všeobecné pochopení pro uchvacení moci skrze trestné činy podvodu, které vedou k jakýmukoliv střetům. Všechny strany musí být postavený před pochopení podstaty federální vlády, omezení její pravomoci, a jejich vlastní povinnosti jednat ve prospěch organických států Unie. Velká Armáda Republiky bude i nadále působit pod Generálním rozkazem 100 známým jako LIEBER CODE, který se dochoval z pera posledního prezidenta republiky Abrahama Lincolna.

Sbor náčelníků štábů, generál Ham, či jakýkoliv běžný jedinec nejsou povinováni poslouchat zádné příkazy, nařizení nebo jiné záležitosti, vydané Barackem H. Obamou, který předstírá autoritu na území Amerických Států, ani když působí jako "prezident" Korporace Spojených států, ani jako "prezident" Spojených států amerických (menší). Všechny jasně uvedené granty smluvního orgánu doložené v ústavě Spojených států amerických zůstavají jak byly, s výhradou plnění povinností a doprovodných smluv v dobré víře

Pan Obama je "prezident" korporace vládních služeb na základě smlouvy o poskytování stanovené služby organickým státům a je na jejich výplatní listině. Počíná si jako cizí hodnostář zastupující Spojené státy americké (menší). Žádnému z těchto úřadů není udělena jakýmkoli orgánem donucovací pravomoc nad americkými státními občany, ani pravomoc k ohrožování amerického státního majetku, nebo k vydávaní příkazů žoldákům na americké státní půdě, i kdyby byly skryté pod federální civilní službou nebo agenturou. Žádáme náčelníky štábu a generála Hama, aby zahájili opatření na odzbrojení personálu federální civilní agentury a převzetí kontroly nad rozsáhlými zásobami zbraní, které byly nesprávně nashromáždeny na "Ministerstvu pro vnitřní bezpečnost", FEMA, a dalších agenturách zaměstnávaných Spojenými státy.

Jediná federální agentura, která má dovolen volný průchod na pozemich amerických států je US Marshals Service, a to jen tehdy, když jsou jejich pracovníci zapojení do svých povinností chránit naši U.S. Poštu a přísahali, že budou jednat jako ústavní důstojníci. Všechny ostatní federální agentury a jejich personál jsou omezeny na neozbrojený provoz až do dalšího oznámení.

.........

 


 

FRANTIŠKOVA VATIKÁNSKÁ KAVALERIE SLOŽENÁ Z NEJTVRDŠÍCH REBELŮ.

 

JOSE MARIA CASTILLO.

Starý přítel a jediný z papežových nejbližších mužů, který je zároveň členem “Il Cenacolo di Papá Francesco”. Rychlý dopis psaný vlastni rukou, který poslal František svému starému příteli zněl víceméně takto: “Ztratil jsem tě v 80., a jak je skvělé najít Tě znovu nyní.”

Jeho prohlášení typu: …. "Ježíš byl laik, který byl zabit nejvyššími kněžími" a " Církev má nadměrnou a směšnou posedlost sexem, což chápeme, když vidíme tu chuť chápat se moci a udržet si ji. Evangelia však vubec nemluví přímo o žádné sexualitě." …, by mohla těšit hlavně progresivní a hluboce intelektuální křesťany.

Starý jezuita J.M. Castillo je člověk neuvěřitelné intelektuální váhy, a jeden z nejzuřivěji umlčovaných, ignorovaných a pohrdaných teologů, kteří byli pronásledovaní v posledních dekádách tvrdého televizního konzervativismu, do kterého se katolická církev ponořila s příchodem Wojtyly a jeho slabosti pro neokonzervativni sio-nacismus a státní fašismus.

 

RICARDO BLASQUEZ.

Je to první kardinálská kapuce, kterou František posílá do Španělska. Klerik stejně tak jemných způsobů, jako jasných myšlenek. Ví dobře proč to dělá. Je to jeden z těch případů velkých duchovních možností, které tak zaníceně František hledá. Je to velký usmiřovatel, kterého nepřijali kdysi před lety v Bilbau dobře a dokonce mu dali přídomek “Al Blasquez” (jako Al Capone), ale když se s ním nyní loučili, tekly jim všem slzy.

Rika: “Byt kardinálem, to neni jako byt princem, ale být zvláštním služebnikem, jehoz cilem je, aby nikdo nebyl odstrkovan.” A jindy: "Afričané také chtějí sedět u prostřeného stolu této planety"

Když František svolával španělské biskupy na tzv. ”visita ad limina Apostolorum” (závažné dostavení se k Svatému stolci, která se odehrává každých 5 let povinně), nebylo lehké se dozvědět, o čem se tam mluvilo. Nicméně je faktem, že týden poté, 12. března, vybralo 60 že 79 biskupů, což je drtivá většina, kterou před Františkem nedosáhl žádný papež, právě Ricarda Blasqueze, aby se stal předsedou Episkopální Konference, školící instituce španělských prelátů. A bylo to už podruhé, co R. Blasquez vyhrál tyto volby.

 

JUAN JOSE OMELLA.

Nejlepší biskup, který je v současnosti v Calahorre, je známý svými nepřáteli již dlouhé období ještě před tím, než František přišel vůbec do Říma. Papež František mluví s Omellou velmi často a před několika měsíci ho dal do Kongregace Biskupů, což je nejen tzv. továrna na biskupy, ale také skupina lidí, která pracuje s papežem na tom, kdo se jmenuje a čím … a kdo ne. Je to esenciální centrum vatikánské moci.

Prestižním padrinem Omelly není nikdo menší než honduraský kardinál Oscar Rodriguez Maradiaga, další ze zapálených vlajkonošů “františkovstvi”.

Omella je totiž základním kamenem transcendentálních reforem kurie, kterou připravuje, a ve které budou hrát hlavní roli dvě velké organizace: jedna pro laiky a jedna solidární. A v čele jednoho z těchto makroministerstev by byl právě José Omella. František ví, že v něj může plně důvěřovat při řízení obtížných případů a záležitostí.

Je to skutečně velmi vyčnívající biskup a perfektní střelec, který papeži může pomoci vyhrát spoustu bitev, a to František moc dobře ví.

 

CARLOS OSORO.

 

 

ČTYŘI FRANTIŠKOVI PORADCI.

Jsou čtyři španělští preláti, kterých se papež ptá, konzultuje s nimi různé záležitosti a žádá je o rady.


 


 

TAJEMNÉ SETKÁNÍ PŘI ZATMĚNÍ alias ZAČÁTEK PLANETÁRNÍ TRANSFORMACE.

 

Zdá se, že je docela zřejmé, že se Chazary řízená mainstreamová média v současne době snaží informacne sabotovat a překrucovat plánovanou státní návštěvu prezidenta Xi Jinpinga do Bílého domu a naplánovaný projev na Valném shromáždění OSN která, spolu s projevy Vladimira Putina a papeže Frantiska - Jorge Bergoglia, kteři podepiší významné smlouvy, které budou mít obrovský význam pro budoucnost lidstva, může znamenat oficiální konec americké hegemonie – konec obchodní korporace US a vyhlášeni Republiky US - a celkovou ztrátu Chazarské kontroly nad globální ekonomikou.

 

Dvaadvacet bank bylo žalováno u federálního soudu v první celostátní skupinové žalobe za údajné spiknutí s cílem manipulovat aukce ministerstva financí na úkor investorů a dlužníků.
Stížnost byla podána Statnim Bostonskym Důchodovym Systémem penzijních fondů Bostonskych státních zaměstnanců. Je namířena proti Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase, UBS, a 14 dalším obžalovaným.

 

EXPERTI ŘÍKAJÍ, ZE UZAVŘENÍ VLÁDY USA JE PRAVDĚPODOBNÉ ...

Po týdnu je Kongres zpátky v zasedání, a je teď stejně nebo spis více pravděpodobné - podle tří odborníků v tomto článku, z minulého týdne - že vláda by mohla vypnout na konci tohoto měsíce,. Aktualizovali jsme tento post s jejich nejnovější předpovědí.

 

ZDROJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATMĚNÍ MĚSÍCE 4. DUBNA 2015 PRES ÚZEMÍ

SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERIKY

A JEHO VZTAH K HOROSKOPU ČESKÉ REPUBLIKY.

 

https://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/2015-april-4

„Láska je vždy následována stínem strachu.“

Osho

 

SVET.

Zda se, ze tento rok je skutecne necim vyjimecnym, jak z hlediska ryze astrologickeho, tak take z hlediska zvlastnich akci v biosfere, ktere nejspise nemuzou plne ocenit hlavne ty nejmene intelektualne zdatne vrstvy obyvatelstva. Nicmene neda se vubec rict, ze svetovy horoskop pocitany na vstup Slunce do znameni Berana na nulty Greenwichsky polednik by nejak v poslednich letech poskytoval nejaky logicky zaklad pro neobycejna zverstva, kterych jsme denodenne svedky. Ba naopak. Muzeme usuzovat, ze svet za posledni dva roky prodelal obrovsky skok a Jupiterskou EXPANZI VEDOMI, ktera se bude primo kreativne (Jupiter je ve Lvu) rozvijet v tomto prelomovem roce - 2015.

To co bychom mohli realne ocekavat je konecne nejaka poradna vlna, ktera by mela prolomit jiz ponekud dementoidni chazarskou propagandu, ktera mele naprazdno vic a vice. A tento trend bude jen silit. Vsichni uz jsou z tech lzi unaveni a otraveni.

VEDRO je planetarni formace (na obrazku), ve ktere jsou vsechny planety soustredeny v jedne pulce zverokruhu, a ve druhe pulce je zbyla tzv. plonkovni planeta, tak jak je zobrazena na obrazku svetoveho jarniho ingresu 2015 na Greenwichi. Zde je to retrogradni JUPITER ve LVU a v IX. dome. Tato planeta funguje jako focus cili ohnisko energii vsech ostatnich planet. Cely obrazec funguje energeticky jako "parabolicka antena" vysilajici energii vsech planet do bodu singlu - jedine planety v opozici. Tato planetarni formace nam symbolicky naznacuje, ze vsechno, co se bude v dotycnem obdobi dit, bude mit urcity PEVNY CIL (ohniskovy bod singlu), kterym bude v tomto pripade koicidovat se symbolikou 14o znameni LVA a  IX. domu. Cili individualne kreativni expanze novych pohledu na zivot, novych svetonazoru a zivotnich filozofii..diverzifikace a kreativni rust v mnohosti. Je to obdobi, ktere muzeme docela dobre nazvat novym post-biblickym socialnim radem. A to nejenom radem koncepce socialni bezpecnosti. Je to take obdobi, ve kterem muzeme videt velka masova ovlivnovani populace, kterym je tato planetarni formace znama. Presne podle jejiho popisu - vudci nebo svudci. Od skutecne primitivni korporatni masove valecne propagandy, az po nezavisle informace galaktickeho Hnuti Odporu. Nase situace tu pochopitelne nesouvisi jenom s nasi planetou, ale s mnoha humanoidnimi rasami, ktere obyvaji nasi galaxii a bojuji proti stejnym "silam Temnot" - bojem celeho galaktickeho spolecenstvi (prof. Pavel Kubeš (ČVUT FEL), Jsme ve vesmíru sami? - ke knize J. Linharta Galaktická společenství).

 

Sabiansky symbol pro 14º Lva:

Lidská duše hledá příležitost pro zevní manifestaci.

Klíčová poznámka k vysvetleni symbolu: Touha po zevní manifestaci - sebeaktualizaci. Dovolte sve Duši projevit se!

Jeden z moznych vykladu: V pozadi mnoha rytmu a popudu individualni existence, za ditetem, dospelym i starcem stoji Duse, ktera se neustale snazi projevit se skrze lidskou osobnost. To je prirozene transpersonalni nutkani Ducha, projevujici se v prubehu zivota mnoha rozlicnymi zpusoby. Ale mnoho cest je blokováno a duše musí čekat, až napětí zesílí natolik, že dojde k dramatickému uvolnění - může to dovést stejne tak k radostnemu karnevalu jako k šílenství. 4 stupen 27 sekvence nam tedy prinasi transpersonalni klic k technice zivota: nechte Dusi, aby se ozvala! Dovolte TONU vasi Bytosti, aby se projevil jasne, ciste a nezkreslene - nebo ocekavejte nejruznejsi nasledky. NECHTE Dusi, aby se PROJEVILA.

Zda se tedy, ze s takovymto symbolem, na kterem lezi fokalni planeta (JUPITER) cele extra silne a koncentrovane expanzivni formace (VEDRO) jsou tedy kreativni zmeny nevyhnutelne a muze svedcit o pomerne brzkem konci propagandistickych lzi skrze spontanni projevy vsech narodu sveta, ktere tento rok definitivne pretrhnou sve tisicilete okovy a prokleti sve kulturne-socialni a vedecke degenerace, spojene s financnim systemem a otroctvim chazarskeho DLUHU.

 

Nektere priklady obecneho pusobeni planetarni formace VEDRO v mundanni astrologii:

lunární vědro - národní cítění, vlastenectví, nacionalismus, emoce, senzibilita;

martické vědro - činy, akce, boj, násilí, agrese, válka;

jupiterské vědro - uvolnění napeti v geopolitice a sblizovani narodu, entuziasmus (nadšení), expanze a rust socialnich a ekonomickych vztahu a svetove ekonomiky obecne, rozsireni jineho zivotniho stylu a filosofie;

saturnské vědro - stagnace, upevnovani, stabilizace, konzervativismus a rigidita, zafixovani a stabilizace nebo petrifikace poměrů, věcnost, totalita, hospodářská krize, vztah k realitě, času, přírodě;

 

To co zde take muzeme prohlasit zcela bezpecne je to, ze zadny "komunismus" do sveta znovu neprijde. Neprijde ani do Cech, a ani nikde jinde. Je to tak stupidni "nazor", ze me boli prsty o nem psat, protoze ve skutecnosti, se o zadny nazor na vec nejedna. On tady totiz ani nikdy nebyl, stejne tak jako nikdy na teto planete neexistoval ani socialismus, a ani kapitalismus. Vsechny tyto smery stejne tak jako nazvy, ekonomika ci filosofie byly vytvoreny podporou jejich tvurcu tou stejnou skupinou bankeru k pohodlnejsimu ovladani jiz tak dost vygumovaneho lidstva. Byla to LEZ nebo-li MATRIX - umele vytvorena realita, ze ktere se nyni lidstvo masove probouzi. Kultovni film MATRIX neni fantazie, ale popis drsne skutecnosti. 

To co tento "nazor" representuje je pouze velmi znama a leta opakovana chazarska, sio-nacisticka propaganda bankerskych rodin, ktera muze byt efektivni tak pro par zdegenerovanych a vypitych prazskych estebaku, kteri vedli stejne tak falesnou revoluci v r. 1989 (zvouce ji sametova), jako nynejsi hystericke valecne krepceni totalne vygumovane ceske "TV populace" vymytych a neustalou otupujici praci - pro vyderacske parchanty (eufemisticky "zamestnavatele") - zotrocenych hlav. Tady neni co diskutovat.

Nicmene to CO PRIJDE bude NOVY SOCIALNI RAD nebo SYSTEM chcete-li. Kdybych se pocital mezi idioty s vyklovanym mozkem, asi bych napsal "kombinace kapitalismu, socialismu a komunismu v jednom". Jak rekl pres 100 lety (!) skvely spanelsky filozof Jose Ortega y Gasset: 

"Jak levicove, tak pravicove mysleni jsou jenom dva zpusoby ochrnuti lidske mysli"

To kdybych nevedel, ze toto rozdeleni primo reprezentuje rozdeleni a paralyzu nejenom lidskeho vedomi, ale i rozdeleni lidske komunity na teto planete, ktere bylo nejen dlouhodobe planovano, a velmi sofistikovane a temer skryte provedeno. Bylo to mozne diky tomu, ze lidske bytosti maji pamet asi tak vykonnou, jako kur domaci. Rozdel a panuj! Kazdy jen trochu myslici jedinec vi, ze problem nikdy neni tam, kam ho umistuji unavne prolhana korporatni-chazarska media.

Tato hluboka socialni zmena se bude dit v ramci cele planety. Za nejakych 7 let, kdy Pluto opusti znameni Kozoroha a "vysoky i stredni svetovy management" uz bude vymenen, bude jeho realizace v plnem proudu, a zacne obdobi rychle implementace vyjimecnych objevu jak v socialnich, tak prirodnich vedach. Muzeme predpokladat, ze nove zabehnuta Federalni svetova vlada bude odhlasovavat jeden obrovsky socialni projekt za druhym, vcetne projektu na vycisteni planety. Pak budou soucasne zmeny videny v daleko jasnejsim svetle i pro slaboduche.

Celkove vsak muzeme videt, ze Jupiter jako planeta-psychicka funkce osobni vize a expanze vedomi spis odpovida novym vizim a trendum ve spolecnosti. Specialne r. 2014 Jupiter v kvadrature s Uranem, ktera opet neni nijak "negativni", jak soudi astrologicke naivky, ale souvisi spise s netradicnim a originalnim navazovanim novych vztahu a konecne take r. 2015 v uzasnem trigonu s Uranem, kdy jde vice mene o aspekt "stesti" nebo-li "kliky" a spontannimu kvalitativnimu a hlavne kreativnimu (Lev) rustu a expanzi (Jupiter) struktur a vztahu, ktere jsou striktne PROTI dosud zavedemu systemu falesnych, hypokratickych socialnich a financnich struktur (Jupiter Retrogradni!). tento kreativni rust bude hlavne tedy rozsirovat pole pusobnosti nejakych NOVE OBJEVENYCH originalnich technologii a energii vubec. Jedna se totiz v samotnem zaklade o tutez energii, ktere byla svemu objeviteli Nicolovi Teslovi pred 80 lety (kdy byl Uran v Beranu taktez) ukradena a vyuzivana pouze hrstkou jedincu v ramci svych soukromych cilu. 

Uran v Beranu

Na socialne-kulturni urovni muzeme uvazovat projevy od neukázněnosti a reakcionářství na jedné straně, až po odvahu a vitalitu sáhnout ke zbraním v rámci boje za stanovení nového počátku v nějaké oblasti lidského snažení. Projevoval se nezákonnými činnostmi anebo tím, že státu přímo vládli zločinci (negativni projevy Urana jez vládne asocialnim outsiderům a lidem mimo zákon). Na individualni urovni potom koinciduje primo se SEBEOBJEVUJICIMI sbobodnymi a originalnimi pristupy ve vsech smerech lidske spolecnosti a lidskeho snazeni, at uz je to veda, kultura nebo tlak na přímý projev lidských práv. Tento aspekt byl doložen v dobách stávek a dělnickych hnutí a směřoval v dost velké a nepotlačené míře proti vládnoucím vrstvám státu.


Tyto vztahy jsou velmi vyznamnymi konsekvencemi doprovazeny v ekonomickem a financnim svete, kde jsou doprovazeny novymi (dlouho potlacovanymi) energetickymi technologiemi a jejich kazdodennim vyuzitim. Jako priklad muzeme uvest Cinu, kde se v Pekingu jiz prodava prvni automobil jenom na vzduch nebo vyhlaseni noveho indickeho premiera Narendy Modiho o pokryti Indie solarni energii do r. 2019. Kdyz jsem pri psani tohoto clanku mrknul na zpravy od znamych na fb, prave se objevila zprava o nejnovejsi ruske zbrani - elekromagnetickem ochrannem poli (ktere zname jen ze Star Treku). Dalsim nedavno odhalenym sytemem je system radioelektronického boje, kterym bylo groteskne postizeno jiz nekolik americkych krizniku, ze kterych se stala behem sekundy hromada plovouciho vyjimecne kvalitniho srotu.
Nejvetsim darkem, jak se zda, pro cele lidstvo je ale ZARIZENI NA VOLNOU ENERGII od iranskeho jaderneho vedce Keshe. Volny prodej tohoto zarizeni (ne nahodou se objevil soubezne s tzv. "jadernou dohodou" zapadnich mocnosti s Iranem) vyrazne meni energetickou rovnovahu planety ve prospech prirody a konci jim otrocka lidska prace urcena na "zaplaceni energii", jejichz ceny neustale rostou.

Plonková  planeta  samozrejme take ovlivňuje zpetne působení ostatních planet-funkci. Veškerá energie tvořená  plnou hemisferou je tedy využita v bodu plonkové - ohniskové planety (singlu) a tudy proudí nejvice. Muzeme tedy dedukovat, ze tento rok bude rokem realizace a expanze spolecenske vize let nejenom 60.tych, ale pravdepodobne take expanzi vsech zakladnich objevu, ktere ropny, kriminalni, kabalisticky syndikat potlacoval celych 100 let.

Na to nas upozornuje techto nekolik

NEJPODSTATNEJSICH ASTROLOGICKYCH UDALOSTI:

 

- vstup Pluta do znameni Kozoroha (2008-2023)

- rozbezna kvadratura Uran - Pluto (2011-2015)

- planetarni formace Jupiterske Vedro (2014-2015)

- tetrada zatmeni Mesice (2014-2015)

 

Po pochopeni teto kombinace "kvalit soucasneho deni" nam muze jeste slouzit informace, ze planetarni forma VEDRO prejde plynule tento rok na podzim (zhruba na pul roku) skrze nekolikatydenni prechodny a nepresny tvar LOKOMOTIVy  do tvaru MISKY, kde vydrzi az do roku 2018, a jejiz vudci planetou bude SATURN ve znameni Strelce. To v praxi znamena, ze tato leta se budou venovat upevnovani novych, popr. re-strukturalizaci starych globalnich financnich struktur a hlavne celeho zpusobu filozofie nejenom tzv. zapadniho stylu zivota, ale zivotniho stylu na planete jako globalni vesnici obecne.

V obdobi kdy Saturn dobehne trigonem Urana, coz bude nekdy v zime 2016 a prakticky cely rok 2017 muzeme ocekavat opravdu skvele vysledky syntezy mezi "starym" a "novym". Muzeme predpokladat plne sladeni nove vzniklych globalnich financnich platforem jako jsou bankovni entity BRICS s byvalymi kabalistickymi, v soucasnosti vsak rychle se reformujicimi entitami MMF a SB, a mozna take plne sladeni celku jako je Evropska Unie s Unii Euroasijskou ci Shanghajskou dohodou a dohodami statu vsech tri Amerik atd..

Tato MISKA bude obsazovat horni polovinu znameni zverokruhu, kde je SOCIALNI a VEDOMA cast nasi reality. Vztahy, a formy jejich sdileni, obecna zivotni filosofie, profesionalni rust a spolecenske reformy s umenim a vedou. URAN, ktery formaci uzavira symbolizuje prvek ponekud nezvladnuty, takze muzeme ocekavat originalni reseni mnoha socialnich a humanitarnich problemu, ktere budou diky sebeobjevovani patricne divoke, coz muze by6t mnohdy zabavne. To co bude mene pozitivni bude to na co vsichni netrpelive cekame a to odtajneni archivu s volnou energii a jeji kazdodenni aplikaci v beznem zivote. Jen tento energeticky svetovy atribut by osvobodil miliardy lidi od neustaleho vidirani energetickych kriminalnich kartelu. A take konec jejich spolecenske a politicke moci. na plny rozjezd teto technologie budeme muset pravdepoodbne pockat, az se situace na globalni politicke scene ponekud ustali (hlavne novy financni system) a vyresi se problem redistribuce financi a svetove chudoby. Spolecnost Bileho Draka usiluje o zverejneni technologie, aby slouzila vsem lidem jak v ramci projektu na ukonceni chudoby, tak v ramci projektu zastaveni destrukce zivotniho prostredi.

To nas zavadi, aspon podle obecne definice utvaru MISKA, ktera charakterizuje vetsi individualni samostatnost osoby budto s humanitarnimi zajmy nebo pomerne chladne ( to zalezi na umisteni MISKY). Jejixch pohyb je dan vice faktory externimi nez internimi.

 

 

PLUTO TRANZITUJE PRES EKLIPTIKU SLUNECNI SOUSTAVY.

V r. 2018 nam pak dochazi k dalsi trajektorialni zajimavosti PLUTA, ktere je nejen hlavni hodinovou rucickou na orloji svetovych udalosti, ale take symbolem "mrtvych v podzemi a bohatych na Zemi". 

Prechazi pres ekliptiku - ma nulovou sirku. Tato nulova sirka se realizuje v momente, kdy Pluto tranzituje 19º Kozoroha.

Sabiansky symbol pro 19º Kozoroha:

"Pětileté dítě vleče těžkou nákupní tašku."

Klíčová poznámka: Okamzik, kdy se jedinec chopi prilezitosti vzit na sebe spolecenskou zodpovědnost, která přesahuje dosazeny stupen jeho vývoje. Urychlený růst.

Jeden z moznych vykladu: Na tomto stupni cyklickeho procesu je zrejme naznacena hodnota ranne pripravy na to, jak se naucit dostat zodpovednosti v kazdodennim zivote nasi spolecnsoti. Cela dvacata scena Sabianskych symbolu ma nazev "Skupinove vystoupeni", a v dnesni dobe je zrejme, ze se od deti ocekava uz v rannem veku, ze prijmou v rodine ulohu, ktera bude cas od casu pretezovat jejich prirozene schopnosti. Cely symbol se zda referovat o modelu AKCELEROVANEHO RUSTU, majici jak pozitivni, tak negativni aspekty. Predbihat vlastni prirozeny vyvoj, muze byt skodlive; zijeme vsak v obzvlast dynamicke epose lidske evoluce.

 

Neni bez zajimavosti ze prave v 60. letech, presne v breznu 1966 (kterezto obdobi je casoprostorovym stredobodem konjunkce Uran-Pluto) melo Pluto nejvyssi moznou latitudu 15º nad ekliptikou a v soucasne dobe se pohybuje stejnym smerem k jejimu prechodu. Cili seshora od "severu" .. jako v 16. stoleti, kdy doslo ke zmene "ery" na Novovek, jak je uvedeno nize. Muzeme tedy pravem ocekavat podobne zabarveni soucasnych zmen socialnich, financnich i kulturnich - neco, co bude pravdepodobne v budoucich ucebnicich historie zvano "zmenou Veku".

Prave v tomto obdobi se nachazela konjunkce Uran-Pluto na 18º Panny.

Sabiansky symbol 18º Panny:

"QUIJA BOARD - spiritistická pomůcka."

Klíčová poznámka: Schopnost kontaktovat hluboké záhyby podvědomí a citlivost psychickým pokynům a znamením. Vnitřní vedení.

Jeden z moznych vykladu: Je to nástroj používaný ke komunikaci s duchy. Tento symbol podtrhuje otevření se - víceméně pasivní - neznámému. Problém je v tom, aby člověk přesně poznal, kým se vlastně nechává vést.

Symbol krasne vystihuje intuitivni a zmatene zacatky charakterizovane revoluci mladeze nejen americke, ale celeho sveta, ktera byla vsak zapocata jako tajny podprogram hlavniho projektu MK-Ultra, agentury CIA na mentalni kontrolu populace pomoci nove drogy - LSD. Revoluci, ktera usilovala predevsim o laskyplne porozumeni vsem spornym mezinarodnim otazkam a mirovou kooperaci mezi narody celeho sveta celkove. Jeji brutalni potlaceni melo za nasledek hlubsi studium "problemu Zla" a postupneho zverejnovani a rozsirovani utajovanych informaci vsecho druhu, ktere vedlo badatele k tajne skupine slozene ze zastupcu nejbohatsich bankerskych rodin a rodove aristokracie, ktera sama sebe nazyvala Illuminati, cili "osviceni".

 

Tato udalost tranzitu Pluta pres ekliptiku se stala naposledy v r. 1770.

Tady k teto udalosti doslo prave v okamziku, kdy Pluto tranzitovalo skrze ekliptiku Solarniho systemu "ze zdola", z jizni polokoule smerem nahoru na Sever a dosahla sve nejvyssi latitudy - ekliptikalni sirky v breznu 1966.

Tento rok (resp. obdobi) byl zajimavy temito udalostmi:

- Mayer Amschel Rothschild si berie Gutele Schnaperovú. Zároveň zostavuje plány na vytvorenie skupiny zvanej Ilumináti a poveruje Adama Weishaupta jeho organizáciou a vývojom. (zdroj: Matrix2001)

- Od roku 1768 válčilo Rusko s Osmanskou říší, která mu vyhlásilo válku. Roku 1770 ruská armáda i černomořské loďstvo porazily Turky a vojska obsadila Krym, a o čtyři roky později skončila pátá rusko-turecká válka podepsáním mírové smlouvy, díky níž získalo Rusko některá turecká území v Evropě a ruské loďstvo právo svobodné plavby úžinami Bospor a Dardanely.

 

Pro vice nazornosti probehl tranzit Pluta pres ekliptiku take v breznu 1523.

Tento rok (resp. obdobi) charakterizuji tyto udalosti :

- krome toho, ze leta kolem tohoto data muzeme povazovat za zacatek Novoveku a konec Stredoveku. Pred 30 lety objevil Kolumbus Ameriku, kterou objevil asi 50 let pred nim cinsky moreplavec general Zheng He

- Pred nekolika lety vydrancoval Hernando Cortez kulturu Mayu a jeji zlato odvezl do Evropy stejne tak jako o deset let pozdeji rozvraci a vykrada Francisko Pizzaro Risi Inku a zlato take miri do Evropy.

- V Nemecku vyhlasuje Martin Luther Reformaci, a pribiji svych 95 tezi na vrata Wittenbergskeho chramu a sultan Sulejman I nastupuje na trun Osmanske Rise.

V renesanci končil středověk a svět se změnil. Lidé si uvědomili, že Země je kulatá a obíhá kolem Slunce. Evropané obepluli Afriku, dostali se k asijským břehům a hlavně přistáli v Novém světě – objevili Ameriku a využili její bohatství.

 

 

 

GEOPOLITICKE KONSEKVENCE 2014.

Vsechno co muzeme nyni ve svetove geopolitice videt jsou prave konsekvence koncici kvadratury Uran-Pluto (rozjela se z exaktniho aspektu 7. dubna 2015), dalsi (velmi dulezite!) zatmeni Luny na uzemi obou Amerik a Asie (!) a opravdu skvely jarni ingres Slunce do znameni Berana (svetovy mundanni horoskop) s cimz souvisi skutecne kreativni expanze svetove ekonomiky, ktera vytrzena z chazarskych rukou ukoncuje tisicilete zotroceni lidstva formou statnich dluhu. A toho se brzy dockame!

Avsak ani tyto konstelace a planetarni formace by nestacily, paklize bychom nepocitali s prechodem SVP (synetickeho jarniho bodu) do znameni Vodnare, ktere muzeme polozit s klidem do roku 2012 ( v lete 2011 kvadratura dojela do prvniho EXAKTNIHO aspektu), protoze prave v jeho prubehu doslo k tajnym dohodam Spolecnosti Bileho Draka se zastupci Pentagonu (skutecnymi americkymi patrioty), kteri prislibili, ze Pentagon uz nebude provadet ZADNE dalsi valky a hlavne vycisti sve rady od kabalistu. V Pentagonu je mozno, aby dustojnik ci vojak sesadil generala.

V tomto smyslu nemuzu take nezminit teorii Veku Byka, ceskeho astrologa RNDr. Spurka, ktery jen "otocil" problematiku Tropickeho a Siderealniho zverokruhu. Je to naprosto korektni zpusob a pohyby obou zverokruhu vuci sobe navzajem, at uz je staticky, ktery chce, maji svuj nezastupitelny vyznam, protoze stejne tak, jak bude spolecnost ovlivnena spektakularni "modernizaci" a rozvojem duchovnich technik a genialnich objevu, stejne tak se bude na druhe strane lidska komunita STABILIZOVAT a rozvijet (ja osobne myslim, ze tento vyklad - smer pohybu, plati hlavne na materialni urovni) svuj vztah k prirode, coz jsou typicke atributy BYKA.

 

VEK VODNARE.

Je klicovym bodem fidux nebo Galakticke Centrum?

Skutecnost, ze se pohyb SVP pravdepodobne nevztahuje k zadne fiducialni hvezde, ale ZCELA LOGICKY ke Galaktickemu Centru je tak ocividna a do oci bijici, ze je mi uprimne lito astrologu, kteri to nepochopili. Vychazime zde z proste a davno zname fyzikalne-kosmicke symetrie malych a velkych rozmeru (jinymi slovy "teorie chaosu") dvou utvaru. Na jedne strane Solarniho systemu, ktery ma za centrum hvezdu - nase Slunce. A na druhe strane nasi galaxie Mlecne Drahy, ktera ma ze hvezdu mega-masivni galakticke centrum. Mayove nazyvali jmenem Hu-Nab-Ku stejne tak Galakticke Centrum nebo-li Centralni Slunce galaxie, jako i nase Slunce. Vypocty tedy naprosto jasne ukazuji, ze zmena veku, o ktere se tak zive diskutovalo nastala skutecne v "hluboke ekonomicke a socialni tme" roku 2012, po dohode zastupcu Spolecnosti Bileho Draka (Dragon Family) s PENTAGONEM, ktera se zde ukazuje jako KLICOVA. Miru a prosperity, ktere jsou samozrejme zakladem kazdeho duchovniho rustu a o kterem hovori zaznamy - a nejenom mayskych proroctvi - jde asi tezko dosahnout tim, ze se budou vest valky. Proto povazuju osobne tuto dohodu za klicovy BOD OBRATU. Generalove Pentagonu se rozhodli nenechat se zatahnout diky vylhanym dukaznim materialum (tzv. Dodgy Dossier) o zbranich hromadneho niceni (Saddam) ci noveji iransky nuklearni program (taky sio-nacisticka lez!), do dalsi valky. Podle zprav toho proste tito lide meli uz plne zuby.

Vypocty jsou zde ve vynikajicim clanku Sergeje Smelyakova a Jana Wicherinka: Ukrizovani Zeme v Galaktickem krizi. K nazornemu predvedeni je take vynikajici 3D simulace z dilny Nicka Anthonyho Fiorenza.

 

A tak jak spolecnost postupne prochazela kulminujicim saturnskym vedrem v letech 2004 - 20011, ke kteremu se pridala na zacatku r. 2008 vyjimecne transformativni kvadratura Uran - Pluto, jako materializace a realizace svetoveho projektu 60.tych let, projektu porozumeni mezi narody a mezi rozdilnymi spolecnostmi. Leta 1963 - 1969 byla prave charakteristicka touto transformacni konjunkci v opozici na Saturna. Tato revoluce byla velmi instinktivni a dlouhou dobu se zdalo, ze byla potlacena, ale jeji protagoniste pokracovali ve svem boji, jak na poli duchovnim, dusevnim, vedeckem, tak socialnim. Projevila se hlavne zmenou vedeckeho paradigmatu a teorii, ktera skoncila s laplaceovskym vedeckym determinismem - teorii chaosu, i kdyz sam Pierre Simon La Place - jak uz to tak byva - zadnou formu jemu prisuzovanemu vedeckeho determinismu ve skutecnosti nezastaval. Jejim vysledkem je zjisteni, ze chaoticky stav neni staticky, ale je to prechodovy stav systemu, kterym system prechazi s energeticky nestabilniho do energeticky stabilnejsiho stavu (a naopak). Chaos take objevil dalsi symetrii - symetrii velkych a malych meritek.

Ani v zasadach tradicni astrologie (Jan Kefer: Prakticka astrologie) a ani zadne jine moderni astrologie, vyjma zmatenych novacku, nenajdete, ze by takova kostelace (kvadratura Uran-Pluto) byla "negativni", ale naopak!

Pozn.: Na rozdil od anglosaske astrologie je "dobrodeji a skudci" postizena hlavne astrologie latinsko-americke oblasti. Nezaznamenal jsem tu ani uceni o konkretni kvalite aspektu (tj. definici trinu, kvadratury, ci septilu), deleni na rozbezne a dobezne atd... Kdyz je astrolog v koncich s definici dobrodejnych ci skodnych vlastnosti a dochazi slova, prichazi na radu vyrazy jako Bozska laska, Bozska prozretelnost apod.. Ponekud bigotni katolicky duch Latinske Ameriky je zde nabiledni.

Je to podle zasady negativni aspekt mezi tzv. "skudci" ma naopak pozitivni vliv - je to logicka obdoba odcitani absolutni hodnoty zaporneho cisla. Kdo ji interpretuje jako negativni, tak nerozumi astrologii nebo "mluvi z cesty", a hlavne zavadi a zbytecne desi ostatni. Tato kvadratura generuje tak dulezitou materializaci cili ZHMOTNOVANI jineho systemu zivota cili SYSTEMOVOU ZMENU, ke ktere doslo instinktivne v 60.tych letech a uvadi ji tedy do nasi 3D reality! Rudhyarovo skvele prirovnani k rostouci forme Luny (pri kvadrature se Sluncem je videt pulkotouc a muzeme tedy logicky odvodit, ze uplnek bude kulaty!) pri rozjezdu obou teles. Souslovi "systemova zmena" take najdete casto spojeno s Plutem vstupujicim do Kozoroha. Znameni Kozoroha muzeme povazovat za "svetovy management" nebo-li take svetovou vladu. A tam samozrejme dochazi k nejradikalnejsim zmenam. Dnes muzeme s jistotou rici, ze svetova vlada se ZMENILA. Vymeneny jsou VSECHNY evropske aristokraticke panovnicke rody!  Multipolarita, podpora ruznorodosti a narodniho sebeurceni charakterizuje vsechny smlouvy BRICS, Euroasijske Unie, Sanghajske dohody..aj.

 

Negativne se projevuji dusledky teto kvadratury pouze u jedincu a spolecnosti, ktere nejsou schopny, nebo jim nekdo brani, vyvijet se prirozenou cestou pochopitelnych a spontannich zmen. U spolecnosti jenz jsou rizeny totalitne k udrzeni stavajicicho a nemenneho "statu quo".

Dnes uz jenom opravdu naivni hlupak s mozkem jepice veri tomu, ze tzv. "sametova revoluce" byla lidova revoluce, a ne brutalni saskarna zorchestrovana agenty Statni bezpecnosti alias "studenty" ve spolupraci s americkou ambasadou, estebaky totalne infiltrovanym disentem, a obycejnym prolhanym pohunkem sio-nacisticke luzy, prvnim post-komunistickym prezidentem V. Havlem (Vaclav Havlem byl zakladajicim clenem "Rimskeho Klubu" - mezinarodniho klubu multimiliardaru (eufemisticky zvanych "mecenasi" ci "filantropove"), kteri - mimo jine - planovali extinkci lidskeho druhu (tady je toho o tomto tematu vice) a jeho redukci na 500 milionu. Byli to aktivni zastanci genetickeho slechteni lidskeho druhu, nacisty zboznovane eugeniky. Nekteri dostali sve prezidentske trafiky, a nekteri, jako kuprikladu Martin Panek svou "trafiku" v podobe "humanitarni" organizace "Clovek v tisni" dokonce napojily (na rozkazy svych "filantropickych mecenasu") na kabalisticke teroristicke aktivity na Blizkem i Strednim Vychode ci Afghanistanu. Mi pratele, kteri pro ne pracovali tomu dlouho nemohli uverit. Hruza nasi reality skutecne obcas pripomina "hoax" - ale v takovem svete zijeme, a dokud si to neprizname, nic nezmenime.

Václav Havel - Velká sametová lež! Projev, na který se nezapomíná! 1989 

Politický aktivismus v humanitárním pláštíku za státní peníze

Organizace Člověk v tísni zapojena do terorismu?

 

 

SPOJENE STATY a CESKA REPUBLIKA.

Je velmi zajimave, ze tato kvadratura Uran - Pluto zasahuje presne stejne tak nakvadratovane planety v horoskopu Spojenych Statu Americkych a to hlavne Slunce a Saturn, jako nakvadratovane Slunce, Lunu a Jupiter v horoskopu Ceske Republiky prave v techto dvou letech. A prave v techto dvou letech (2014-2015) dochazi ke zmene nazoru populace nasi zeme na jeji identitu (jejim signifikatorem je prave Jupiter) - cili to, s jakym okolim a jakymi zakladnimi myslenkami se bude Ceska Republika ztotoznovat a projevovat v budoucnosti. Synchronistickou konsekvenci rozdeleni teto kvadratury a jejiho transformacne - informacniho vlivu na spolecnost je prave probihajici informacni obcanska valka, kterou ceska spolecnost proziva.

Je treba rici, ze jsou tu jakesi dva (nejenom) zakladni tabory:

1) Tabor dezinformovanych, socialne dezorientovanych zastancu minulych "lzi" a "falesnych revoluci", vydesenych a dezorientovanych primitivni valecnou propagandou korporatnich chazarskych medii, ktery je s nejvetsi pravdepodobnosti veden aktivnimi agenty BIS kolaborujicimi s americkou ambasadou a sionacistickym subjektem - Prazskou zidovskou obci stejne jako za tzv. "sametove revoluce", a ve kterem jedincu rapidne ubyva. Tento tabor jde rozeznat velmi jasne diky primitivismu svych valecne-agresivnich projevu, neschopnosti argumentovat (neni taky cim) a absolutnimu nepochopeni sirsiho globalniho kontextu probihajicich zmen. Humanisticka astrologie tyto jedince radi do biologicke a spolecensko-kulturni urovne.

2) Tabor lidi, kteri si uvedomili zvlastnost a historickou vyznamnost nasi doby a sve ulohy v ni. Hodne lidi z tohoto tabora ma jisty spiritualni zaklad a obcas take vidi velmi dobre globalni, geopoliticky kontext probihajicich zmen. Take se casto rozhodli aktivne menit sve socialni prostredi nebo aspon prispivat svymi nazory nebo rozsirovanim nezavislych informaci. Je to vyborny moment pro start osobni individuace.

 

Avsak tyto dva tabory najdete skoro v kazde soucasne zemi na nasi planete, at uz se jedna o vychodni nebo zapadni blok, muslimskou, zidovskou nebo jakoukoliv asijskou ci africkou komunitu. Planeta a jeji obyvatele se probouzi z dlouheho tisicileteho spanku a otroctvi. Jak se zda pro evropskou populaci byla Ukrajina startovni carou post-biblicke revoluce a urcity moment osviceni a vzestupu skutecnych politickych hnuti a osobnosti prosazujici zajmy vetsiny. Ve Spanelsku je to Podemos s Pablem Iglesiem v cele, v Recku je to Syriza s Alexisem Tsiprasem, a ve Francii je to Marie Le Pen a jeji Narodni Fronta.

Znamena to jedine: ze masove osviceni - pochopeni nasi stavajici situace prave zacalo, a prislusnici tabora prvniho budou ubyvat stejne, jako budou pribyvat prislusnici tabora druheho. Je to vyvojovy zakon. Zive, organicke bytosti (a zvlaste rychle po roce 2012) speji k vetsi a hlubsi informovanosti, nikoliv k vetsi tuposti a omezenosti.

Tady si dovolim jenom poznamku, ze stranky Benjamina Fulforda v cestine maji po necelych dvou letech provozu shruba 2500 - 3000 (ve spickach 5000) novych pristupu denne a tato cisla se kazdym dnem pozvolna zvetsuji.

 

Saturnské vedro skoncilo v roce 2011, kdyz take doslo k tajnym dohodam mezi Pentagonem a Spolecnosti Bileho Draka. V letech 20132015 je pomalu vystridano "jupiterskym Vedrem". Planetarni formace jupiterskeho Vedra doprovázela napriklad polovinu 60.tych let. Celkove obdobi uvolneni ve svetovych mezinarodnich vztazich, hnutí americke mladeze Hippies, ale take souvisi s uvolněním v totalitním Ceskoslovensku). Take bylo pritomno v pulce 70.tych let (sbližování USA a SSSR ci společný vesmirny projekt lodí Apollo a Sojuz). Vedro bylo take pritomno rozpadu komunistického bloku a zanik SSSR v letech 1987 az 1992. Nyni tedy od r. 2013 až do r. 2015 dochazi zcela prirozene pod vlivem teto planetrani formace k rozvoji svetove ekonomiky a k větší mezinárodní spolupráci (coz se ovsem tak netyka zemi pod chazarskou - kabalistickou vladou sionacistickych bankovnich rodu jako jsou USA ci CR aj.). Obrovske kontrakty, ktere ve svete delaji v techto dvou letech vedouci zeme BRICS, Rusko a Cina jsou toho dokladem, stejne tak, jako rostouci ekonomicka sila noveho, ale na statnim dluhu porad jeste zavisleho, rodiciho se socialniho svetoveho systemu.

V soucasnosti aktualizovany na r. 2015 vypada horoskop CR takto:

 

NOVE BANKY BRICS

Novy svetovy financni system se stabilizoval.

JUPITERSKE VEDRO je tedy hlavne ve svem vyznamu expanze lidskeho vedomi a vizi, ale take uvolnění mezinarodnich vztahu.  Je to synchronisticka konsekvence mezinarodnich udalosti sjednocujicich svet v jeho boji proti chazarskym megabankam a placeni neunosnych a hlavne nesplatitelnych statnich dluhu - coz je obycejna nelegitimni lichva - a hlavnim motorem jeho ekonomickeho zotaveni a rustu. Velke Stellium v Beranu s predposlednim Zatmenim Mesice ve zname "tetrade Lunarnich zatmeni" v letech 2014-2015, ktere prechazi Spojene Staty a Asii naznacili sva skryta poselstvi, ktera se tentokrat lidri svobodnych narodu BRICS rozhodli vyuzit ve prospech celeho lidstva.

Musime zde jmenovat predevsim udalost, ktera se poji presne k datu 20. brezna 2015, udalost na kterou ceka cela vzdelana svetova verejnost netrpelive uz skoro dva roky.

V praxi to znamena plne prevzeti a ROVNOPRAVNOST A TRANSPARENTNOST financniho svetoveho systemu samostatnymi a nezavislymi staty BRICS, ktere jsou reprezentovany hlavne dvema novymi mega-bankami.

A to:

1) Rozvojovou Bankou BRICS

Deklaraci lidru vsech zemi BRICS z posledniho VI. summitu v cervenci 2014 v brazilske Fortaleze si muzete precist kliknutim.

Strucny srozumitelny popis v cestine o co vlastne konkretne jde, jsem nasel zde, z pera zname ceske ekonomky Ilony Svihlikove.

2) AIIB (Asijskou Investicni a Infrastrukturni Bankou), ke ktere se pripojili lidri zemi prakticky cele Evropy.

Obe dve banky mely puvodne slouzit pouze decentralizaci moci bank pod primym vedenim chazarskych kriminalniku, kteri zadluzili a uvrhli do chudoby cely svet pomoci svych financnich globalnich instituci, ktere mely byt pateri "Noveho Svetoveho Radu" - sionacistickeho samo-likvidacniho programu lidstva a jeho genetickeho dedictvi. Tento program vsak nevysel. Navic vsechny staty, ktere za posledni rok 2014 poznaly barbarsky sio-nacisticky charakter, ktery rozpoutal sve trestne valky a "obetovani lidi" na Ukrajine, Syrii, Iraku, Lybii, Africe a nejnoveji v Jemenu.

"Ve verejne sfere muzeme videt jasne dukazy toho, ze takovy system (svetove federalni vlady) uz byl – v ramci sjednanych pravidel - dohodnut. Kdyz Cina vyhlasila Asijskou Infrastrukturni a Investicni Banku, kabalisti z New Yorku rekli svym pratelum, aby se nezucastnovali. Nicmene hned po te Australie, Brazilie, Kanada, Anglie, Francie, Nemecko, South Korea, Rusko etc. prohlasili, ze se pripoji. To okamzite posililo MMF a Svetovou Banku, aby take vyhlasili sve pripojeni a podporu. Jinymi slovy tajni kontrolori z Rady guverneru Federalnich Rezerv jiz totalne ztratili kontrolu nad svetovym financnim systemem."  

"Tyto zmeny se formalizovaly, jak uz jsme predpovedeli, 20. brezna, a souviselo se solarni eklipsou, s lunarnim novem “supermesicem” a jarni rovnodennosti, ktera prisla druhy den. A tak po te, co se Velka Britanie oddelila od Spojenych Statu, aby se spojilo na cinsky navrh s “Asijskou Infrastrukturni a Rozvojovou Bankou”, pricemz Nemecko, Francie, Italie, Svycarsko, Japonsko a Australie je vzapeti nasledovaly. A tak tedy, podle nasich zdroju v Pentagonu, korporatni vlada korporace Spojenych Statu Americkych ve Washingtonu DC nemohla nijakym zpusobem prokazat, ze ma zlato a tak se konecne dostala do realneho bankrotu. Jako vysledek tohoto vyhlasila Republika Spojenych Statu Americkych, ze se by take pracovali pro AIIB. Ve vysledku to znamena, ze vsechny jak BIS – hlavni svetova centralni banka, Svetova Banka i MMF prave prodelali zmenu spravy a rizeni."

Osobne neverim tomu, ze tak dulezita udalost jako masove (30 zakladajicich clenu) pristoupeni evropskych a jinych narodu do AIIB (Asijske Investicni a Infrastrukturni Banky)do teto svetove bankovni instituce bylo vyhlaseno v dobe Jarniho Slunovratu nahodne. Myslim, ze to je skvely okamzik.

 

Plonkovni Jupiter v trigonu na Uran – expanze kreativnich socialnich vztahu, ktere budou zalozeny na novych a originalnich vedeckych objevech, a budou je kultivovane a harmonicky rozvijet. tato expanze vsak pujde PROTI stavajicimu spolecenskemu radu zalozenem na loupezich, podvodech a vydirani vsech svetovych statu! To je obecny popis skoro presneho uhlu trigonu mezi Jupiterem a Uranem, vyvojove faze dvou planetarnich funkci, presneji tedy jejich harmonickeho vzajemneho rustu a zuslechtovani v ramci Universalnich hodnot.

 

Retro Jupiter do 8.4. 2015 (tady se shoduje s rozjezdem kvadratury Uran-Pluto, 7.dubna), ktery znamena spise impakt novych vizi a nove vznikajicich struktur, ktere ucinkuji ve smeru PROTI stavajicimu spolecenskemu radu a stavajicimu systemu spolecenskych hodnot, se bude zahy menit na:

Direktni Jupiter az do 8.1. 2016. V tomto obdobi direktniho Jupitera tedy muzeme ocekavat spise stabilizaci systemu zmeny a diky Saturnove funkci, ktera je soucasne ovladana Jupiterem take strukturalizaci nove vznikajici celosvetove filozofie socialni udrzitelnosti -

 

Saturnu ve Strelci vladne Jupiter ve Lvu, takze nova, post-biblicka svetova filosofie, stejne tak jako rozvoj vzdelavani a vysokeho skolstvi, stejne jako umeleckych smeru a abstraktniho mysleni vubec se bude vytvaret ve spontannim a kreativne expandujicim duchu.

 

KABB - ALAH.

Jak k Evropske centralni statni banky, tak take dosavadni svetove financni instituce se jiz vymkly uplne kontrole puvodnich vlastniku Federalnich Rezerv, jako jsou Rothschildove, Rockefellerove, Morganove, ale
hlavne tech, kteri patri k puvodnimu centru “Zla”- sionacistickemu globalnimu bankovnimu kriminalnimu spolceni. Jine pracovni nazvy jsou Illuminati nebo tez kabala. Celkem se jedna asi o 1 milion nejbohatsich osob teto planety jejichz centrum je v Bohemia Groove. Ridici "centrum" pak tvori pouhych 10 000 osob (toto cislo zverejnuje Ben v tomto bezprostrednim rozhovoru o sve minulosti a soucasnem poslani). 

Protoze nejenom jejich socialni pozadi, ale samotne zaklady tvori esoterni konstrukce a zneuzivani jak prastareho a krasneho esoterniho Universalniho kabalistickeho systemu, ale take astrologie, numerologie a dalsich esoternich disciplin k vydirani, zastrasovani, vrazdam jakychkoliv svych odpurcu nebo likvidaci ekonomiky vsech svetovych statu pomoci systemu dluhu, masovym manipulacim populace, podplaceni, vydirani, zastrasovani a vrazdam vsech svetovych politiku. Ale tento caso-prostor jiz skoncil.

"Až každému „dojde“, že rozvoj matematického (i ekonomického a politického) aparátu probíhal původně pod kontrolou židovského etnika, budou snáze pochopitelné i odezvy planety, turbulence počasí, katastrofy a změny ve struktuře fauny a flory. Schopnost formovat budoucnost má mnohem hlubší kořeny, než si židovský národ dokázal představit. Dnes se ještě setkáváme se snahou potomků této ideologie o ovládnutí světa, ale situace „v prostoru“ po roce 2002 už neodpovídá cílům moci, která stála na počátku snu o ovládnutí prostoru pomocí účelového zkreslení programu pro tuto sluneční soustavu (položením osmičky a její nahrazení nulou). S hladinou poznání možné budoucnosti totiž souvisí i schopnost vnímat historii „projektu Člověk“ do téže vzdálenosti. Ležatá osmička nekonečna postupně najde svou fungující podobu života (té poloviny existence, která je vázána na hmotný nosič – tělo člověka.)."

Tento citat od Jana Konase z jednoho z jeho nejskvostnejsich clanku o Universalni Kabbale - hlubokem mystickem uceni o lidske duchovni reintegraci a strukture naseho makro i mikro kosmu -,  a jejim vztahu k soucasnym, probihajicim zmenam jak na tvari, tak ve vnitrni kolektivne-psychicke a kyberneticke sfere nasi spolecne planety. 

A kdo by chtel Kabalu opravdu studovat hluboce, muzu jen doporucit hluboke studie vynikajiciho prazskeho kabalisty Ladislava Moucky: Sefer Jecira Prazska. Je to perla.

Snad se nebudou oba dva panove zlobit, ze jsem zaradil jejich dila do tohoto ponekud ponure-strizliveho geopolitickeho clanku. Musel jsem objasnit. K mystickemu zidovskemu uceni mam osobne hluboky vztah.

Avsak soucasny vyvoj situace na celem svete se vubec nepodoba planum satanisticke skupiny brutalnich sionacistu, a jejich narcistickym fanatismem zdegenerovaneho nabozenskeho pozadi. A proto se tato skupina snazi zuby nehty urvat aspon kus uzemi nebo moci. Proto se v nasem relativne modernim svete deji brutalni stredoveka zverstva, ktere se daji nazvat pouze obetovanim mirumilovneho civilniho obyvatelstva hordam dobre placenych a dobre vyzbrojenych zoldaku s vymytym mozkem. Ani by mne nenapadlo nazvat to valkou.

Cely skvely text si muzete precist zde: Archa umluvy a kabala Jan Konas (kabb alah) nebo stahnout primo zde: Archa Umluvy a kabala Jan Konas.doc (61952)

 

 

O CO JDE HLAVNE (a to je to co media zamlcuji nejvice) - STATNI nebo-li VEREJNE DLUHY

jako satanisticke ulitby chazarskym megabankam BIS, MMF, SB, ECB.

                                         

Vite, kolik plati stat UROKY za STATNI-VEREJNY DLUH ?? ZJISTETE SI TO! Pochopite briskne tuto "DIRTY GAME".

Vilem Barak: Státní dluh je nesplatitelný

Světový dluh je nesplatitelný, jediným řešením je monetární kolaps

Evropští penězokazi požírají dluhy

USA dosáhly bankrotu – dluh je již nesplatitelný

A tady je to graficky, aby se nepletly milionky s trilionkama :-)

 

To, co se nyni na svete totiz ve skutecnosti deje neni "nebezpeci komunismu" hlasane jako vzdy "vsemi vypitymi primitivy sveta", a o kterem hystericky kricela media chazarskych bankerskych fanatiku vzdy, kdyz dochazelo k tomu, ze by se jakykoliv stat mohl pomoci svobodnych voleb vymanit z tohoto zadluzovaciho systemu a VYTVARET SVE VLASTNI PENIZE, ale nebezpeci, ktere se snazi chazari potlacit daleko nejvic - nebezpeci tzv. MASOVEHO OSVICENI nebo-li oficialni a verejne poznani a uznani toho (mimo jine samosebou), ze STATNI ZADLUZENOST JE NELEGITIMNI. Diky obrovskym castkam vysavanych ze vsech zemi sveta formou statniho dluhu (skrze tresty za jakykoliv jiny nez touto skupinou - ukryvajici se za fasadou vlady Spojenych Statu - povoleny vyvoj v kazde zemi) doslo k obrovske expanzi dolaru jako meny fiat a jeho skoro neotresitelne pevne pozici.

"Jinak je tomu ovšem v mezinárodním právu. Dodnes neexistuje žádná nezávislá instance, která by se zabývala vztahy mezi věřitelskými státy či institucemi a dlužnickými státy. Jednání o dluzích, o jejich legitimitě a o reálných možnostech jednotlivých států plnit dluhovou službu se dnes rozhoduje na úrovni, která v privátní a komerční sféře předcházela Chammurabiho zákoník. Pařížský klub (sdružení nejmocnějších národních věřitelů) a Londýnský klub (sdružení privátních věřitelů) jsou institucemi, které řeší problémy insolventních dlužníků. V praxi to znamená, že věřitelé jsou v jedné osobě žalobci, soudci i svědky a osudy dlužníků mají plně ve svých rukou, aniž by existovala možnost odvolání. Takovýto postup by ve většině zemí byl odsouzen jako protiprávní. Po změně dnes nevolají jen zástupci kampaně Milostivé léto, ale i nejvyšší představitelé OSN, papež, Světová rada církví a mnoho dalších."

"V blízké budoucnosti pak musíme najít nástroje, jak těmto situacím předcházet. Spravedlivé a transparentní insolvenční řízení je prvním nutným krokem. Mělo by nastolit regulérní vztahy, vyrovnat úroveň odpovědnosti mezi věřiteli a dlužníky a zabránit tomu, aby věřitelé byli oprávněně obviňováni, že od svých dlužníků vybírají ne libru, ale několik tun mrtvého lidského masa denně."

https://denikreferendum.cz/clanek/7391-vylhany-statni-bankrot

To je vsak take minulosti a dolar (minimalne ve sve stare podobe) diky spojenemu usili vsech zemi sveta - BRICS, nejenom Ruska a Ciny, avsak take spolupracujicich generalu Pentagonu, pravdepodobne zmizi ze sveta konvertibilnich men, a osvobozeni lidstva od dluhu se stane realitou. Soucasna situace dolaru snad nemuze byt horsi nez ukazuje jeho horoskop na letosni rok, ktery jsem nazval "koncem dolaru":

I kdyz povazuju za velmi pravdepodobne, ze konverze dolaru na nejakou jinou menu prichazi v uvahu. Cina a jine zeme totiz pravdepodobne pro-zatim podlozily dolar zlatem. Je to hlavne diky usili Bilych Klobouku z Pentagonu, kteri intenzivne cisti tuto instituci od sionacistickych infiltratoru Bushova-Clintnova-Cheneyho klanu. Tito hrdinove maji take ke sve cti uzavreni delikventni a ryze kriminalni organizace CIA v Langley a jeji presunuti pod pravomoc Narodni rozvedky.

Psychopat Netanjahu a jeho sionacisticke kridlo opakuje, ze: "....Iran je dva mesice od vytvoreni jaderne bomby dva mesice...", uz celych triatricet let! Je to proto, ze zeme jako Iran, spolu s Cinou, Indii a Ruskem se nikdy zcela nepoddali chazarskemu ekonomickemu zotrocovani diky trvani na sve kulturni a ekonomicke odlisnosti. Ale tupe lidske stado nema pamet.

Cele rizeni statu ( a to jakehokoli, nejen CR) a jeho mocenskych organu je podrizeno PLACENI STATNIHO DLUHU, stejne tak, jako vysledky velmi pravdepodobne zfalsovanych a netransparetnich ceskych voleb. Je uplne JEDNO, koho volite. Videl z Vas NEKDO NEKDY NEJAKE zabery s kamerou na "tajnosnubna"  scitani volebnich hlasu v "kachlikarne" - budove MV ?? ... hahaha. Za volebni hlasy se plati od 500 Kc do 2000 Kc. Typicky dusledek dlouhodobeho vymyvani mozku peclive prolhanym zpravodajstvim a smyslenymi volebnimi preferencemi podle toho KOLIK strana zaplati dotycne statisticke agenture. profesionalove v tomto oboru vedi o lukrativite takovych kseftu svoje.

Sorbonsky profesor sociologie to vyjadril velmi dobre ve svem clanku: "Francouzi maji pravdu: vytrhnout se z drapu statnich dluhu - vetsina z nich je stejne nelegitimnich".

"Nezijeme totiz v demokraciich, ale dluhokraciich. Jsou to totiz statni dluhy, co ridi nase spolecnosti, a nikoliv prani lidu. K "redukci" dluhu dochazi skrze umele implementovana vynucena setreni. Statni dluh byl take spousti mnoha inovacnich socialnich hnuti, jako Occupy Wall-Street aj.

Jestlize by se prokazalo, ze verejne dluhy jsou neco nelegitimniho, potom by meli take obcane moznost zadat jejich moratorium a dokonce take zruseni aspon casti takovych dluhu. Politicke dusledky by byly obrovske. Je tezke predstavit si takovou udalost, ktera by transformovala tak rychle a hluboce spolecnost, jako emancipace cele spolecnosti vuci vynucenym dluhum. A presne to chce Francie svym obcanum ukazat ve sve 30-ti strankove zprave o francouzskem verejnem dluhu."

Nema asi smysl tady dodavat, jak potrebne by bylo vyhotoveni takove zpravy v Ceske Republice pro expanzi vedomi tech, kteri chteji vedet. Byl by to krasny sok. Marie Le Pen je genialni holka.

 

ROZDIL MEZI VALKOU a MASAKREM a GENOCIDOU.

Nikdo, kdo skutecne studuje delsi cas nez par dnu geopoliticke pozadi a tahy akteru na pozadi viditelne svetove sachovnice uz dnes nepochybuje, ze Ukrajina, ISIS/ISIL, bombardovani Gazy a nyni utok Saudske Arabie na Jemen ma stejneho skryteho jmenovatele navzdory vsemu, co se odehrava na malem podiu pimprloveho divadelka pro infantilne debilizovanou globalni TV populaci. 96% pimprlovych podii celeho sveta vlastni porad jeste sionacisticti chazari, svetove kriminalni spolceni bankerskych podvodniku, kteri jsou timto aktivne zapojeni do vsech aktualnich svetovych zverstev, masovych vrazd a genocidy pokojneho obyvatelstva hlavne v Evrope, Africe na Strednim ci Blizkem Vychode nebo Arabskem poloostrove o jejichz prubehu velmi sofistikovane, plosne dezinformuji. A to at uz je to na Ukrajine, v Syrii, Palestine, Lybii, Iraku ci nejnoveji v Jemenu. Tato skupina se nestiti tech nejhorsich zlocinu, ba naopak, jak vyplyva z vysetrovacich materialu, plati pravidlo, ze cim horsi a zrudnejsi je masakr a natocene video, tim luxusnejsi a modernejsi dostane skupina zbrane.

Rikat “valka” aktu znasilnovani a vrazdeni zen, deti popripade leteckemu utoku a delostrelecke palbe na obytne ctvrti opravdu nebudu. Nicmene je treba rici, ze ten kdo kupr. na Ukrajine toto barbarství podporuje financne vytvarenim ozbrojenych militarizovanych a zfanatizovanych skupin, ktere bojuji za penize, cili zoldaku, je Igor Kolomojski. Je to predseda Evropskeho Zidovskeho Knessetu, nevoleneho organu sionacistickeho subjektu Evropske Unie, jejiz Parlament je vystaven podle vzoru bajne Babylonske veze.

Ve valce valci vojaci, a to proti sobe. To co se deje nyni na mnoha mistech spise symbolizuje akutni mozkovou chorobu ci psychicke vysinuti extremnich rozmeru, nebo druh specialni lobotomie mentalnich funkci, ktere se navic neudalo ze dne na den, ale bylo postupne trenovano pod dohledem psychologickych a vojenskych odborniku ve specialnich vycvikovych taborech Mossadu, CIA a MI6 ve spolupraci se saudskou a katarskou tajnou sluzbou. Proto spis rikam, ze v techto genocidních masakrech vrazdi ucelove vyrobena lidska mentalni “zoombie”. A to jak na Ukrajine, tak na Strednim Vychode. Klicove slovo k urovni zvrhlosti barbarit, ktera jde srovnat snad jen s Cingischanem, upalovanim carodejnic nebo dymejovym morem, je: brainwashing – vymyvani mozku. I ta nejposlednejsi tajna sluzba na svete ma formu jak takove “zoombie” z radoveho obcana udelat behem par mesicu. Podrobnosti byly velmi dobre popsany v nezavislych a investigativnich mediich, a casto take v mnoha hlavnich korporatnich zpravodajstvich. A vlady ci jejich tajne sluzby to nedelaji jen formou individualni (pri muceni treba waterboardingem), ale daleko prijemnejsi masovou a hlavne zabavni formou. Jako sportovni utkani mezi dvema zmatenymi souperi.

Odtajnene dokumenty CIA, stejne jako vypovedi byvalych vysokych sarzi nebo ucastniku akci.

Tady jsou stranky, na kterych si muze kazdy precist z puvodnich odtajnenych dokumentu (bez prezvykovani "zvykacky pro hlupaky" zvane "konspiracni teorie") o konspiracni praxi teto tajne agentury, ktera jednala na prikazy sionacistickeho kriminalniho rodinneho spolceni Bush-Clinton-Cohen-Cheney. Po odhaleni transportu 6 jadernych hlavic na Ukrajinu bylo Pentagonem uzavreno jeji sidlo v Langley a agentura dana pod veleni Nardoni vyzvedne sluzby:

https://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/index.html

 

Data jako Sametova Revoluce 1989, Pad berlinske zdi 1992, rok 1994, 11. zari 2001, ci 11. brezen 2011 pak dostavaji v casovem harmonogramu uplne jine zabarveni

 

Dulezite je tady sdelit, ze take dochazi k rapidni zmene geopolitickeho a ekonomickeho kursu stale vice izolovanejsich Spojenych Statu Americkych.

Pluto, ktery drzi opozici na natalni Slunce Spojenych Statu multiplikuje zpetnym narazem jakoukoliv “sobeckou” aktivitu administrativy prezidenta Baracka Obamy, ale hlavne Ministerstva zahranici, jehoz rozhodnuti jsou vydavana naprosto nezavisle na oficialni administrative Obamy (zastupce Pentagonu a vojensko-prumysloveho komplexu) skrze osoby pracujici pro Bushuv sionacisticky rodinny klan.

Jejich duchovni pateri jsou zednarske loze napric celym krestanskym svetem ruznych spiritualnich odnozi.

Jednoduse receno, holocaustu zidu, ktery byl veden a primo podporovan jinymi zidovskymi – chazarskymi rodinami bylo vyuzito (spolu s atentaty, ktere provadely puvodni teroristicke zidovske skupiny v Palestine) k vytvoreni sionistickeho projektu Izrael a hlavne k obecne pravni ochrane sionacistickeho spolceni.

 

Aktualni historie jedne z prefabrikovanych ekonomickych krizi, ktera byla, jak se ukazalo, jen interni valkou mezi Rozkefellerovymi sourozenci Davidem a Johnem, vsak zacina v r. 2008, kdy v lednu vstupuje Pluto do znameni Kozoroha jako signalu k hlubokym systemovym zmenam. Pluto v tomto znamenik zustane do r. 2023, kdy bude plne ukoncena systemova zmena svetove vlady a globalne vladnoucich elit kdy doslo v prubehu roku k padu Lehman&Brother´s:

Přesto se už v červnu 2008 objevovaly hlasy, které poukazovaly na skutečnost, že vedení banky nejspíš nemá úplně jasno, na jak rizikových aktivech sedí. Navíc šlo o nejmenší a nejslabší ze zbylé investiční bankovní čtyřky. Její aktiva se také hodně podobala těm v držení Bear Stearns. Celkem jich Lehman Brothers měla za 600 miliard dolarů, zatímco vlastní jmění činilo jen 30 miliard. Pokles ceny aktiv o pár procent by tak vymazal vlastní kapitál a poslal banku do bankrotu.

Skeptici měli pravdu. Ztráty Lehman Brothers rostly, prodeje aktiv vázly a potenciální strategický partner byl v nedohlednu. V pondělí 15. září v devět hodin se svět na chvíli zastavil. Lehman Brothers požádala o ochranu před věřiteli. Po 158 letech existence zkrachovala.”

https://www.penize.cz/svetova-ekonomika/59054-pad-lehman-brothers-co-poslalo-svet-do-financni-propasti#personDuel_80411_111

 

ZATMENI SLUNCE A LUNY.

Pri tomto typu zatmeni Luny, ktere prijde budou pozitivni prvky skutecne prevazovat (coz uz se v geopolitice velmi nekompromisne a rapidne projevuje).

Zatmeni Luny vzdy provazi NOVE A POZITIVNI, PROGRESIVNI prvky ve spolecnosti viz. Americke Jaro, ktere se objevilo pri minulorocnim zatmeni Luny a akce vsech americkych statu k REVIZI USTAVY.

Toto zatmeni bude provazeno vcelku pochopitelnou UNIFIKACI SVETOVYCH FINANCNICH INSTITUCI a pravdepodobne ilegalizaci chudoby (kterazto je pripravena v OSN ke schvaleni). Je take dulezite misto, protoze Zatmeni Luny se tyka hlavne ASIE A SPOJENYCH STATU. A je jasne videt, ze svetove financni instituce stejne jako ekonomiky a politika nejakym velmi rychlym zpusobem konverguji do JEDINE VLADY, ovsem pochopitelne jako kontrapunkt k Novemu (spise staremu :-) Svetovemu Radu.

A. Ruperti:

".... Protože tady je Luna v konjunkci se svým jižním uzlem, bude pasivním faktorem tohoto zatmení (rec je o zatmeni Slunce predchazejici zatmeni Luny). Luna je receptivní ke Slunci, které ji tlací k tomu, aby uvolnila to, co bylo asimilováno a vybudováno v minulosti, zvlášte pokud jde o osobní city a emoce. Intenzifikace solární vùle a solárního cíle stimuluje ego a jeho cítení, podnecuje ho a nutí jej jednat silou podle jeho “vlastních svetel”. Jestliže to “jeho vlastní svetla” - osobní smer individuálního osudu - umožnují, muže být clovek podnecován k tomu, aby zaujal osobní pozici síly vzhledem k momentální sociální tendenci tohoto okamžiku nebo nejaké významné události, odehrávající se v geografickém pásmu. Bude to zvlášte úcinné tehdy, jestliže clovek žije v míste, situovaném na dráze zatmení.

Když zatmení Luny následuje po solárním zatmení na jižním uzlu, je Luna v konjunkci se svým severním uzlem a stává se pozitivním faktorem. Je tedy možno ocekávat efekt v reakci na to, co se objevilo behem solárního zatmení. Prvky minulosti, obvyklé egocentrické chování - zvlášte v projevování nálad, emocí a citù - a každodenní automatizmy se mohou se zvýšenou silou vrátit, podmínit jednání jedincu (a tudiz take statu) a dokonce vyvolat negativní reakci na to, co bylo uvedeno do pohybu behem solárního zatmení.

Efekt zatmení Slunce, který je casto zdánlive negativní a destruktivní, muže být prirazován zatmení Luny, které po nem následuje a zpochybnuje vynikající príležitosti pro zaujetí nové a pozitivní pozice, nabízené zatmením Slunce na jižním uzlu. Je tedy duležité si poznamenat, jestli po zatmení Slunce následuje zatmení Luny nebo ne. Když tedy astrolog interpretuje situaci, musí brát v úvahu všechny možnosti.

Jestliže po zatmení Slunce následuje zatmení Luny, máme kompletní kruh lunacního cyklu. Všechny ohromné akce, které se objevily pri zatmení - novoluní, dojdou svého osudového naplnení pri následujícím zatmení úplnku. Celý lunární mesíc bude obdobím soustredené vitální aktivity. Povaha této aktivity se presto bude menit podle toho, zda zatmení Slunce melo povahu severního nebo jižního uzlu."


 

TETRADA ZATMENI MESICE (2014-2015)

Čtyřem takto po sobě jdoucím úplným zatměním Luny se říká tetráda.

Zde mame pro ukazku seznam vsech tetrad, ktere se odehraly v minulem tisicileti. Velmi jasne osvetluje - jiz jen tento seznam lunarnich eklips - v jak vyznamnych historickych okamzicich zijeme.

 

Animace zatmeni MESICE v breznu


Prvni z techto tetrad se odehrala. 15.dubna 2014. Druhe bylo 8. rijna 2014.

A dalsi dve jsou tedy na:

4. duben, 2015

28. zari, 2015

 

Vsechny tyto lunarni eclipsy budou vsak videt ze Spojenych Statu Americkych !!

A misto odkud je Lunarni nebo Solarni zatmeni videt presne cili "exaktni pas nebo oblast zatmeni" prave oznacuje oblasti, ktere by mely byt vice ci mene spojeny sinchonicitne s vyskyty bud jevu regresivnich, s tahem k minulosti - galvanizaci mrtvol idei a socialnich vzorcu - v pripade eclipsy Slunce, nebo jevy progresivni s tahem k budoucnosti - nove aliance ci moznosti spolecenskeho vyvoje a usporadani a objevy - v pripade eklipsy Luny.

https://www.timeanddate.com/eclipse/list-total-lunar.html?starty=2010

Muzeme tedy ocekavat, ze budou mit markantni sinchronisticke efekty, ktere se projevi hlavne v geopolitice statu obou Amerik a Asie (Cina, Japonsko, Australie), svetovych financich a prave kulminujicim boji celeho lidstva proti zotrocovani dluhem , a porazce tisicileteho panstvi pokrevnich rodin, ktere se schovavaly za narodni vlady a svetove financni a obchodni instituce, aby tak zotrocovaly lidstvo vsech zemi sveta zavadejicimi nabozenskymi a filosofickymi pod-systemy stejne jako vysavali “krev sveta” - finance, ze spolecneho financniho svetoveho sytemu. Muzeme tedy konstatovat, ze jejich vlada prave timto rokem – 2015 – konci.

Ve starem Recku se dluhy pravidelne odpoustely, stejne jako v jinych kulturach, coz slouzilo k restartu financniho systemu. Tento system s nejvetsi pravdepodobnosti nahradi dnesni nevyhovujici otrockou zadluzenost, vydirani a zneuzivani dezorientovane vetsiny financne silnou a dobre organizovanou kriminalni mensinou.

Vzhledem k tomu, ze to bude nejkratsi totalita zatmeni v tomto stoleti jenom nejakych 4 minuty a 43 vterin. Klasicka-tradicni astrologie rika, ze kolik minut bude trvat totalni zatmeni, tolik mesicu se budou projevovat silne sinchronisticke efekty v ramci horoskopu, cili analyzy situace v biosfere.

Skutecny pragmaticky (s dopadem na nejnizsi siroke vrstvy populace) restart financniho systemu muzeme tedy ocekavat pravdepodobne na posledni Zatmeni Luny, ktere se odehraje 28. zari, 2015 a ukonci tak velkou bitvu o svetovy financni system a system vladnuti vubec a jeho navraceni zpet do rukou lidi teto planety.

 

 

JK v dubnu 2015, Las Palmas de Gran Canaria

 

 

 

 

 

 

 

ASTROLOGICKÉ POZNÁMKY KE SVĚTOVÉMU VÝVOJI.

Rok Kone - 2014.

ZATMĚNÍ MĚSÍCE 14. DUBNA 2014 PRES ÚZEMÍ

SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERIKY

A JEHO VZTAH K HOROSKOPU ČESKÉ REPUBLIKY.

Na začátku je třeba říct, že "Společnost Bílého Draka" avizovala, že tento rok zaměří svou pozornost na Evropu a evropské oligarchické bankéřské rodiny k dokončení svého plánu na úplnou destrukci Illuminátské kabaly, alias skupinky zdegenerovaných bankéřských kriminálníků, kteří si přisvojili Světový finanční systém. Jinými slovy můžeme tuto skupinu jedinců nazývat "Junta Federálních Rezerv". Je to přesný a výstižný název. Rok začal první chybou této skupiny, kterou bylo schválení dalšího tzv."uvolňovacího balíčku" (opravdu skvělý název pro finanční podraz mezinárodního měřítka!), čímž je eufemisticky řečeno tištění dalších bezcenných papírových dolarů, ale také eur, které nejsou ničím kryty. Od této akce se odvíjely další akce světových politiků, kterým už došla trpělivost stejně tak, jako mnoha trpícím národům světa, které zastupují.

http://leva-net.webnode.cz/products/kapitulace-usa-probehla-12-2-2014/

https://www.morningliberty.com/tag/rothschild-family-offers-white-dragon-society-25trillion/

Jak je vidět zcela prokazatelně z aktivity současných českých euro-nacistických korporátních médií a českých nacistických politických stran jako ČSSD, TOP09, ANO a jiných fór stupidity a korupční servility, jsou na straně brutálního a ilegálního ukrajinského vedení a nacistických žoldáků z agentury Greystone Ltd. s vymytým mozkem (používané kdekoliv, kde je nutno svrhnout vládu a pod záminkou "pomoci" vyrabovat a zpustošit krajinu), a vyvíjí hysterickou snahu o dosažení masového souhlasu euro-populace s protiprávními akcemi ilegální ukrajinské vlády. Bohužel jde o velký debakl, protože už je přestávají poslouchat vlastní armádní sbory a speciální protiteroristické útvary, které odmítají střílet do vlastních občanů. Česká (Ringiérova) média pokračují v neuvěřitelně prolhané a útočné propagandě. Populace jim přestává věřit. Je to vidět na stránkách facebookové skupiny "Přátelé Ruska v České Republice", kde přibývají každým dnem noví členové. Skupina sdílí nezávislé zpravodajství. 

https://radimvalencik.pise.cz/1218-ct-strani-brutalnim-fasistum.html 

Primitivní antikomunisté jsou jen levicový nacisté nebo fašisté.

Fracasa la operación militar contra el Este de Ucrania. Soldados se rinden  (Operace na Východě Ukrajiny ztroskotala. Vojáci se vzdávají.)

Česká média patří ze 70 % švýcarské rodině Ringiérů (stejně jako Reflex - vedoucí nástroj českého brainwashingu, s jeho servilním guruem s vykouřenou hlavou), právě té, která okradla Českou Republiku o 14 miliard pod záminkou konfiskace majetku manažerů v kauze MUP s nimiž zinscenovala a zmanipulované soudní řízení (tato rodina vlastní bankovní řetězce ve Švýcarsku). NOVA, další z populárních "česky mluvící barevný nástroj na vymývání mozků" patří předsedovi Světového Židovského Kongresu, Ronaldu Laudnerovi. Ano, je to ta instituce, která léta vymáhala na kupř. Německu miliónové částky za odškodnění židovského holocaustu, ale tyto peníze nikdy žádná oběť holocaustu neviděla. Většinou se částka proprala v nákupu zbraní a podpoře světového terorismu (viz. publikace profesora Normana Finkelsteina: "Holocaustový průmysl").

Brusel dostal další ránu, tentokrát z Maďarska. Jobbik je odteď nejsilnější radikální národní stranou v EU

Velmi zajímavé a skoro příjemné jsou ingresy do Berana na tento rok na hlavní aktéry právě finišující finanční války, která má již své vítěze, a pochopitelně i své poražené. Nicméně poslední skupinky "dezorientovaných bojovníků z džungle", kteří nepochopili, že starý finanční systém "Rezervního bankovnictví" skončil, aby uvolnil cestu novému - spravedlivějšímu, ještě vyvíjí nesmyslné aktivity, které se vzápětí obrátí proti nim. 

G. Soros a český Bakala, stejně jako agent Stb Babiš instalovaný médii, stejně jako vynuceným všeobecným souhlasem české populace "vymytých mozků", patří do této kategorie. Zaorálkové, Sobotkové a Kalouskové a Stropničtí jsou poněkud nižší kategorie přisluhovačů. Jen "Bílý koně", který splní svůj díl na krádežích a podvodech, a poté jsou zameteni svými instalátory do veřejné stoky. Do ještě nižší kategorie totálně zmatených a politicky a společensky dezorientovaných jedinců patří různé snahy a petice kdysi intelektuála Jiřího Menzela, podepsané kým jiným než jmény zmateného militanta Kocába, zkorumpovaného Panka (jehož organizace podporuje otevřeně terorismus) či dodnes aktivního estébáka Štětiny. Mimo jiné Ministerstvo vnitra, které sčítá volební hlasy je také jenom prodlouženým ramenem zástupců Federálních Rezerv v České Republice. Neprůhlednost volebního procesu a sčítání hlasů "někde na ministerstvu" je samozřejmě součástí celé legrační pouťové šhow.

 

Ale pojďme k astrologii.

 

JARNÍ INGRESY: 

ČÍNY, ŠPANĚLSKA, RUSKA, JAPONSKA, UKRAJINY, USA.

 

Čínský ingres vykazuje pravděpodobně aktivní re-formulaci či redefinici svých vlastních kořenů a zázemí. IV. dům můžeme chápat jako dům obecných zvyků národa, chování za "zavřenými dveřmi", doma. A to není kupř. vůči ženám, moc korektní. Expanze nových partneských vztahů s cizinou, ale také redefinice vlastní identity (což napovídá opozice Pluta s Jupiterem) by mohla být dobrým základem této revize kulturních tradic.

 

 

Co se týče Ruského ingresu, vidíme redefinici hlavně zahraničních vztahů s Uranem na Descendentu.

Japonské equinokcium je taktéž velmi silné s úplnou transformací japonského sebeurčení a identity, stejně jako nárůstu zahraničních vztahů s impaktem do originální či vědecké komunikace.

Ukrajinský ingres vykazuje transformaci vlastních kořenů, základu a zahraničních vztahů. Transformace vládnoucích elit na celém světě je součástí pravé Ukrajinské opozice (nikoliv ilegální - nacistické) a bude působit jako činidlo této trans-formace základů, ale znamená, že transpersonální síly v pozadí budou dále pracovat v rámci reálné opozice ve IV. domě, proti zkorumpovanému vedení, ale brzy prohlédnou také lest vedení nacistického, které destabilizovalo Ukrajinu. Jupiter s Neptunem jsou v trigonovém harmonickém rozvoji a jsou zde vládci III. a VI. domu. Což jsou média či komunikace a armáda. Armáda odmítla střílet do vlastních lidí a přestoupila na stranu demonstrantů.

 

Spojené Státy musí zcela transformovat svůj přístup k zahraničním vztahům pod tlakem Pluta na Descendentu.

Ovšem důležité je vědět, PROČ? se toto všechno vlastně děje. PROČ byla instalována na Ukrajině nacistická vláda? PROČ je démonizována postava snad jediného pravdomluvného prezidenta v Evropě V. Putina?

Odpověď je velmi jednoduchá. Rusko, stejně jako všech ostatních 200 zemí této planety (pod souhrnným označením BRICS) se rozhodlo skoncovat s ilegální manipulací světového finančního trhu, s ilegální devalvací dolaru a zotročováním všech národů světa formou zadlužovacích institucí jako Světová Banka, Evropská Banka, Mezinárodní Měnový Fond a také OSN. Všechny tyto instituce byly vytvořeny rodinami vlastníků starého finančního systému, kriminálníky, kteří dokoce zamýšleli (a dodnes zamýšlejí) zlikvidovat 90% populace planety. Svého plánu se nehodlají vzdát. Dokonce nehodlají ani předat finanční systém planety do rukou lídrů této planety, kteří se v boji proti nim sjednotili, ale pokračují ve svých zlodějských a podvodných praktikách.

 

Jak nám sděluje mluvčí "Společnosti Bílého Draka" Benjamin Fulford ve svém pravidelném zpravodajství z 10.2.2014:

"Je mnoho jiných znamení, které napovídají, že se nejedná o “obvyklé obchody” ve finančním světě. Například jeden německý tribunál vydal minulý týden posudek, že nákup dluhopisů Centrální Evropské Banky byl “pravděpodobně ilegální”. Tento nákup dluhopisů bylo to, co zachránilo dočasně krizi eura. Tohle rozhodnutí jenom odráží únavu němců z neustálého zachraňování zkorumpovaných a líných zemí ve středomoří.

https://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/10625484/German-court-parks-tank-on-ECB-lawn-kills-OMT-bond-rescue.html

Navíc v Anglii vyšetřovatelé říkají, že nebyly jenom zmanipulovány světové úrokové sazby ve skandálu Libor, ale že Anglická Banka (majetek rodiny Rothschild) byla přímo zapojená do manipulace s měnovým devizovým trhem.

https://www.bloomberg.com/news/2014-02-07/boe-staff-said-to-have-condoned-currency-traders-conduct.html

Je opravdu velká, přímo kritická, míra jedinců, kteří ví, že finanční systém je jeden veliký podvod, a je jenom otázkou času, kdy se právo tisknout peníze sebere kabalistům z ruky, a vrátí se do rukou obyčejných lidí. Další známkou toho, že čas kabaly skončil: v Bosně požadovaly masívní demonstrace právě tohle."

 

Toto zatmění by se mělo projevit hlavně v horoskopu Spojených Států Amerických, jehož používám svou speciální korigovanou verzi na: 4. 07. 1776, 2:30 (GMT -5:00:39); Philadelphia, Pensylvánie, USA; 39°57'08"N; 75°09'51"W. Článek s provedenými korekcemi klidně zašlu na požádání.

Hlavním důvodem této změny, je že žádný horoskop Spojených Států nezohledňuje existenci této důležité a dlouho utajované bankovní skupiny, která vycucávala energii jak Spojených Států prakticky od začátku, tak také národů celého světa. Umístění plonkovního Pluta v VIII. domě horoskopu je tedy zvlášť odůvodněné. Žádná dosud publikovaná astrologická práce to nezohledňuje. Místo toho se bere horoskop USA se stélliem v VII. domě, jako kdyby to byl nějaký "přítel všech národů a vynikající společník". Horoskop spíš odpovídá povrchní a licoměrné povaze astrologů manipulovaných korporátním tiskem a daty. Nic není na hony vzdálené pravdě, než takováto intepretace Spojených Států – teroristické světové velmoci č. 1!

https://leva-net.webnode.cz/products/americke-valecne-zlociny-za-poslednich-400-let/

Dalším důvodem je samotné zasedání, a podpisová akce "Deklarace nezávislosti" Spojených Států, čímž byly teoreticky i prakticky založeny (na krále, a jeho schválení, už tehdy "otcové zakladatelé", alias skupinka opravdu vybraných kriminálníků smíšená s několika osvícenci nebrali ohled) US, která podle původních zdrojů skončila po půlnoci a jeden z posledních kdo připojil podpis byl Benjamin Franklin. Podpisová akce byla tedy hotova daleko dříve, než "se rozezněly zvony po celé Philadelphii", jak tvrdí Sybli, což bylo někdy kolem 5. odpoledne tuším. Takže oficiální akt založení US - podpis "Deklarace nezávislosti", proběhl v úplně jinou dobu, než je používána celou známou historii. Něřkuli to, že její poctivou korekci jsem neviděl nikdy!

Taktéž se však toto zatmění projeví velmi silně v horoskopech států, které jsou součástí jak bloku BRICS (hlavně Brazílie a Argentiny), tak také sekundárně ve státech dosud fašistických evropských diktatur a to hlavně vedoucích států Střední Evropy. Pravděpodobně přinese rozhodující obrat v chápání identity některých států a národů, a následně se také projeví v natálních horoskopech zemí (malých), které budou – díky nespokojenosti se svými prolhanými fašistickými vládami a neskutečně hloupé a krátkozraké mediální manipulaci – hledat či realizovat jinou národní identitu a smlouvy s většími uskupeními, které jdou nejen viditelně pacifickou cestou, ale celkově také cestou vzájemného porozumění a neinterferujícího sebeurčení.

Toto zatmění se děje na ose Beran – Váhy.

Beran je vždy symbolem vlastní identity a sebeurčení. Jeho cyklický význam také naznačuje emergenci nových myšlenkových směrů, vědeckých objevů a revolucí, stejně tak jako nového chápání a nové úrovně lidské existence vůbec. Primárně souvisí s vynořujícím se chápáním vlastní identity, která se stabilizuje v oblasti Býka.

Naproti tomu Váhy, jako kontrapoziční znamení jsou významově spjata s chápáním našeho vztahu k druhým lidem, jiným odlišným národům či entitám, které nezahrnujeme pod pojem "Já", a tedy s našim okolím. Ve státním horoskopu logicky znamená především zahraniční vztahy, státní smlouvy, a celkově vztahy ke svým sousedům a smluvně legalizovaným partnerům.

 

K tomu jen dodatek zpravodajství ze Spojených Států:

Včera ve večerních hodinách nám naši korespondenti ze Spojených států zaslali pozoruhodnou zprávu, která se dle všeho týká nejvýznamnější politické události v USA za posledních 200 let .....

.... V podstatě jde o to, že před několika dny došlo k tomu, že na základě hlasování se vnitřní legislatura státu Michigan rozhodla oficiálně požádat o svolání tzv. "Ústavního shromáždění". Michigan se z historického hlediska stal 34 státem v USA, který o tento velmi mimořádný ústavní krok oficiálně požádal….

.... Během tohoto aktu pak mohou být odsouhlaseny i výrazné změny uvnitř samotné americké "Ústavy". Během tohoto druhu "Shromáždění" není absolutně nic tabu ......

..... A co to znamená v praxi?
Zcela bezprecedentní situaci. Cíle bylo dosaženo, a to díky časově nesmírně náročnému úsilí změnit stávající "Ústavu" Spojených států v rámci praktického využití málo známého ustanovení, které za výše uvedených okolností poskytuje zákonodárnou moc jednotlivým státům a tedy podstatně větší pravomoc iniciovat změny, než tu, kterou drží "Kongres". Bezpochyby se jedná o nejvýznamnější vnitropolitický vývoj v USA za posledních 200 let, alespoň tak o tom hovoří některé americké sdělovací prostředky......

https://www.washingtontimes.com/news/2014/mar/31/constitutional-conundrum-michigan-demand-for-a-bal/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

https://www.foxnews.com/politics/2014/04/02/rare-option-forcing-congress-to-meet-change-constitution-gains-momentum/

https://www.thenewscommenter.com/news/Did-Michigan-just-trigger-constitutional-convention-Bid-gains-steam/91276

https://patriotsforamerica.ning.com/

https://protiproud.parlamentnilisty.cz/stopy/mysleni/civilizace/947-konvent-na-spadnuti-je-mozne-ze-spojene-staty-se-po-dvou-stech-letech-samy-zrusi-ve-hre-je-i-odstraneni-fedu-inspirace-pro-odpurce-evropske-unie.htm

 

ZDROJ: https://www.facebook.com/milos.parma

 

 

 

Ale pojďme pěkně od začátku postupně definovat tento ve světové plitice a ekonomice velmi významný Soli - Lunární cyklus ze začátku tak významného roku, jako je tento:

Ja je vidět na horním obrázku, celý cyklus začíná Novoluním 30. března, které se nachází na 10°Berana

Symbolem stupně je obraz: "Učitel dává nové symbolické formy tradičním představám".

Symbol je poměrně jasný a na globální úrovni symbolizuje poučující odvetu států BRICS ve formě vytvoření nového alternativního finančního systému. Je to emergence renovace celé naší civilizace. Finanční systém je jejím základem. Výklad Dane Rudhyara hovoří o revizi postojů na začátku nového cyklu zkušeností. Abstrakce od emočního nevolnictví, nová dimenze vědomí. Emoce už tolik nebrání jasnému vidění skutečnosti a staré představy najednou chápeme v širších a nádherných souvislostech, žasneme, že jsme si toho nevšimli už dřív a revidujeme svoje postoje. 

V konkrétním horoskopu USA se bude tedy revidovat XI. dům a tedy budoucnost a s ní spjaté inovace zahraničních vztahů a kooperace s národy světa. Lekce Vladimíra Putina a Xi – Jinpinga, které udělili jak Evropě tak Spojeným Státům jsou konkrétními akty v biosféře.

https://www.czechfreepress.cz/rusko/rusko-zahajilo-prechod-na-menu-podlozenou-zlatem.html

Na úrovni navrhovaného  "Ústavního shromáždění" Spojených Států Amerických, které bude mít velmi novátorský a originální charakter (Luna v konjunkci se Sluncem a Uranem), které však bude přímo lehce znechucovat elity i jejich prezidenta (kvadratura na natální Slunce a natální Pluto) se bude rokovat o změně ústavy Spojených Států Amerických a redefinici zaměření země. Toto "Ústavní shromáždění" bude mít veliký impakt na redefinici vlastní identity všech států naší planety. To je symbolika znamení Berana. Tento cyklus však vyvrcholí zatměním Měsíce ve znamení Vah, což je symbolem zahraniční politiky prakticky všech zemí planety (archetypy znamení platí obecně pro celou planetu!), jejichž reorientace je již nejenom požadována silnými a stále rostoucí inteligentní opozicí, ale je také vyslovenou nutnou reakcí na neúnosnou jak politickou, tak ekonomickou situaci mnoha Evropských zemí trpících pod gangsterským, ilegálním a zastaralým systémem centrálního bankovnictví, které je doposud soustředěno v soukromých rukou několika nejbohatších rodin, kterým vévodí jejich samozvaný lídr - rodina Rothschild.

Tento nový Soli-lunární cyklus bude mít synchronistický efekt v redefinici sebeurčení a sebe – definování, stejně jako revizi zahraničně ekonomických a politických vztahů České Republiky taktéž, protože jsme sice teoreticky kolonií Evropské Unie, ale prakticky kolonií Spojených Států a Izraele.

Duchovní otec hospodářských reforem za vlády Ronalda Reagana, říká: "Koupili jsme si většinu bývalé sovětské říše. Ty vlády ovládáme, vlastníme. A pravděpodobně vlastníme i Českou republiku." Není na tom nic pravděpodobného. Celý český parlament je placen za tvorbu určitých zákonů americkým bankovním sektorem, ale taky nejbohatšími českými firmami. Jakékoliv volby jsou předem zaplaceny, volební průzkumy jen nasměrují stádo do ohrádek volebních preferencí.

https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/405-amerika-vlastni-i-cesko-rika-reaganuv-reformator-paul-craig-roberts

 

 

Konjunkce Jupitera na svou vlastní natální pozici v horoskopu US.

Rok 2014 začíná návratem Jupitera a ohlašuje tak renesanci jupiterského principu v životě USA. Jestliže toužíme po tom, abychom vydělali víc peněz, získali větší společenskou prestiž nebo hráli v rámci společenství zodpovědnější roli, je to okamžik pro začátek vědomé práce představitelů společenské moci (těch skutečných a zodpovědných!) směrem k tomuto cíli. Chtějí-li, aby tento nový cyklus přinesl plody, měli by především využívat své schopnosti iniciativy a svých vůdcovských vlastností v jupiterské sféře tj. redefinici své identity v rámci kořenů své státnosti (Jupiter v I. domě v Raku). Aby se úspěch dostavil, je nutno se chopit iniciativy, vynakládat snahu a objevovat nové možnosti na úrovni společenské, finanční, náboženské a politické. Tento rok je počátkem nového cyklu - okamžik zasévání zrna. Každá entita, celek, holon začíná svůj cyklus Jupitera v domě, kde se nachází natální Jupiter. Tato natální poloha v domě určuje typ požadované iniciativy (jedná se zde o vlastní identitu US, image, sebe-určení) a bude označovat tu oblast života, kde se jupiterská potřeba projeví. V 1. domě US, bude nová iniciativa méně viditelná navenek - bude spíš vnitřní: může se týkat nějakého nového společenského ideálu. Příprava pro novou společenskou funkci do budoucnosti si může vyžádat určité stažení se z obvyklých společenských činností.

S tímto velmi přesně koresponduje navrhovaná aktivita 34 států Unie na svolání "Ústavního shromáždění" za účelem realizace zcela konkrétních změn v "Ústavě". V takovém případě musí "Kongres" vyhovět a toto "shromáždění" iniciovat.
Jestliže si současné vedení US bude vědomo toho, že začíná nový cyklus, jenom v tomto případě se může něco změnit ve způsobu jeho růstu a rozvoje. Ale jak se zdá nutnost strukturálních změn redefinice jak vlastní ústavy tak zahraničních vztahů je více než nezbytná.

 

Opozice Pluta na Slunce US.

Toto období může být mimořádně náročné pro jakékoliv vztahy, protože budou sklony bojovat o moc. Bude vyvíjen tlak na vládu, aby udělala něco proti své vůli, a naopak světové společenství svobodných států bude tlačit na vládu Spojených Států a FED neúnosným finančním tlakem. V každém případě možná budou muset „utíkat“, aby se vyhnuli vážným problémům. Pokud budou mít potřebu ovládat druhé, měli by s tím přestat, bez ohledu na jejich důvody. 

Možná se domnívají, že mají ten nejlepší důvod na světě, proč by měli prosadit své v životě druhých, a snad dokonce věří, že to dělají pro jejich vlastní dobro, s největší pravděpodobností to ale není pravda. Mnohem spíš jde o to, že prostě nedokážou nechat druhé být. K negativním vlivům tohoto tranzitu patří přehnaná touha do všeho se míchat a zasahovat, což dělají Spojené Státy prakticky celou dobu své existence.

Vláda bude pravděpodobně zakoušet souboj vlastní vůle s vůlí jiných států, ale vzhledem k tomu, ža nebojujují o svou vlastní nezávislost, ale naopak, je zde poměrně jasný konec celé záležitosti. Pluto totiž neodpouští sobecké akce! Jak v osobních horoskopech a tím méně ve státních či firemních! Pakliže není jakákoliv akce pod tímhle tranzitem vedena ve prospěch všech zůčastněných, je odsouzena k zániku! Jedná se jenom o zoufalou a nemocnou potřebu si dokázat, že ONI jsou silnější než jejich protivník - společenství svobodných států BRICS.

Tento tranzit může být nebezpečný tím, že vyvolá konflikt s entitami, kteří jsou vůči USA v nadřízeném postavení (Rusko a Čína + ostatních 200 států tohoto světa) stejně jako mocné tajné asijské společnosti. Takové státy a entity můžou nyní zasadit smrtelnou ránu. Největší problém ovšem je, že se těch pár darebáků za tento útvar jen schovává. Ale moc času už jim nezbývá.

https://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/3919-obamova-hra-je-putin-lakan-do-pasti-.aspx

V tom nejlepším případě dodá tento tranzit obrovskou energii, takže pokud by si dali oficiální struktury USA pozor na výše uvedené negativní vlivy a nevzbudily by příliš velký odpor druhých, hodně by toho dokázaly, což měly přislíbeno světovým společenstvím BRICS a tajnými společnostmi zastoupenými Společností Bílého Draka. 

Pokud si proti sobě poštvou jiné státy (což už se děje od r.2001, od pádu věží), konflikt může vést k vaší naprosté porážce, leda že by vaše skutečné úmysly – na rozdíl od těch, jež proklamuji – byly opravdu dobré. Taková porážka by Spojené Státy pak přinutila úplně přehodnotit celou jejich existenci a úmysly, a začít úplně znova (což je přesně o Konstitučním Shromáždění!). To by samo o sobě nebylo špatné, ale okolnosti, jež by je k tomu přinutily, by asi nebyly moc příjemné.

Za určitých okolností se tento tranzit projeví čistě fyzicky, což je hrozba Yellowstonské sopky a La Palmy, stejně jako kupř. utržení se celého pobřeží Kalifornie. Je známo, že pokračuje interference puklin a je zhola nemožné změřit čas, kdy ta poslední malinká způsobí sesuv celého masívu. Stejně jako je nemožné změřit, jakou síli je k tomu potřeba. Je o čistě chaotický systém (pro současnou vědu). Takže nachystaných, spících fyzických nebezpečí mají Spojené Státy povícero.

 

Uran v doběžné kvadratuře na natální Slunce US a opozici na natálního Saturna US.

Během tohoto tranzitu dojde k náhlým a nečekané společenským událostem ve vzdálenější zahraniční politice US, které by měly prověřovat schopnost vládnoucích elit přestát tyto změny a zůstat na zvolené cestě. To se však evidentně nedaří.Nikdo z těchto lidí z Kongresu či Senátu US už ani nevěří, tomu co dělá, a ani nejsou schopni definovat svoje vlastní názory. Jejich názory byly dlouhou dobu umlčovány uplácením ( a to od jejich útlých let - finanční systém US), a tak není možný žádný logický názorový vývoj. Proto by mělo v tomto směru dojít k radikálnímu redefinování toho "kdo je vlastně elita?" a "co vlastně chce?". Jejich vázanost na extra platby bankovního sektoru, který rozhodoval všechny cíle a strategie zahraniční politiky Spojených Států byla prakticky 100% a absolutní. Byl to novodobý "diktát tyranů" - majitelů Federálního Rezervního systému, který postupně ovládl skoro celý svět (dokonce donedávna byla většina členů ruského parlamentu placena extra z jejich zdrojů!). Svolání "Ústavního shromáždění" můžeme považovat za jednu takovou velmi originální aktivitu, která by měla vést k ozdravení principů vlády ve Spojených Státech. Takže se bude muset provést hodně změn a rozbít hodně omezujích a limitujících, ale také vysloveně perverzních zákonů a nařízení z posledních let ( jako jsou totalitní "Patriot Act I a II"; zákony, které dovolují odebírat děti z rodin apod..). Případná destruktivita vnějších akcí bude jen potřebným měřítkem nutných změn.

 

 

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Horoskopy těchto dvou státních útvarů jsou si prakticky podobné jako vejce vejci, protože k jejich vzniku došlo ve stejný moment a na stejném místě. Slovenská nativita se může přepočítat na Bratislavu – Sabiánský symbol Ascendentu bude velmi zajímavý.

Českou i Slovenskou Republiku čekají tento a příští rok pravděpodobně zásadní změny, které budou pokračovat až do konce roku 2018!

V Solární revoluci (horoskopu na rok. 2014) je tato kvadratura v přímé a přesné konjunkci se Sluncem a Lunou České Republiky !! Zároveň je tam konjunkce Slunce a Luny, čili Novoluní symbolizující vždy jistý Nový počátek (ve vnějších událostech, resp. jejich tlakem).    

V Solární revoluci (horoskopu státu na 1 rok) jak České tak Slovenské Republiky se nachází Velká Kardinální Kvadratura, jejíž vliv bude tedy znatelná nejenom na začátku roku a v období dubna, ale také po celý rok. Tento rok bude mít z největší pravděpodobností velmi silné transformativní charakter s velkým novým počátkem a restartem ve smyslu odpojení se od bývalé velmoci, vůči níž jsme vazaly již od "falešné" tzv. "sametové revoluce" zorganizované Federálními Rezervami , kdy byl dosazen loutkový prezident, v té době populární V. Havel. V té době jen málokdo z Čechů věděl o Havlově členství v Římském Klubu - eugenické organizaci sionisticko-nacistických elit a o jeho totální devótnosti vůči nim. Jeho disidentství se průběhu času nejenže ukázalo velmi sporné, ale přímo vyrobené na zakázku.

 

Už jenom z hloupého "pravděpodobnostního hlediska" je to silně výjimečná situace, aby se projíždějící kvadratura Urana a Pluta naprosto kryla s kvadraturou dvou - pro Zemi - nejdůležitějších (z astrologického, ale také biologického hlediska!) těles Sluneční soustavy. A tato výjimečnost by se měla také projevit ve výjimečnosti jevů v biosféře, čili v situaci České Republiky.

Hlavní důvody proč dojde k zásadní reformulaci toho co je českým státem nebo toho, co je Česká Republika jsou tyto – tranzit Pluta přes Slunce, kvadratura Pluta na Jupiter a opozice Urana na Jupiter a kvadratura na Slunce; Uranova konjunkce s Lunou zapříčiní masívní stávky a reformace v českém parlamentu, stejně jako změnu zahraničních smluv a základních partnerů. A to proto, že:

1)     stejný tranzit Pluta přes Slunce se odehrál v momentě rozpadu SSSR; byl předpovězen pár let předtím Liz Green

2)    stejný tranzit Pluta přes Slunce se odehrál při rozpadu Československé Republiky na Českou a Slovenskou Republiku – ten pozdější horoskop z r.1918 (souběžnost turbulentní událostí  ve formě občanské nespkojenosti a vzájemné informovanosti v obou zemích, stejně jako vystoupení silných, originálních a charakterově výrazných osobností v obou státech je zarážející).

3)    stejný tranzit Pluta přes Slunce se odehrál také v horoskopu Sýrie v době napadení její suverenity bandami žoldáků (vyzbrojovaných jinými státy Evropské Unie, Perského zálivu, Izraele a USA). Režim Bashára Assada byl napaden ne proto, že je to tyran, ale proto, že chtěl ropu obchodovat mimo dolarový systém a zaváděl v zemi silné a opravdové demokratické reformy. Pokračoval v cestě svého otce. Ani nechtěl být prezidentem... Takže Sýrie je totálně reformovanou zemí, ale bohužel i rozbitou a s neuvěřitelným utrpením. Sírie a Damašek byl odjakživa symbolem míru a spolupráce mezi rozdílnými náboženstvími a on chránil křesťany a potlačoval fundamentalismus. Byla proti němu stejná kampaň jako proti Kaddáfímu.

4)    celý rok bude trvat ne sice úplně přesná, ale poměrně silná Velká Kardinální Kvadratura, která by mohla fungovat jako tranformační model pro reformulaci identity České Republiky a její závislosti na určitých druzích mezinárodních smluv a vztahů.

5)    dalším důvodem a velmi pádným je Progresívní Novoluní v sekundárních, soli-lunárních progresích horoskopu ČR. Jsou vysvětleny níže. Toto velmi významné novoluní se děje na 3°Vodnáře, jehož symbolem je: "Dezertér od námořnictva". Je zde evidentně nový 29,5 letý cyklus České Republiky v oblasti IV. domu, čili opoziční politiky. Symbol jasně popisuje razantní změnu sociálního "statu quo" a identity ČR, ale taktéž razantní změnu formy opoziční politiky!

 

V horoskopu České Republiky se Novoluní promítá do VII. domu horoskopu, čili do oblasti legalizovaných zahraničních politicko-ekonomických vztahů. Tam bude docházet k inovaci a re-formulaci stávajících názorů a myšlenkových postupů. Je velmi příznačné, že v horoskopu Spojených Států tato kvadratura zasahuje Slunce a Saturna. Taktéž velmi silná,transformační konstelace, která zasáhne zásadní re-definici státní identity stejně jako trvdou restrukturalizaci státních struktur. Pakliže k těmto posunům nedojde, struktura Spojených Států se zcela bezpečně pod tímto tlakem rozpadne. Jak první, tak druhá možnost se může klidně brát v potaz, záleží na tom, kolika lidem se bude chtít zůstat spojení poutem Federálního systému a kolika z nich přijde výhodnější model drobných, na sobě nezávislých států. Každá z možností má jak své výhody, tak také nevýhody, jako všechny možnosti. Pro Českou Republiku budou obě možnosti vítanou změnou, ale nejdůležitější ze všeho bude rozpad struktur, které stojí v pozadí struktur politických a viditelných, a které řídily Českou politiku doposud.

Korupční a prolhané chování našich politiků prakticky v celém politickém spektru (až na pár zářivých výjimek!) to potvrzuje v plné míře. Je jasné, že oficiální představitelé ČR nejsou ti kteří vládnou, ale ti, co slepě poslouchají rozkazy členů Evropské komise a nadnárodních korporací za úplatu extra. Tak se tvoří zákony České Republiky i jiných. Je to zaběhnutá praxe s tou výjimkou, že odsouhlasení zákonů pro bankovní sektor je upláceno třikrát většími úplatami, než odsouhlasení v jiných sektorech podnikání. Občané nemají nejmenší šanci změnit cokoliv. Praxe probíhající v každé zemi dosud funkčního otrokářského systému zemí G-7. Je to známo mnoho let, a tak to není třeba rozvádět ani o tom diskutovat.  Taková je prostě realita několika desetiletí existence ČR, jednoznačně plutokratického státu, který kombinuje svou fašistickou totalitní a otrockou hrůzovládu policejně - soudní a politické mafie s ochlokracií (vláda tzv. "lidových mas" se státní televizí a oficiálním korporátním tiskem vymytými mozky), kterou vyhlašuje za demokracii. Jediné co můžeme k obecnému stavu světa (a tedy i ČR) ke dnešnímu dni říci je, že i masy ("lidi-ovce"," vymyté mozky", neboli korektně "průměrní, psychologicky nedospělí a dětinští jedinci, relativně ne-schopní tvorby vlastního nezávislého názoru" anebo chcete-li jiný eufemistický výraz "jedinci na společensko-kulturní úrovni" konsenzu se stávajícími společenskými a kulturními strukturami) se začínají probouzet ve velkém. Prožili jsem si tento okamžik každý. To byl odjakživa zlý sen sebou-zvolených a geneticky, morálně i inteligenčně zdegenerovaných "elit" a jejich placených přitakávačů, jenž si mnohdy myslí, že k nim patří. To platí zejména o "zvýšené úmrtnosti" jejich bankéřů, kteří "věděli příliš" a někteří z nich by asi pravděpodobně i mluvili dřív než před soudem. Protože je jasné, že finální soud, před který budou rodiny FEDu postaveny je neodvratný.

https://www.tomheneghanbriefings.com/It-Is-A-Monopoly-Stupid__04-06-2014.html

https://operationamericanspring.org/

Jde o tento dlouho plánovaný a postupně geopoliticky budovaný projekt na vytvoření alternativního finančního systému, aniž by se poškodily ekonomiky již tak zdevastovaných zemí této planety:

 

Rusia comienza a emitir rublos de oro, a dejar de aceptar dólares y anuncia un sistema alternativo de pagos internacionales

Furious Putin Orders “Project Double Eagle” To Destroy US, EU Economies

(pozor, stránka hlásí problémy se zavirováním nebo spywearem!, takže jenom pro odvážné :-)

 

Opět zde máme Sabiánský symbol 10°znamení Berana, ale nyní v horoskopu České Republiky skoro na ose Descendentu spolu s Uranem a v konjunkci s natální Lunou.

Symbolem stupně je obraz: "Učitel dává nové symbolické formy tradičním představám".

Hovoří o revizi postojů na začátku nového cyklu zkušeností. Abstrakce od emočního nevolnictví, nová dimenze vědomí. Emoce už tolik nebrání jasnému vidění skutečnosti a staré představy najednou chápeme v širších a nádherných souvislostech, žasneme, že jsme si toho nevšimli už dřív a revidujeme svoje postoje. V konkrétním horoskopu ČR se bude tedy revidovat VII. dům a zahraniční vztahy, smlouvy a kooperace s národy světa. Je to to, co se pod tlakem prolhaných korporátních médií děje. Česká Republika a její občané revidují svůj vztah k dřívějšímu uzurpátorovi jejich svobody Sovětskému Svazu, a nynějšímu nositeli světového finančního osvobození celého lidstva Rusku a Číně, jako lídrech spolku již finančně svobodných 200 zemí této planety - sdružení BRICS.

Na tomto NOVOLUNÍ v BŘEZNU, kterým začíná celý Soli-Lunární cyklus je vidět jasně, že bude velký tlak na změnu identity České Republiky , jak ve formě Jupiterského, tak ve formě Solárního symbolu v horoskopu Republiky. Situace na Ukrajině zde fungovala jako rozbuška jak v Čechách a naMoravě, tak na Slovensku. V Čechách se zformovala silná intelektuální skupina, která silně odmítá korporátní lži "Přátelé Ruska v České Republice" a jejíž cílem je pravdivá vzájemná informovanost a v podtextu revalorizace vztahů s Ruskem, které dávno není "tím Sovětským Svazem, které nás napadlo a zotročovalo", ale stalo se - spolu s Čínou - lídrem 200 zemí této planety, které bojují za osvobození celého světa zpod područí podvodného světového finančního systému vedeného skupinou perverzních a zdegenerovaných bankéřů, schopných v rámci svých utopických cílů na ovládnutí celé planety propagovat, platit a obhajovat nacistické genocidní cíle v různých koutech planety .

 

ÚPLNĚK V ČR– ZATMĚNÍ LUNY VE SPOJENÝCH STÁTECH (obě Ameriky, Indonésie, Japonsko).

 

LUNA:  26° VÁHY: "Orel a bílá holubice se navzájem mění jeden v druhého."
Interpretace: Polarizace duchovních sil. Odvaha a mír - božské zjevení a láska sjednocují světlo a tmu. Interakce duchovní vůle a principu lásky, když se objeví kritická nutnost. Je to jako mezihra jang a jin a jejich vzájemná souhra. Právě tak je toto způsob souhry vůle s láskou na určitém stupni vývoje.

 

SLUNCE:  26° BERANA: "Osoba má více talentu, než může rozvíjet."
Interpretace: V rozvíjení mimořádných vlastností je třeba postupovat pomalu a nezaměňovat "potenciální" a "současné".  Je zde naznačena určitá obsese z možností.Je zde určité varování. Mysl je konfrontována s neznámými možnostmi a schopnostmi. Neví, co napřed a ve své dychtivosti může ztratit všechno. Musí se naučit klidu a pravidlům nové úrovně vývoje. 

 

Tady bych chtěl jenom zmínit, že symbolika zatmění Luny vždy přináší věci nové a originální, nové pohledy na věc, nové názory a nové způsoby života či módy apod...

Proti tomu stojí symbolika zatmění Slunce, které přináší vždy oživení starých nefunkčních, a již překonaných směrů a vlivů ve společnosti a politice, módě atp.

Jestli si pamatujete vzestup nacistické strany Jörga Heidera v Rakousku (už si nepamatuju rok), ale vzestup nacionalismu v celé Evropě, tak to bylo vázáno na velmi exaktní solárnín eclipsu, která procházela přímo středem Evropy (týká se vždy jenom tenké oblasti exaktní eclipsy). To je přesně ten synchronní efekt. A efekt zatmění Luny je tedy opačný, inovace.

Toto zatmění Luny bude následováno zatmění Slunce, které se projeví hlavně v Austrálii. Je tedy možné, že tento kontinent bude mít určitou spojitost s restartem světového finančního systému. Uvidíme...Zatmění vve vztahu k Lunárním Uzlům (Dračí Hlavě a Dračímu Ohonu) definuje velmi podrobně ve své publikaci "Cykly proměn", Alexandr Ruperti:

"Jestliže na druhé straně zatmění Slunce přichází po zatmění Luny, bude úplněk sloužit k likvidaci nějakého prvku minulosti v jeho vlastní povaze nebo v jeho životních podmínkách a umožní člověku, aby ve svém životě akcentoval nové prvky a v okamžiku následujícího zatmění Slunce zahájil nový start. V tomto případě výsledky úplňku nebudou tak ohromující, zvláště je-li zatmění Slunce typu jižního uzlu. Nedojde však ani k negativní lunární reakci, schopné deformovat nebo rozvrátit sílu nové tendence, vytvořené v době zatmění novoluní." 

Taktéž je toto zatmění Luny charakteristické tím, že se odehraje na Severním Lunárním uzlu, Dračí Hlavě, což implikuje, jak říká opět velmi fundovaně A. Ruperti: ".., může být člověk během intervalu dvou týdnů, který je od sebe dělí, konfrontován se znovuobjevením potlačených psychických energií. Výsledky starých schémat adaptace na okolnosti se mohou náhle zdát příliš automatické a příliš dusící, než aby bylo možno pokračovat ve vlastním vývoji. Uvědomění si těchto osobních omezení bude možná nutkat k nějakému dramatickému hnutí během následujícího zatmění Slunce na jižním uzlu. Všechno bude záviset na způsobu, jakým se člověk postaví k zatmění Luny: posílí člověka toto zatmění nebo prostě skončí emocionální bouří?"

"Ve všech případech bude závažnost zkušenosti při zatmění samozřejmě záviset na okolnosti, zda existuje nebo neexistuje zvláštní vztah mezi zatměními a nativitou. Jestliže jsou zde dotčeny planety v důležitých opozicích nebo rohy nativity, budou nadměrně stimulovány a člověk tím může být vyveden z rovnováhy. Zatmění jsou vždy výzvou ke změně chování, citů a způsobu myšlení a jsou provázena emocionálními zvraty, které představují reakci jednotlivce na výzvu. Člověk by se měl pokusit jít pod povrchové reakce a zjistit, jaká změna je v tomto okamžiku potřebná. Musí dát tedy svou vůli do služeb bytostného já, aby vyvolal duchovní obrodu."

 

Symbolika je zde taková, že Luna je spojena s minulostí, a při zatmění tedy "nezáří" minulost, ale na Zemi směřuje pouze proud životodárné a vitální Sluneční energie. Kdežto Slunce je spojeno s životodárnou energií růstu, a při jeho zatmění tedy směřuje k Zemi pouze proud odraženého Lunárního světla.

 

Odehrává se na ose Váhy – Beran, ve smyslu domů na ose I. domu (ekvivalent Berana!) a VII. domu (ekvivalent Vah!).

Znamení symbolizují archetypální energie na globální úrovni a domy oblasti konkrétních zkušeností státu. To že jsou zdánlivě kontradiktorní – protiřečící jenom podtrhuje význam národní identity ! (Beran a I.dům) a také zahraničních vztahů a smluv! (Váhy a VII.dům). Podrobný rozbor by byl moc složitý na toto info, a tak se ho radši vzdám.

Dále je tu ještě to, že SLUNCE v případech zatmění jak Slunce tak Luny symbolizuje CÍL, který význam zatmění sleduje a LUNA symbolizuje CESTU.

Z tohoto tedy můžeme vydedukovat, že cílem změn, které přinese toto Zatmění Měsíce by měl být neuvěřitelný potenciál talentů, který symbolizuje Slunce v VII.domě, čili ve smyslu zahraničních vztahů a smluv, stejně jako to, že cesta k tomuto potenciálu vede skrze symbol orla měnícího se v holubici. Nemusím připomínat jak starý byzantský - ruský národní symbol i americký národní symbol a jejich nynější roli ve světě....(já osobně jsem zůstal skoro bez dechu nad touto symbolikou!)

 

Velká kardinální kvadratura.

Velká Kardinální Kvadratura bude trvat exaktní od 21. dubna do 25. dubna, kdy se postupně začne rozpadat odchodem Marsu z přesného aspektu. T - kvadratura mezi Uranem, Plutem a Jupiterem vydrží zhruba do konce dubna a bude tlačit neustále na změnu české identity a národního sebeurčení.
 
Nejzajímavější jsou ovšem, vzhledem k celosvětové napjaté situaci vynikající Sabiánské Symboly odečtené Elsie Wheelerovou za pomoci M.E. Johnese v parku v San Diegu v r. 1925. Jejich platnost na 2000 osobních horoskopech ověřili posléze astrologové humanistické školy a jsou s velkým úspěchem používány dodnes. Jejich deskriptivní schopnost na detaily určitých situací v kombinaci s planetárními synchronicitami jsou opravdu vždy zarážející. Hlavně vzhledem k jejich hluboké filozofické interpretaci D. Rudhyarem.
 
Co je zajímavého na této formě kvadratury - "kvadratury kruhu"? Spojuje čtyři rozdílné elementy a v tzv. kardinálních znameních. Kardinální znamení jsou znamení Berana, Raka, Vah, a Kozoroha. Jsou to znamení, ve kterých dochází k slunovratům a rovnodennostem, a tedy se mění roční doby. Na biologické úrovni zamená často datum slunovratu či rovnodennosti rychlý teplotní skok o pár stupňů. Na obecné sociálně - kulturní úrovni se jedná o znamení, která můžeme charakterizovat jako:
Beran - sebeidentifikace, sebeurčení, sebeobjevení, sebeuvědomění atp...
Rak - jsou naše fylogenetické kořeny, osobní zvyky a zvyky, které máme za zavřenými dveřmi, tam kde nás nikdo nevidí. Znamená také emocionální bezpečí, alias místo, kde si tyto zvyky můžeme dovolit.
Váhy - jsou naším okolím, pevnými kamarádstvími, vším za čím je psaná či nepsaná dohoda dvou celků, lidí. Je to oblast navazování vztahů. Znamená vztahy a okolí.
Kozoroh - je růstem v profesionálním a/nebo spirituálním směru a je to postoj, který zaujímáme na veřejnosti.
 
Ve znamení Berana a Kozoroha jsou planety Uran a Pluto - transpersonální nebo-li transformační planety. Ty, na které se synchronisticky navazujou největší změny v myšlení populace. Planety, které jsou v horoskopu České Republiky tento rok dotčeny jsou: Slunce, Luna a Jupiter. Můžeme říci, že nejpodstatnější symboly. Luna v VII. domě zde symbolizuje smlouvy s našimi sousedy a náš postoj k nim, Jupiter v I. domě naše sebeurčení. Slunce symbolizuje ve IV. domě vládu, ale opozice. Zdá se, že Pluto otevře cestu tento rok opravdové opozici a stejně tak jak Pluto transformuje naše představy o sebeurčení, Uran transformuje naše představy o vztahu k našim sousedům. A to je to, co se právě, za velmi dramatických okolností, provázeno hysterickým řvaním fašistických médií děje. Čas dospěl do bodu radikální změny názorů a politického kontextu. Sabiánské symboly jen velmi filozofickým a hlubokým způsobem podtrhují současný dramatický vývoj.

 

URAN - 14° Berana : "Had se svíjí blízko muže a ženy." 

Možná interpretace: "Bipolární vztah jako způsob identifikace s neosobním rytmem přirozené energie."

Symbol Fáze 4 ukazuje zamilovanou dvojici. Na této nové a více stimulované úrovni zkušeností a vědomí se objevuje třetí faktor: had, jehož svíjení představuje spirálovitý proces evoluce – nejen pouhý "sex" dle tvůrce katarzních symbolů, Sigmunda Freuda. Tento "trojůhelník" – muže, ženu, hada – pochopíme ve vztahu k předešlému symbolu, nevybuchlé bombě anarchistově či aktivistově. Nutkání vyhodit do povětří nějakou budovu, která se ve vzbouřencově hlavě stala symbolem Establishmentu – vládnoucí elity – taková bývá forma protestu odcizené a nezralé mysli, která odmítá vztah, protože by v něm zaujímala podřízené postavení. V tomto symbolu had představuje přijetí vztahu mezi dvěma polarizovanými lidskými bytostmi.

Polarizace je nevyhnutelná, aby následně mohlo přijít naplnění.Životní tragédií mnoha současníků je, že jakmile se vyhraněně individualizují, nedokážou si najít pravý polarizovaný protějšek. nenaplní oblast kořenů lidských emocí a životodárných sil; a tak tráví život tím, že hledají ideální doplněk, často glorifikovaný jako "duchovní protějšek". Takové hledání se může odehrát na různých úrovních. Na úrovni mystické tu máme příklady duchovní svatby mezi sv. Františkem z Assisi a sv. Klárou, nebo nedávno Šrí Aurobindo a Matka Mira.

Příběh Adama a Evy (hebrejsky Iš a Iša – mnohem významuplnější jména!) se k tomu principu polarizace rovněž vztahuje, přestože byl na hlavu postaven farářskými intelekty, aby sloužil jejich záměrům. Adam a Eva přijali Přítomnost, nikoliv Pokušitele, ale Individualizátora, který usiloval o to, aby je lůno nevědomé pasivity vypudilo do Boha Přírody. Avšak výsledek této zkušenosti je vyděsil. "Skryli se"; a ve velké zkoušce individiualizace neuspěli; a v tomto smyslu je archetyp onoho neúspěchu hluboce usazen v rodovém nevědomí člověka. A neustále se opakuje.

Moderní jedinci jsou vystaveni ještě jiné zkoušce, ale nechápou její význam. Jde o zkoušku polarizované vědomé účasti v evolučním procesu – polarizace, která by mohla rozptýlit odcizení, izolaci a egocentričnost. Toto byl, aspoň v určitém smyslu, starý tantrický koncept v Indii; dnes však mnoho mladých lidí tento koncept přijímá pouze povrchně a nevnímá jeho pravou podstatu. Nemohou pochopit význam vstoupení do hada, tj. rozvinutí eonického vědomí a toho transpersonálního života, který byl kdysi charakterizován slovy: "Nikoliv já žiji, nýbrž Bůh žije mnou".

Na tomto čtvrtém stupni pětičlenné sekvence jsem konfrontováni s obrazem, předkládajícícm transpersonální způsob "kosmifikace" touhy a vědomé přijetí polarizace jako řešení problémů, vyvolaných individualizací. Což nemusí nutně znamenat to, co je běžné pod pojmem "sex", ani glorifikaci orgasmu. Jde spíše o RITUALIZACI VZTAHU.

 

JUPITER - 14° Raka: "Velmi starý muž se dívá prázdným tmavým prostorem k severovýchodu." 

Možná interpretace: Naplnění v transcendující a neměnné moudrosti

Symbol popisuje Moudrého Starého Muže, archetypální postavu, kterou lze najít v každé symbolické soustavě. V okultní terminologii je severovýchod směrem, odkud vstupují do zemské sféry duchovně-okultní síly. Je tomu tak zřejmě proto, že je zemská osa odkloněna od kolmice k rovině její orbity. Vlastní pól se tedy nejenže liší od stálého pólu orbity, ale navíc neustále mění směr a postupně míří na několik "cirkumpolárních" hvězd, v průběhu tzv cyklu precese (nebo tropického roku, Velkého Polárního Cyklu), který trvápřibližně 26 000 let. Díky tomuto sklonu zemské osy se střídají roční období. Předpokládá se, že v dobách ranného Zlatého Věku toto střídání neprobíhalo, a vládlo "věčné jaro", což je (dle tradice) duchovní stav. Moudrý Starý Muž je otočen tváří k neměnné realitě, ke skutečnému Severu – který je pro nás na severovýchodě. Stojí tváří v tvář širé prázdnotě, té zdánlivé Temnotě, která je intenzívním Světlem, jež je naším smyslům skryto.

U tohoto symbolu čtvrtého stupně pětičlené sekvence máme jako obvykle náznak techniky. Usilovno a dlouhou meditací nad neměnnou duchovní realitou, která je podstatou vší zkušenosti, lze dosáhnout svrchované moudrosti věků. V symbolu vidíme cestu za vnější zdání a směrem k TRVÁNÍ V PRAVDĚ.

 

MARS - 14° Vah: "V poledním horku člověk drží siestu." 

Možná interpretace: Nutnost obnovy sil jako součást společenského schématu každodenní činnosti.

Dnešní člověk není schopen neustálé aktivity na emocionální úrovni. Musí odpočívat, držet siestu nebo mít pauzy na kávu, během níž se stáhne do vlastní sféry svébytí, nejen kvůli fyzické relaxaci, ale aby si našel prostor pro zvláštní, ale evidentně moudrou hru snových fantazií. Společenské struktury nemohou být zachovány ve zdraví, pokud neexistují pauzy, až člověk žije v kterémkoliv podnebí. Tělo rovněž potřebuje relaxaci a oddech od netvového vypětí, většinou po hlavním díle dne.

Na tento symbol čtvrtého stupně můžeme pohlížet jako na zdůraznění potřeby technik RELAXACE – potřeby dovolit tělesným a psychickým funkcím "strávit" komplexní prožitky života ve společnosti, zvláště ve světě obchodu, oproštěni od vnějších tlaků.

 

PLUTO - 14° Kozoroha: "Starodávný basreliéf vytesaný v žule je svědkem dávno zapomenuté kultury." 

Možná interpretace: V každé kultuře je přítomno úsilí objevit to, co má stálou hodnotu, a nechat stranou vše nepodstatné. 

V době, kdy téměř v každé zemi lidé zpochybňují a prověřují platnost tradičních věr a obvyklých postojů, se stává nutností addělit stálé hodnoty a velké principy či symboly od množství individuálníh zvyklostí a společensko-politických pochodů, které tolikrát zvrátily či dokonce zmařily původní ideály své kultury. Musíme se ze všech sil snyžit osvobozovat tyto ideály od divokého bujení osobního a třídního sobectví, od chtivosti a ambicí, tolik vlastních lidské povaze, a učit se oceňovat výlučnost toho, co je nesmrtelným základem-semenem jakékoliv kultury a její duchovní sklizni – a potažmo základem jakéhokoliv trvalého, dokončeného, výsledku nezdolného úsilí čověka o dosažení tvůrčí dokonalosti.

V symbolu čtvrtého stupně je nám nstíněna procedura, která nám umožňuje plně a do hloubky ocenit společensko-kulturní procesy v jejich nejstálejší formě. Je nuto mít prnikavý a odvážný vhled, založený na platné HISTORICKÉ PERSPEKTIVĚ. Což platí jak pro minulost jedince, tak pro historii národa nebo společenství.

                                                                                                             Interpretace všech (v těchto poznámkách) Sabiánských Symbolů je z knihy D. Rudhyara: "Astrologická Mandala"

 

Progresívní Soli – Lunární Novoluní v České Republice. 3° Vodnáře – IV. dům.

K tomuto novoluní dojde u nás někdy v průběhu prázdninových letních měsíců  
 

Symbol 3° Vodnáře je: "Dezertér z námořnictva".

Možná interpretace: Individuální seberealizace rozhodným odmítnutím kolektivního stavu, který se stal nesnesitelným. Člověk odmítne akceptovat typ kulturních modelů vyplývajících ze specifických přístupů jeho společnosti k místním okolnostem a k vesmíru jako celku; nebo jinak, odmítne to, jak se jeho společnost vztahuje k všelidskému kolektivnímu Nevědomí. Člověk – jedinec překračuje svou vazbu na kolektivní modely a ideály. Může tudíž "najít sám sebe". Nejenže odmítne uposlechnout rozkazu, ale rozhodne se obrátit zády ke všemu, čím je jeho kolektivní společenský status; stává se vyděděncem, a jeho rozhodnutí mu dává možnost jednoznačně individualizovat vědomí. Desocializace. Moře se spojuje symbolicky s nevědomými silami. Zde je odmítnutí společenského pořádku a dobrovolné rozhodnutí člověka stát se vyděděncem širšího dosahu než u symbolu "vojín odmítl poslušnost". Je v něm silně vyznačena destrukce.

 

V průběhu tohoto roku můžeme tedy očekávat velmi silné změny ve vládnoucí garnituře České Republiky a hlavně v její sebe-identifikaci jako samostatného subjektu nepodřízeného nijakým vnějším mocenským zájmům, a postupné ozdravování společnosti na základě přistoupení k dohodám se zeměni BRICS – blokem zemí, který nastartoval nový, spravedlivý světový finanční systém.

 

Doběžná kvadratura tranzitujícího Jupitera ke své vlastní natální pozici by měla charakterizovat období "dávání věcí do pořádku". To, na čem se pracovalo od počátku cyklu (r. 2005), by teď mělo být solidně a konkrétně etablováno v společensko-profesionálním kontextu (jedná se o společenské aktivity, opoziční strany a spolky, směry atd..). Tady není možno očekávat nějakou dodatečnou expanzi; od této doby je nutné začít objektivně zvažovat výsledky svých vlastních realizací, pokud jde o jejich hodnotu pro společenství a pro růst skutečného "bytostného Já" členů společenství. V této době by si člověk měla tato sdružení klást otázky: "Co očekáváme od existence našeho společenství? Přinesla nám to, co jsme od toho očekávali? Dali jsme do své práce všechno, čeho jsme byli schopni? Co můžeme nabídnout, abychom byli do budoucna více sami sebou, a co od nás vlastně společnost očekává?” Jestliže odpovědi na tyto otázky ukáží, že společenské nebo profesní činnosti, které si společenské struktury a entity vzniklé či poprvé vystoupivší kolem r. 2005 zvolily, jim neumožnily, aby prokázaly svou skutečnou hodnotu nebo účinně ukázaly na veřejnosti, kým a čím skutečně jsou, nastal čas situaci od základu a detailně zrevidovat. V ideálním případě by každá tato společenská struktura měla společnosti přinést to, čím bytostně je. Práce, kterou konáme ve vnějším světě, by měla sloužit k vyřešení společenských problémů a současně tak nebo onak reagovat na další potřeby společnosti, národa a konkrétně České Republiky. Nebude to nutně práce snadná; měl by to ale být takový typ aktivity, zaměření či činnosti, který bude podněcovat ostatní a společnost jako celek. Nezáleží ani na práci, ani na funkci! Duchovně řečeno je důležité to, že máme příležitost platně prospět ostatním podle své vlastní přirozenosti.

Fáze Kozoroha se kryje s tranzitem 10. domem v horoskopu České Republiky. Vypadá to tedy, že Velká Kardinální Kvadratura – extrémně dynamický, aktivační a iniciační vzorec, které je jupiterský aspekt součástí, bude zvláště klást důraz na to dát do pořádku veřejný "image", sebeurčení a sebe – definici, resp. re-definici Českého státu. Veřejně se tedy ukáže, jak jsme zařídili to, abychom ukázali navenek expanzívní ideál struktury, který se zrodil na ascendentu, čili v období kolem r. 2005. Skutečná právě se rodící společenská reprezentace ve formě politické opozice bude vyzvána k tomu, aby veřejně prokázala své společenské, osobní a profesionální nadání a schopnosti. Je to okamžik, kdy může předvést svou tvůrčí práci veřejnosti, a využít společenských a profesionálních příležitostí k zásadním změnám.

 

ZÁVĚR VELKÉ KARDINÁLNÍ KVADRATURY 

A ZATMĚNÍ AMERIKY V HOROSKOPU ČR.

 

Všechny tyto konsekvence jako Velká Kardinální Kvadratura, Zatmění Měsíce na území US a Jupiter České Republiky (planeta symbolizující naši národní identitu) který bude pod trans-formačními a re-formačními aspekty kvadratury a opozice Plutona a Urana mi dávají několik základních vhledů do možných dějů v biosféře, resp. v České Republice a to, že:

  • se bude jednat o překonání obvyklé české "pohody a lenosti" – tento význam národní identity bude ve velmi tenzním tlaku díky aspektaci; zároveň může dojít k velmi razantní reformulaci – transformaci této identity, která souvisí se zahraniční politikou a smlouvami!, taktéž díky této tenzní aspektaci;  
  • taktéž samotný význam Zatmění Měsíce je o nových tendencích a nových směrech ve Spojených Státech, které se pravděpodobně dostanou na scénu kolektivního vědomí (kritického čísla jedinců, kteří pochopili manipulaci bude dosaženo a myšlenka bude automaticky vtisknuta do celého kolektivního vědomí a stane se jeho součástí)
  • Plutónova přítomnost jako konjunkce s opozičním stélliem ČR Bude dále transformovat a posilovat opoziční názory a evoluční změny v dobrém slova smyslu.  V to zahrnuji v tomto případě i prezidenta Zemana jako symbol Slunce, který má tradičně zmatené názory na situaci, kterou evidentně intelektuálně nezvládá. Změna je tedy nevyhnutná.      
  • taktéž je zde již tendence k vytvoření a upevnění nové oficiální vládní opozice (zatím Svobodní a Národní Demokracie a několik poslanců z CSSD jako pánové Huml a Foldyna..)
  • vzhledem k tomu, že Luna i Slunce v horoskopu Zatmění aspektují vzájemně (!!) trigonem, čili aspektem, který "symbolizuje harmonické splynutí energií, překonání rozporů díky chápání, rozšiřování jedincova vědomí i jeho obzorů" stejně tak, jako sextilem, čili aspektem, který "produktivitu a spojení technologie s etikou, ted dokonalou vědu, harmonické spojení dvou na sobě nezávislých funkcí" jak Venuši tak Merkur České Republiky, můžeme očekávat, že nové myšlenky, směry a proudy, které souvisí s novými proudy v americké společnosti (čímž je chystaný soud s majiteli bankovního řetězce Federálních Rezerv a reforma Ústavy Spojených Států) budou mít pozitivní impakt také jak na intelektuální, tak na uměleckou scénu ČR; tranzitní Venuše je v momentě Zatmění také v sextilu na nativní Slunce České Republiky, tzn. že Zeman by mohl mít podporu jistých významných umělců;
  • pořád mi vrtá hlavou význam Pluta, které je tzv. signifikátorem II. domu, což znamená, že při svém postupu zodiakem symbolizuje, ztělěsňuje nejenom své obecné principy fungování, ale také principy II. domu, což souvisí s majetkem movitým, nemovitý, finančním, duchovním i duševním ČR (to co máme jako stát či národ, ale na všech úrovních). Možná, že bude jeho symbolika v podstatě velmi jednoduchá ve smyslu finančních podmínek státu, které jsou opravdu neudržitelné, stejně jako zotročování a legalizované krádeže majetku atp., což by dávalo největší smysl. To bude ten základní důvod trans - formace, kterou si lidé přejí, a pro kterou pravděpodobně vyjdou do ulic. demonstrace proti vládním "reformám" je toho důkazem.
  • Předpokládám, že nejbližší události v Evropě by mohly změnit mnohé "rozkazy", které dostávají šaškovací panáci jako Kalousek, Zaorálek, Sobotka, Schwarzenberg a spol. ze Států či Evropské Unie. Lži Ringiérovských, Bakalovských a Babišových korporátních médií nejsou udržitelné po delší dobu. Obrat je nasnadě.